Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

6. HALKLA İLİŞKİLERİN GELECEĞİ

No description
by

Selim ZEYTUN

on 25 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 6. HALKLA İLİŞKİLERİN GELECEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER NEDİR
HALKLA İLİŞKİLERİN BRANŞLARI
Kurumsal halkla ilişkiler
Finansal halkla ilişkiler
Kurum içi iletişim
Lobicilik
Sosyal sorumluluk

HALKLA İLİŞKİLER VE DİĞER DİSİPLİNLER
HALKLA İLİŞKİLERİN TEORİK GELİŞİMİ
• Kurumsal halkla ilişkiler çalışmalarının işletme için önemi hala büyüktür
• Pazarlama yöneticileri ve halkla ilişkilerciler çoğu zaman aynı dili konuşmazlar.
• Halkla ilişkiler bölümü, genellikle işletmenin merkezinde yer alır ve çeşitli gruplarla (hissedarlar, iş görenler, kanun yapıcılar, memurlar vs. ) yoğun bir iletişim içindedir
• Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler, satışı ve müşteri memnuniyetini teşvik eden, güvenilir bilgi ve etkileşim iletişimini kullanan toplam bir planlama, yürütme ve değerlendirme programı sürecidir.
• Halkla ilişkiler ve pazarlamanın bütünleşmesine ‘bütünleşik pazarlama iletişimi ‘ denildi.

HALKLA İLİŞKİLERİN GELECEĞİ


Halkla ilişkilerin geleceğine dair çıkarımlarda bulunmak için halkla ilişkilerde çalışacak iletişimci profiline bakmak gerekir. Peki bu iletişimci kimdir?

Geleceğin İletişimcisi
Bilgi düzeyini sürekli güncel tutan,

“Hayır” demesini bilen,

“Zamanlı” olabilen,

İşini iyi bilen,

Analitik düşünme yeteneğine sahip,

İletişimi merkez alan,

Ve iletişimci bir fikir hırsızıdır. Tek farkla ki,
çaldığı fikrin sahibini açıklayan kişidir.

İletişimci kim olmamalıdır?

“Ben işimi yapar, paramı alır giderim diyen,

İşleri karmaşıklaştıran,

Şık ve gösterişli kıyafetlerle
dolaşmaktan başka işe yaramayan kişi değildir.

Uluslararası Halkla İlişkiler Vakfı’nın da desteği ile yapılan bir araştırma gelecek 5 yılda:
Geniş Hedef Kitle
Odaklı İletişim
Dar Hedef Kitle
Odaklı İletişim
halkla ilişkiler(%94)

basılı reklam(%88)

web sitesinin(%73)
web sitesi(%55)

internet(%42)

hedefe yönelik postalama(%51)
İletişim araçlarında ise;
HALKLA İLİŞKİLER PROFESYONELLERİ İÇİN GEREKLİ BECERİLER
Etkili metin yazabilme

Baskı altında doğru iletişim kurabilme

Çok yönlü düşünebilme

Dinleyebilme ve müşteriden bilgi alabilme

Sorumluluk alabilme

Birden fazla dili konuşabilme (tercih edilme sebebi)

Ekip elemanları ile uyumlu çalışabilme

Yaratıcı ve derin düşünebilme

Sunum becerileri

Değerlendirme
Yönetim şirket içi beklentilerini ve hedef kitlenin beklentilerini belirlemeli ve beklentilerin ne ölçüde karşılandığını değerlendirmelidir.

Medya değerlendirme yapmanın en pratik yoludur.

Hedefe ne ölçüde ulaşıldı?
Gelecekteki kampanyalara altyapı oluşturacak bilgiler oluştu mu?


Hedef saptarken eğer ölçülebilir bir hedefle işe başlanmamışsa bu değerlendirmeyi zorlaştırır.

HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARININ KAPSAMI
Halkla ilişkiler salt medya ilişkisi değildir.
Sağlıklı bir iletişim programı doğrultusunda oluşturulan mesajlar medya mensuplarına cazip gelecektir. Artık kurumun içindeki kuru aktivitelerin medyada yer alması imkansızdır.

Hedef kitlede kurumun lehine bir tercih yaratmak için gerçekten yaratıcı olunması gerekmektedir.


Başarılı bir iletişim kampanyası iletişim politikası, stratejisi, program uygulaması ve değerlendirmesi içermelidir.

