Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

frieendz

thodo zobree miz amiwooz
by

Alejandro López

on 29 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of frieendz

amiwhooz Paaw loqiizimhaa = qee zho y eez una vieeha than hennial
qe no la kambiariaa por nadhaa en la viiDhaa..!! pePe Ppe... ess unaa perzoonhaa diVeerthidiizima alegree y qee thee ponee unaa Chiizphaa qomo naDhiee Quizeeh Qreeo qee no haay Nadhiee qomo ella en Thodoo el Univeerzoo...
Diveerthidaa.. alegree...
thieerna.. jugheethona..
waah..!! laa Leey peDroo Pedroo... waa..!! aun qee nunkaa
se lo hayaa dichoo peero
lo qonzidheero qomo un
amighoo qee no olvidhaare
aun qee me dee amneziaa..!! TeeRe TeeRee..!! mii neena amodhooza..!!
qiiEn zee qazee qon ezha
no zabhee laa Lotheriaa
qee se zaqkoo..!!
Alegree.. DiveerThidaa..
waa... Minii Minii... mii minii..!!
noo hay otraa perZonaa qon laa qee Qiziieraah pazaar miz ulthimooz moomenthooz de Vidhaa..!!
Chiizthoozaa..!! extroverthidaa..!! waa..!!! MaariCruuz Mariaah Cruuz..!!
Bombaa..!! ereezz Uniqaa
amighaa deel
almaa y dee ntroo
paapy zathaan... jaja
alegree..!! Diverthidaa..!!
Thodooz usthedeez zon unaa
boola dee Quleeiz..!!
x zu qulphaa... Yaa zthoii lloRandhoo..!!
Soon laaz Perzoonhaaz maz EzpeciaaLez qee he qonocidho en mii ViDhaa..!! Ojaala zeea than ImpoorThante paraa usTheedez qoomo lo Zon para mii..!!
y qee nueezTra amiizThad duree
qoomo MaDonna...
Paara Zieempree..!! Zimpleementhee graaciaaz por Haceer kadhaa unoo dee mizz dhiiaz... Inolvidhableez..!!jaja loo zee theniia qee metheer
a gaga..!! juju Loz qieero maaz qee a Ladyy Gaga..!! aDhiooz...
nooz Vemoz prooNtho...

aleqz'
Full transcript