Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Grunnleggende kjemi

Naturfag 9. trinn, november 2013
by

Marita Vaaland

on 12 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Grunnleggende kjemi

Grunnleggende kjemi
Kap. 1
MÅL:
Gjøre greie for atomenes oppbygning og hva som skjer når atomer slår seg sammen.
Vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ut fra periodesystemet.

ATOM
Hva består atomet av?
Hvordan er et atom bygd opp?
Husker du åtteregelen?
Kjernen inneholder
Protoner: positivt ladde
Nøytroner: Nøytrale (antall kan variere)

Rundt kjernen
Elektroner: som beveger seg opp mot lysets hastighet rundt kjernen.
Protoner, nøytroner og elektroner
Det ytterste skallet er fullt når det er åtte elektroner; som gir et stabilt atom (edelgassene). De kan oppnå fulle ytterskall gjennom kjemiske reaksjoner.
Periodiske system
Hvorfor det periodiske system?
Isotop
Hva er isotoper?
Et atom som har ulikt antall nøytroner i kjernen, men likt antall protoner.
Hydrogenisotop
Kjemisk reaksjon
Hvordan blir grunnstoffene sortert?
Grunnstoffene blir sortert etter stigende atomnummer, antall protoner i atomkjernen.
Hva er en gruppe?
Hva er en periode?
Periode: vannrette radene.
Antall protoner i atomkjernen og elektroner i ytterskallet øker med ett for hvert grunnstoff bortover i perioden
Gruppe: Loddrette kolonnene.
Mange like egenskaper som skyldes likt antall elektroner i det ytterste skallet.
Hva kalles stoffene helt til venste
og hvilke egenskaper har de?
Alkaliemetaller
Ett elektron i ytterste skall
Knytter seg lett til andre atomer
Hva er egenskapene til
edelgassene?
Gasser
Reagerer ikke med hverandre eller andre grunnstoff
fulle elektronskal
Cl
17
35,5
Klor
Atomnummer /
Proton i
kjernen
Kjemisk symbol
Navn
Tyngde/
Atommasse
Atomene finner hverandre
Hvordan skaffe fulle ytterskall?
Utveksle elektroner
Dele elektroner
De atomene som gir fra seg elektroner, blir positive.
De atomene som tar imot elektroner, blir negative.
Natriumatom (Na)
Kloratom (Cl)
11+
17+
Natriumion (Na+)
Klorion (CL-)
17+
11+
Typisk for grunnstoffer langt til høyre og venstre.
ION: Atom som har for mange eller få elektroner, og dermed har en ladning.
Atomer går sammen og danner molekyler ved hjelp av elektronparbinding.
Mange slike forbindelser er gasser.
CL
Cl
Cl
2
O
O
O
2
I en kjemisk reaksjon brytes molekylene opp, og atomene grupperer seg på nye måter. Det blir dannet nye stoffer.
H2 + O2 ------> H2O
hydrogen + oksygen reagerer vann
molekyler molekyler til molekyler
2H2 + O2 ---> 2H2O
To deler hydrogenmolekyler + 1 del oksygenmolekyler reagerer til 2 deler vannmolekyler
HUSK!
Prøve denne uken

Full transcript