Başarılı iletişim programları yalın olmalı, karmaşık programlardan kaçınılmalıdır.
Politika ve strateji olayın başında belirlenmeli, esnek ve birbirine bağlı projeler geliştirilip uygulanmalıdır.

KAMPANYA SÜRECİ
İletişim programına kurumun içindeki ve dışındaki durumunu analiz ederek başlamak gerekir.
Hedef

Hedef, kurumu yönetim tarafından arzu edilen konuma getirecek şekilde belirlenmelidir.

Her departmanın kendi belirlediği hedefler vardır. Bu hedefler gerçekçi ve ulaşılabilir olmalı ve ana hedeflerle çelişmemelidir.

Başarılı bir iletişim programı için ölçülebilir hedefler gerekmektedir.

Hedef Kitle

İletişim planı hazırlarken şu anda ulaşılan kitle ile ulaşılmak istenilen kitle birlikte düşünülmelidir.

Hedef kitlenin kişisel özellikleri, iş durumu, sosyal kimlik ve gelir durumu çok önemlidir.

İletişim araçları ve mesajın dili hedef kitleye uygun seçilmelidir.

Unutulmaması gereken bir diğer konu ise sizin hedef kitlenizin de bir hedef kitlesi olduğudur.

Strateji Ve Halkla İlişkiler Süreci

1. Araştırma

Düşünce ve tutumların saptanması için Pazar araştırmalarından yararlanılabilir.

Amaçları koymak ve başlıca hedef kitleleri belirlemek için ayrıntılı araştırmalar yapmak gerekir.

Halkla ilişkiler süreci doğal olarak araştırma ile başlar.

İlgili ve önemli soruları geliştirmenin iyi bir yöntemi SWOT analizidir.

2. Planlama

Hedef kitlenin tanımlanması
Zaman tablosunda ana amaçların oluşturulması
Doğru stratejinin seçilmesi

Basın bülteni, sergiler, fuarlar, sponsorluk vb gibi araçlar kullanılabilir.

3. İletişim kurmak

Seçilmiş olan iletişim kanalıyla, belirlenen stratejiyi kullanarak amaçları gerçekleştirmek
Mesajların doğru bir biçimde hedefe gönderiminin sağlanması
Zaman tablosunun hazırlanması
Bütçe ve genel gider planlamasına uyulması

4. Değerlendirme

Bir değerlendirme ölçümü oluşturma
Değerlendirme araçlarının belirlenmesi
Sağlanan feed back’e göre değerlendirmenin yapılması

ETKİNLİK YÖNETİMİ
Planlama
Herhangi bir projeyi uygun biçimde yönetmek için dört temel görevi gerçekleştirmek gerekir:


Planlama
Organizasyon
Yöneticilik
Değerlendirme

Bu prensipleri halkla ilişkiler kampanyalarına uyarlamak da mümkündür.

Halkla ilişkiler kampanyası planlarken, ilk olarak bir kontrol listesi oluşturmanız gerekir. Bu liste kampanyanın çıkış noktasıdır ve daha ulaşılabilir hedefler belirlemeye yardımcı olur.


Strateji belirlemek için öncelikle amacınıza ve hedef kitlenize hangi yöntemlerle ulaşacağınıza karar vermelisiniz.

Bunun için de kurumunuz için bir tarz belirlemeniz gerekir.

Sektör lideri olan bir şirketin hedef kitle ve basın nezdinde lider olarak algılanmasını sürdürmek için lider gibi davranması bir stratejidir.

Strateji
İletişimde strateji planlanan kampanyanın hedefine ulaşması için izlenecek bir kulvardır.

Bu kulvarda şu dört faktöre dikkat etmek gerekir:

1. Fırsatlar ve tehditler:
kuruluş dışından kaynaklanan fırsatların ve tehditlerin nerelerden gelebileceğini iyi tahmin etmek gerekir.

2. Yetenekler ve esneklik:
hedef kitlenin beklentilerinde oluşabilecek değişimlere kuruluşunuz aynı tempoda tepki verebilme yeteneğine ve esnekliğine sahip olmalıdır.

3. Kapasite:
teknik altyapınız, bilgi birikiminiz, insan kaynaklarınız ihtiyaçlarınıza ne ölçüde cevap veriyor?

4. Hedef kitlenin beklentisi:
hedef kitlenin beklenti ve istekleri kuruluşun iletişim stratejilerinin hazırlanmasında en başta dikkate alınmalıdır.

