Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nederland en Indonesie

VMBO-T 3 H3
by

Maxim Arnoldy

on 13 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nederland en Indonesie

Koloniale erfenis
Immigranten:
Na 1949 keren de meeste Nederlander terug naar Nederland
Ook Indische Nederlanders emigreren
1950 Molukkers roepen een eigen staat uit/ Molukse republiek/ word neer geslagen door het Indonesische leger
1951 Molukkers vluchten naar Nederland/ hebben altijd voor de Nederlanders gewerkt/ zijn christen/ voelen zich verbonden met Nederland/ Nederlandse overheid belooft steun
1960 Molukse republiek is niet mogelijk/ Nederlandse regering gaat beter om met de Indonesiche overheid/ Molukkers moeten in Nederland blijven/ Regering wil dat ze opgaan in de samenleving/ Molukkers voelen zich verraden
Handel in de Oost
De weg naar Oost-Indië:
De Zeeroute naar Indonesië is in handel van de Portugezen
peper/ kruidnagel/ nootmuskaat
producten zijn zeer veel waart
Nederlanders hebben interesse in de handel
Portugezen houden de route geheim
Nederlanders leren de route door spionage (Jan Huygen)
1595 Cornelis de Houtman reist naar Indonesië/ veel zeelui overleven de tocht niet
De Houtman gaat handelscontacten aan met de Indonesische vorsten
1597 de Houtman keert terug in A'Dam/ begin van de Nederlandse handel in Indonesië
Veroveren en verdienen
Nederlands- Indië:
17e eeuw Republiek is meest machtige land in Europa dankzij de handel
VOC behaald grote winsten
18e eeuw Engeland en Frankrijk komen op en worden een concurrent van de Republiek
Frankrijk en Engeland vallen samen de Republiek aan/ het rampjaar
Macht van de republiek en de VOC neemt af
1789 Franse revolutie
1791 De Republiek word in genomen door de Fransen/ VOC word opgeheven
1814 Napoleon word verslagen door de Engelsen
Engeland wil een sterk land als buffer tegen Frankrijk
Nederland word een Koninkrijk met koloniën onder Koning Willem I
De Indonesische archipel word onderdeel van de Nederlandse staat
Nederlands- Indië
Indonesië ontwaakt
Armoede en onderdrukking:
in de tijden van voor de VOC en tijden tijdens de VOC moesten Indonesisch boeren hard werken maar hadden ze wel tijd en vrijheid om hun eigen land te bewerken
In de tijd van het Cultuurstelsel moesten ze hard werken maar raakte ze de tijd/ vrijheid kwijt om op hun land te werken maar waren ze nog wel in bezit van hun land
In de tijd van na 1870 werden er grote plantages opgezet en raakte de boeren ook hun land kwijt
Zij moesten als contract arbeiders werken/ koelies/ worden uitgeperst/ worden afgeranseld/raken hun zelfrespect kwijt
Bezetting en onafhankelijkheid
Japanse bezetting:
Japanners willen een groot Aziatisch rijk stichten
1941 Japan en De VS raken betrokken bij WOII
Japan verovert veel gebieden in Azië
Aziaten kijken op tegen de Japanners en zien hen als bevrijders van de blanke onderdrukking
Japan vraagt Soukarno om hulp in ruil voor zelfstandigheid
1942 KNIL word verslagen
Indonesiërs vieren feest
Nederlanders worden opgesloten in Jappen kampen
Japan houd zich niet aan zijn woord/ Japanners zijn bruut en meedogenloos en de Indonesiërs krijgen het zwaar
Nederland en Indonesie
Nationalisme
Opstand:
1910 Indonesisch Nationalisme neemt toe
Willen een eigen bestuur/ zelfstandige staat/ alle Indonesische volken samenvoegen
Zien de Nederlanders als onderdrukkers die verjaagt moeten worden
Leiders van de Nationalisten zijn Soekarno & Hatta/ richten de PNI op (Partai Nasional Indonesia)
1926: PNI organiseert stakingen/rellen/ opstand
KNIL slaat de opstand neer
1929 de PNI word verboden/ Soekarno gearresteerd
1931 Soekarno vrij en nog populairder
1933 Soekarno word verbannen door de Nederlanders/ hij mag Indonesië niet meer in
Word rustig in Indonesië maar de onvrede groeit onder het volk/ Nederlanders hebben niets door
De VOC:
1602: de Verenigde Oost Indische Compagnie opgericht
Reden: om onderlinge concurentie tussen Nederlandse handelaren te stoppen/ sterker te staan tegenover andere handels landen
VOC krijgt een monopolie: is het enige Nederlandse bedrijf dat mag handelen met Indonesië/ Azië
VOC krijgt staatsrechtelijke bevoegdheid/ mogen in naam van de Republiek: oorlog voeren/ gebieden veroveren/ besturen
VOC plaatst overal langs de handels routes factorijen/ bewapende handelsposten
Werken samen met plaatselijke vorsten en verdrijven de Portugezen
VOC maakt de Republiek zeer rijk en machtig (gouden eeuw)
Ondergang van de VOC:
18e eeuw de Republiek raakt zijn machtige positie kwijt aan Engeland en Frankrijk
VOC leid verlies door corruptie
1789 Franse revolutie
1795 Republiek word in genomen door Frankrijk
Engeland in oorlog met Frankrijk/ blokkeert de Nederlandse havens
1799: VOC failliet/ opgeheven
Nederlandse uitbreiding:
De VOC handelde alleen met de Vorsten maar regeerde niet
Nederland is de baas over de Indonesische archipel
De Nederlandse regering wil gebied onder controle krijgen
Souvenir- generaal is het bestuur in Indonesië
Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL)/ leger staat onder leiding van Nederlanders maar bestaat vooral uit Molukkers
1870- 1914 begin van het Modern- Imperialisme
1869 Suezkanaal zorgt ervoor dat de reis tijd naar Indonesië korter duurt/ dus makkelijker om te besturen
KNIL maakt de route veilig voor Nederlandse schepen
1873- 1903 Atjeh-oorlog
1906 Bali word onderworpen
Een kleine Nederlandse groep is de baas dankzij: moderne wapens/ goed getraind leger/ omdat ze samenwerken met plaatselijk vorsten/ de bevolking geen eenheid is
Modern Imperialisme:
1870-1914 periode van het Modern Imperialisme
1800 In Europa ontstaat: industriële revolutie/ nationalisme
Industriële revolutie: Europese landen die geen grondstoffen hebben gaan die zoeken en beginnen met het stichten/veroveren van kolonies
Nationalisme: landen zijn er van overtuigd dat hun land het beste is/ het hebben van koloniën zorgt voor trots
Gevolg: Europese landen gaan kolonies stichten en hebben daardoor bijna de hele wereld in handen
Dit noem je Modern Imperialisme
Het Cultuur stelsel:
1830 Nederlands- Indië moet weer winstgevend worden
Cultuurstelsel: Indonesische boeren moeten 1/10 deel van hun land besteden aan producten voor Nederland (Koffie, Thee, Suiker)
Plaatselijke Vorsten deelden mee in de winst als zij de boeren controleerden/ boeren werden hard aangepakt en kregen zelf weinig geld
Cultuurstelsel zorgde ook voor hongersnood: de producten voor Nederland kosten veel tijd en water/ Boeren hadden niet meer genoeg tijd en water voor de productie van rijst
Cultuurstelsel leverde de Nederlandse schatkist veel op
Productie voor de Industrie:
1870 Nederland Industrialiseer
Cultuurstelsel word afgeschaft
Ondernemers mogen plantages beginnen
Landbouw bedrijven specialiseren zich in koffie, thee, suiker en tabak
Er ontstaan ook bedrijven gericht op de Industrie/ De vraag naar producten verandert
Rubber en olie productie neemt toe
Ethische politiek:
1870 Nederland: opkomst van liberalisme & socialisme (vrijheid & gelijkheid0
Mensen in Nederland vinden dat mensen eerlijk behandeld moeten worden
Kritiek op beleid in Indonesië
Nederlandse burgers vinden dat Nederland iets terug moet doen voor Indonesië
1901: ethische politiek:
Infrastructuur
Landbouw
medische zorg
onderwijs
Zelfbestuur:
Onderwijs in Indonesië neemt toe/ is vooral gericht op Nederland
Rijke Indonesiërs kunnen gaan studeren in Nederland
Komen in contact met de Nederlandse normen en waarden in Nederland (vrijheid/ gelijkheid/ vrije meningsuiting/ democratie
Willen wat ze hier zien ook voor Indonesië
Willen zelfbestuur
1918 Volksraad: Indonesiërs mogen advies geven aan het Nederlandse bestuur
Nederlanders blijven besturen
Onafhankelijkheid:
1945 Japan verslagen (VS gooit 2 atoombommen)
Nederland is net bevrijd van de Duitsers en is nog zwak
In Indonesië is een machtsvacuüm/ niemand is de baas
1945 Soukarno roept de onafhankelijkheid uit
Nederland wil dit stoppen/ is bang dat herstel na WOII niet mogelijk is zonder de rijkdom van Indonesië
De VS is tegen kolonialisme/ Nederland mag geen leger sturen maar moet praten
1947 Politionele actie/ Nederland stuurt geen leger maar een grote "politie" macht (verkleed als leger)
politionele acties zij een succes
Indonesiërs doen aan een guerrilla oorlog/ snelle korte aanslagen
1948 2e politionele actie
VS en VN verbieden Nederland nog verder militair in te grijpen/ anders geen Marshall hulp
1949 Nederland erkent dat Indonesië een zelfstandige staat is/ soevereiniteitsoverdracht
Spanningen:
Tussen Nederland en Indonesie blijft veel spanning bestaan
Nederland kan moeilijk om gaan met het verlies van de kolonie
Indonesië neemt met geweld in 1957 Nederlandse bedrijven in
Soekarno regeert alleen
1965 Soekarno word afgezet door het leger
Nieuwe leider is Soeharto/ is een dictator
Relatie word langzaam beter
1971 staatsbezoek van de Koningin
2005 Nederland erkent dat Indonesië een zelfstandige staat is
Full transcript