Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Регулација на транспортниот систем кај човекот

No description
by

Ksenija Trajkovska

on 11 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Регулација на транспортниот систем кај човекот

Механизми за регулација на циркулацијата кај човек
Авторегулација
Хуморална регулација
-Се остварува преку присутвото на вазоактивните материи, кои ги содржи крвта и влијаат врз тонусот на мазните мускули во ѕидовите на крвните садови, со помал дијаметар. Тие се поделени на материи кои предизвикуваат вазоконстрикција вазодилатација на крвните садови. Различните видови вазоактивни материи и ефектите во регулацијата на циркулацијата се претставени:
Регулација на транспортниот
систем кај човекот
1. Авторегулација (локална регулација)
3. Хуморална регулација
2. Нервна регулација
Ја претставува тенденцијата на крвниот тек да остане постојан без разлика на артерискиот притисок.

Го контролира протокот на крвта во локалните ткива и органи.
Се воспоставува кога ќе се наруши концентрацијата на:
Авторегулацијата прв пат е опишана во 1931 година.
-кислородот
-јоните H+ и К+
-хранливите материи
(глукоза, аминокиселини, масни киселини)
или нивни крајни продукти
(јаглерод диоксид, уреа)
и друго во циркулацијата.
Промената на концентрацијата на било која од овие материи во крвта се манифестира со
вазоконстрикција
и
вазодилатација
.

Вазоконстрикцијата и вазодилатацијата кои се случуваат во ѕидот на крвните садови го забавуваат/забрзуваат протокот на крв во ткивата.
-Зголемената концентрација на
кислород
во мускулите го забавува протокот на крв со вазоконстрикција.
Зголемувањето на
јаглерод диоксид и водород

дејствува вазодилататорно врз крвните садови во мозокот со што ја забрзува циркулацијата.
Различни органи поседуваат различен степен на авторегулација.
Бубрежната, церебралната
(мозочната) и
циркуларната
авторегулација е одлична.
Најслаб капацитет за авторегулација има
кожата.
Наспроти нив
скелетните мускули
и
мускулите на внатрешните органи
имаат послаба авторегулација.
Нервна регулација
Врши контрола на циркулацијата во целиот нервен систем, а се остварува преку активноста на вегетативниот нервен систем.
1. Симпатички нерви
-симпатичките нерви своите ефекти ги манифестираат со:
а)
вазоконстрикција
на ѕидот на крвните садови со помал дијаметар (артерии, артериоли, вени, венули) при што се зголемува отпорот на крвта - се забавува циркулацијата - се зголемува крвниот притисок.
б)
вазодилатација
главно во крвните садови на скелетните мускули и срцето, што е значајно при состојба на мускулно оптоварување, кога за нивната активност е неопходен зголемен прилив на крв.
2. Вазомоторен центар
Сместен во долниот дел на ретикуларната формација и горниот дел на продолжениот мозок.Тој е составен од
пресорен
и
депресорен
дел. Прима стимулации од моторната зона на кората на големиот мозок, меѓумозокот и барорецепторите, сместени во ѕидовите на поголемите крвни садови. Со стимулирање или со инхибирањето на овој центар се контролира вазомоториката (стегање и ширење) на крвните садови и работата на срцето. Со тоа овој центар има значајно учество во
регулацијата на крвниот притисок.
ЦЕНТРИ
Пресорен
Се активира преку стимулациите кои по нервен пат доаѓаат до него од:
-кората на големиот мозок
активирана од различни емоционални и стресни состојби.
радост, тага, сексуална возбуда, бес, болка, страв и слично
.
-
барорецепторите
кои реагираат на намалениот парцијален притисок на кислород и јаглерод диоксид во крвта. Ефектите на пресорниот центар се манифестираат преку:
1. вазоконстриција на крвните садови
2. забрзување на срцевата работа (срцева фреквенција и минутен волумен на срцето) и
3. зголемена мускулна контракција.
Овие промени предизвикуваат
хипертензија
(зголемен крвен притисок).
Депресорен центар
Со својата активност предизвикува намалување на крвниот притисок преку:
1. вазодилатација на крвниот садови и
2. забавување на срцевата работа преку нервот вагус.
Вазоконстриктори
Вазоактивни материи
Ефекти врз крвните садови и срцето
АДРЕНАЛИН
Периферна вазоконстикција на мали крвни садови и внатрешни пасивни органи.
НОРАДРЕНАЛИН
Вазоконстрикција во сите делови на циркулацијата.
АНГИОТЕНЗИН
Го зголемува задржувањето на водата и јоните во бубрежни артериоли предизвикува хипертензија.
Вазопресин
Реапсорпција на вода во бубрежните каналчиња.
Ca - јони
Забрзана работа на срцето
Вазодилататори
Ефекти врз крвните садови и срцето
Вазоактивни материи
АДРЕНАЛИН
Ширење на крвните садови во срцето и скелетните мускули (зголемена исхрана и аерација).
ХИСТАМИН
Ширење на крвните садови во кожата - руменило
АЦЕТИЛХОЛИН
Најсилен вазодилататор во сите делови од циркулацијата
Брадикардин
Ширење на срцевите крвни садови и забавување на срцевата работа.
Јони на: K, Na и Mg
Забавена работа на срцето.
Ксенија Трајковска IV - 4
Full transcript