• Halkla ilişkiler birkaç kelimeyle ifade edecek olursak bir kurumun algılanma birikimidir.
• Halkla ilişkilerde temsil edilen kurumla kamuoyu arasında çift yönlü bir iletişim söz konusudur.
• Halkla ilişkiler biriminin görevi doğru zamanda, doğru hedefe, doğru mesajı iletebilmektir.
• Felsefik bir söz “En iyi halkla ilişkiler hiç fark edilmeyendir”

Pazarlama ve halkla ilişkiler
Reklam ve halkla ilişkiler

Hedef kitlenin tepki vermesi için dört farklı aşama gereklidir:
Hedefin mesajın farkında olmasıdır
Mesajla ilgilenmesidir.
Mesajı yorumlamasıdır.
Harekete geçmesidir.
Pazarlamanın görevleri
: piyasayı araştırmak, tüketici kesimini seçmek, ürün geliştirmek, fiyatlandırmak, dağıtım yapmak, satış sonrası hizmetleri düzenlemek, reklam yapmak ve satışı gerçekleştirmek olarak söylenebilir.
KURUMSAL İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER
Kuruluş içi iletişim programları, şu hususları göz önünde bulundurmaktadır:
Kuruma ilişkin değerler ve davranış biçimlerinden oluşan örgüt kültürü.
Kuruluşa ilişkin amaç ve hedefler.
Kuruluşla çalışanlar arasındaki ilişkilerde bir değişiklik gerekip gerekmediği.
İletişim programları gerekli ise bu programların kim tarafından oluşturulup yönetileceği.
HALKLA İLİŞKİLERDE ARAŞTIRMA ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Pazar araştırması başlıca iki şekilde kullanılmaktadır:
Bazı uygulamaların araştırmaya dayandırılması.
Reklam kampanyalarının araştırma verilerine göre planlanması.
Pazar araştırmasını yararları:
Piyasanın işleyişini anlama olanağı yaratır.
Bulguların yayınlanması, medyayla ilişkiler bakımından önemli fırsatlar sağlar.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMELERİN KULLANIŞI FORMATİF ARAŞTIRMALAR
Yönetim metotları ve sonuçları ölçmek için aşağıdaki çeşitli sistemleri ve araçları benimsemiştir:
Hedeflerle ölçme.
Ana performans göstergeleri.
Toplam kalite yönetimi.
Kalitede akreditasyonu
Kıstas oluşturma.
Dengeli skor kartı.
Dört temel halkla ilişkiler araştırma çeşidi hakkında sadece temel bilgileri vardır:
Çevre inceleme.
Halkla ilişkiler denetlemeleri.
İletişim denetlemeleri.
Sosyal denetlemeler.
Grunig dört önemli durumsal unsur sıralamıştır:
Problemi görme düzeyi.
Tehdit görme düzeyi.
İlgi düzeyi.
Kıstasın varlığı.
Grunigin dört halkla ilişkiler modeli :
Tek yönlü simetrik
Tek yönlü asimetrik
Çift yönlü simetrik
Çift yönlü asimetrik
DEĞERLENDİRME ÇEŞİTLERİ
İkincil veriler
Vaka çalışmaları
Okunabilirlik testleri
Medya takibi
Reklam eşdeğeri
Medya içerik analizi
Fokus grupları
HALKLA İLİŞKİLER ARAÇLARI VE BİLİNMESİ GEREKENLER
TAKTİKLER VE ARAÇLAR
Hedef kitleyi tanımlayıp inceledikten sonra kurumun avantajı doğrultusunda hazırlanacak mesajları hedef kitleye iletmek için kullanılan yöntemlerin tümü
taktiktir
.

