Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PIT - czyli każdy z nas płaci podatek od dochodów

No description
by

on 3 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PIT - czyli każdy z nas płaci podatek od dochodów

PIT
(ang. Personal Income Tax)
podatek od dochodów osobistych
Podatnik musi pamiętać o terminie rozliczenia, który przypada na 30 kwietnia każdego roku; większość podatników samodzielnie oblicza wysokość podatku wypełnia dokument (zeznanie podatkowe), który należy złożyć w urzędzie skarbowym, może to jednak zrobić za nas pracodawca (płatnik)
PIT - czyli każdy z nas płaci podatek od dochodów
Podatnik
osoba na mocy przepisów prawa podlegajaca obowiazkowi płacenia podatków
Płatnik
zakład pracy (lub indywidualny pracodawca) zobowiazany do obliczania należnych zaliczek na podatek dochodowy oraz potracania tych kwot z wynagrodzenia podatnika i przekazywania ich do urzędu skarbowego
Pracodawca (płatnik) może nas rozliczyć, w przypadku gdy:
wykonywaliśmy pracę jedynie na rzecz danego zakładu pracy
nie zamierzamy korzystać z ulg lub preferencyjnych sposobów opodatkowania
w terminie do 10 stycznia złozymy pracodawcy stosowne oświadczenie (formularz PIT-12)
Aby właściwie wypełnić deklarację podatkowa, należy dokładnie obliczyć dochód, czyli różnicę pomiędzy przychodami a kosztami uzyskania przychodów
Przychód
wszystkie środki finansowe, które w ciagu roku kalendarzowego podatnik uzyskał dzięki prowadzonej działalności zarobkowej i którymi dowolnie dysponował
Koszty uzyskania przychodu
wydatki poniesione bezpośrednio w celu osiagniecia przychodow
Źródła przychodów wykazywanych w PIT
wynagrodzenie z zakładu pracy
prowadzenie własnego przedsiębiorstwa lub działalności rolniczej
stypendia
emerytury, renty
zasiłki z ubezp. społecznego lub dla bezrobotnych
prawa autorskie i inne prawa majatkowe
wynajem mieszkania
pieniadze ze sprzedaży rzeczy posiadanych krócej niż pół roku
Kiedy podejmujesz pracę w dowolnym przedsiębiorstwie, ma ono obowiazek przekazania ci rocznej informacji o przychodach, kosztach i dochodach na druku PIT-11 do końca lutego każdego roku. Jest tam podana również kwota zaliczek na podatek oraz kwota zaliczek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Zaliczka na podatek

kwota, która co miesiac pracodawca nalicza od uzyskanego przez pracownika dochodu (wynagrodzenia) i wpłaca w jego imieniu do urzędu skarbowego
Zestawienie formularzy PIT
PIT-37
Podatnicy, którzy swoje dochody uzyskuja z pracy, emerytury lub renty, zasiłku dla bezrobotnych albo stypendium i uzyskali od pracodawcy druk PIT-11 lub PIT-8B
PIT-36
Podatnicy, którzy prowadza działalność gospodarcza, uzyskali przychody za granica, zarabiały ich niepełnoletnie dzieci, osiagneli przychody z najmu opodatkowane wg skali podatkowej lub uzyskali w ciagu roku takie przychody, od których nie było obowiazku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy
PIT-28
Podatnicy, którzy uzyskali dochody z wynajmu lub dzierżawy opodatkowane w sposób zryczałtowany
PIT-38
Podatnicy, którzy uzyskali dochody ze sprzedaży akcji lub obligacji Skarbu Państwa i otrzymali druk PIT-8C z domu maklerskiego
PIT-39
Podatnicy, którzy sprzedali/ zamienili mieszkanie/ dom, uzyskujac w ten sposób dochody
Aby wypełnić zeznanie podatkowe, należy:
1. Przygotować odpowiednie dokumenty - druki PIT-11 z zakładu pracy oraz faktury i rachunki do odliczeń
2. Wypełnić część deklaracji dotyczaca danych personalnych
3. W odpowiednich rubrykach wpisać przychody, koszty uzyskania i dochody
4. Od łacznego dochodu odjac składki na ubezpieczenie społeczne oraz tzw. ulgi od dochodu, które przewiduje ordynacja podatkowa. Sa to wydatki, o które możemy pomniejszyć dochód uzyskany w danym roku kalendarzowym. Należa do nich m.in. ulga na Internet - do kwoty 760zł, darowizny, wydatki na rehabilitację i leczenie os. niepełnosprawnych.
5. Sprawdzić, w którym progu podatkowym mieści się policzony w punkcie 4 dochód. Wysokość progów podatkowych podawana jest corocznie.
6. Obliczyć podatek zgodnie ze skala podatkowa
7. Od obliczonego podatku odjac składkę na ubezp. zdrowotne oraz tzw. odliczenia podatku, do których należy m.in. ulga prorodzinna
Przykład obliczania podatku
Dochód: 20 000 - mieści się w pierwszym progu skali podatkowej

18% x 20 000 - 556,02 = 3043, 98

Dochód: 90 000 - mieści się w drugim progu skali podatkowej

14839,02 + 32%(90000-85528) = 16270,06
Skala podatkowa (2010r.)
Do 85 528zł
18% munus kwota zmniejszajaca podatek (556zł 02gr)

Ponad 85 528zł
14 839zł 02gr + 32% nadwyżki ponad 85 528zł
Schemat obliczania podatku
przychody - koszty = dochód

dochód - składki na ubezp. społeczne - ulgi od dochodu = podatek należny

podatek należny - odliczenia od podatku = podatek
Wykonały:

Magdalena Antonowicz
Magda Zarachowicz
kl. I E
Full transcript