Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Kadiwa: Ano ka sa buhay ko?

No description
by

Hannah Radcliffe

on 12 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Kadiwa: Ano ka sa buhay ko?

Buwanang Pulong, 07-13-13
Kadiwa: Ano ka sa buhay ko?
OPENING REMARKS
OPENING PRAYER
ICE BREAKER
Mga Tagubilin
NOW SHOWING:
JU - D8
9 na Layunin ng Kapisanang Kadiwa
KADIWA: ANO KA SA BUHAY KO?
Itinatag ni Ka Erano G. Manalo noong 1973
History ng Kadiwa:
Dating Tawag sa Kadiwa:
Tambuli ng Silangan
"KMP" Kapisanan ng Maligayang Pagtatagumpay
Ka Di Wa
Kabataang may Diwang Wagas
Minarapt ng Pamamahala na magkaroon ng tiyak na Layuning kung bakit nga ba may KADIWA.
1. Matibay na Pananampalataya
ANG 9 na Layunin ng Kapisanang KADIWA:
"Maturuan at mahikayat ang bawa't binata at dalaga sa Iglesia Ni Cristo na maging malakas sa pananampalataya nang marating ang uri ng kabataan sa panahon ng mga Apostol" (I Juan 2:13-14, 15-17)
Unang Layunin ng kapisanan ang mapatibay at mapatatag ang pananampalataya ng mga kaanib nito sa loob ng Iglesia.
"Sundin mo ang iyong Ama at Ina at lalawig ang iyong buhay at giginhawa ka"
2. Pag Ibig sa Magulang
"Maging mabubuting mga Anak." Mat 15:14, Efe. 6:2-3
Ang paggalang sa magulang ay di lamang dahil utang natin ang ating buhay sa kanila kundi and lalong mahalaga ay dahil ito ay isang mahalagang utos ng ating Panginoong Diyos.
Ang mga layuning ito ang siyang magtuturo sa atin na ibigin ang ating Panginoong Diyos.
KONKLUSYON
3. Pagmimisyon/Pagaakay
"Maging maibigin sa pamamahagi ng pananampalataya (II Ped. 1:5-8; Efe. 4:13)
Ang simpleng pakikipag kaibigan na ginagawa ng mga Maytungkulin at mga kaanib sa kapisanang KADIWA ang pinaka simpleng paraan para makaakay tayo ng mga panauhin.
4. Kasiglahan sa Iglesia
"Mahikayat at maakay ang lahat ng mga binata at dalaga na makipagkaisa at tumulong sa lahat ng gawain sa loob ng Iglesia Ni Cristo."
Ang kapisanan ang makakasama natin para maakay tayo sa matuwid na paraan ng paglilingkod kaalinsabay ng pagunlad ng ating buhay espiritwal.
5. Paghahanap-buhay
"Maturuan at mahikayat ang bawa't isa, lalong higit ang mga binata na ang paghahanap-buhay ay hindi lamang isang karangalan, kundi ito ay pagkabanal, sapagkat pagsunod sa utos ng Diyos." (Gen. 3:19; Juan 17:17)
"Ang tamad ay walang karapatang kumain"
6. Pag-aaral
"Mahikayat ang mga kabataang Iglesia Ni Cristo sa kahalagahan ng pag-aaral na makakatulong sa ikauunlad ng kanilang kabuhayann sa kinabukasan at sa ikatataas ng uri ng kanilang pananampalataya."
Ang pag-aaral nang mabuti at nagpapahalaga sa karunungan ay tunay na minamahal ng Diyos.
7. Tungkulin
"Mahikayat ang bawa't isa na maghangad ng pananagutan sa loob ng Iglesia Ni Cristo at maturuan ng karapatdapat na pagtupad ng tungkulin at wastong pagdadala ng sarili."
Ang tungkulin ay kaloob ng Ama sa atin, Isang biyaya na marapat ingatan at pahalagahan sapagkat tunay na may dala itong biyaya para sa atin.
8. Kaibigan
"Magkakila-kilala, papaglapitin at papag-isahin ang mga damdamin ng lahat ng mga binata at dalaga sa Iglesia Ni Cristo."
Sa kapisanan, makakakilala tayo ng mga kaibigan na makakasama natin sa pagtupad, mga kaibigan na tiyak na hindi tayo dadalhin sa kapahamakan.
"Makatulong sa paglinang sa angking kakayahan ng mga kabataan."
9. Talento
Ang kapisanan sa pamamagitan ng 3 Lupon nito (SCA, SDS, at CFE) ay lubhang makakatulong upang malinang ang angking kakayahan ng bawat kaanib sa kapisanang KADIWA.
Sa layuning ito ay makakaiwas tayo sa anumang tukso ng sanlibutan dahil parte ng buhay natin ang kapisanang KADIWA.
Ang KADIWA ang maghahanda sa atin bago harapin ang buhay may asawa sapagkat KADIWA ay may malaking maitutulong sa buhay ng bawat isa sa atin.
Closing Remarks
Full transcript