Halkla ilişkiler kampanyasındaki araçlar,
basın toplantıları, basın bültenleri, özel görüşmeler, fabrika turları, seminerler, açık oturumlar, sponsorluklar gibi aktivitelerdir.
MEDYA İLİŞKİLERİ
Medyada yer alabilmek için ve dolayısıyla kuruluş için avantaj getirecek mesajları kamuoyuna iletebilmek için, doğru medya kuruluşlarını ve doğru mesajları seçmek gerekir. Medyayla kurulan bütün ilişkiler bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.
Kampanya planının uygulanmasındaki en büyük yardımcı her zaman medyadır.
RÖPORTAJ ÇEŞİTLERİ
YAZILI BASINDA ÇIKAN RÖPORTAJLAR
Genellikle bir insanla yüz yüze ve teke tek olur, muhabirle buluşmak gerekebilir.
Son zamanlarda telefonda da röportaj yapılmaktadır.
Fikirleri, olguları ve istatistikleri içeren bazı dokümanlar temin etmenizde yararlı olacaktır.
Mekânlar farklılık gösterebilir
RADYO VE TV RÖPORTAJLARI
Radyo ve televizyondaki oturuma grupla da katılsanız tek başına da olsanız görüşmeyi yapan çoğunlukla tekbir kişidir.
Bir basın toplantısındaysanız, özel bir haber programına ve ya bir Talk Show’a çağırıldıysanız birden fazla kişi de size soru yöneltebilir.
Canlı olabileceği gibi banttan da yayınlanabilir. Kayıttan sonra söylediklerinizi bir kısmı kesilebileceği gibi tamamı da kesilebilir.
NE GİYMELİ?
Çizgili şeyler giymekten kaçının
Çok büyük aksesuarlar kullanmayın
Kalın modellerden kaçının
İnsanların dikkatini belli bir noktaya toplayacak kıyafetlerden kaçının
Parlak ve göz alıcı renklerden özellikle de kırmızıdan kaçının.
Erkekler yelek giymemelidir.
Erkekler otururken ceketinin düğmesini açmalıdır.
KRİZ YÖNETİMİ
KRİZ YÖNETİMİNDE MEDYA İLİŞKİLERİ
Bir kuruluşta krizden söz edilebilmesi için şu durumlardan birinin veya birkaçının meydana gelmesi gerekmektedir:
Ölüm veya ciddi yaralanmalar ile sonuçlanan önemli bir kazanın veya olayın meydana gelmesi
Saldırgan veya saldırgan olmayan bir grup veya kişi tarafından düzenlenen ve kuruluşun faaliyetlerini ciddi biçimde engelleyen bir eylemin gerçekleşmesi
Yerel ya da ulusal bir medyanın ilgisini, kuruluş üzerine çekecek bir olay veya durumun ortaya çıkması.
Bu durumda kuruluşun basın sözcüsü tayin ederek medyaya doğru, tutarlı ve kurumsal çıkarlara ters düşmeyecek açıklamalar yapması, ilk etapta dışa verilecek bilgileri kendi kontrolü altında tutabilmesi açısından gereklidir.
HALKLA İLİŞKİLERDE UYGULMA PROBLEMLERİ
GAZTECİLER İÇİN İPUÇLARI
“Yeni endüstri standartları” üreticiler tarafından her zaman kullanılan bir ifadedir.
“Pazar liderleri”nin, gazetecilere göre hiç rakipleri yoktur! Oysa her zaman herkesin bir rakibi vardır ve onları kimin pazar lideri ettiği de meçhuldür.
“Devrim yaratacak” ibaresinin altı çoğu zaman boş çıkmaktadır. Eğer böyle bir ibare kullanılıyorsa firmanın güçlü kanıtları olmalıdır.
Guru, strateji sahibi vs. gibi saçma sıfatlar kullanmayın; bunlar sadece aptal insanların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlar.
Çok fazla sıfat kullanmak ifade gücünüzü zayıflatır.
E- POSTANIN NASIL KULLANILMAMASI HAKKINDA
Sizden mesaj alan kişi mesajınızın fontu veya renkli firma logonuzla ilgilenmez
E-postayla beraber ürün demolarınızı asla izinsiz göndermeyin
E-mail gönderdikten sonra ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için uğraşmayın. Ulaşmayan mesajlar zaten siz dönecektir.
E-mail gönderdiyseniz gelen e-maillerinizi de kontrol edin. Edemeyecekseniz, göndereceklerinizi e-maille yollamayın
E-maildeki mesajın, yazılmasından günler sonra yollanmasına izin vermeyin
SPONSORLUK NEDİR?
Bir kuruluşun genel kamu nezdinde tanınırlık düzeyini artırma araçlarından biridir.
Sponsor olmak bakımında elverişli alanlar şunlardır
SANAT ALANI:
Tiyatro, müzik, çeşitli festivaller, sanat eserleri, güzel sanatlar ve el sanatları sergileri, bale ve dans, opera, orkestra, kütüphaneler, müzeler gibi.
EĞİTİM:
Eğitsel kaynakların geliştirilmesine katkı, burs ve ödül verme, öğrenci yurdu yaptırma gibi.
SPOR:
Kişisel spor etkinliklerine, bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde sporun gelişmesine katkı sağlama.
Sponsorluğun sponsora sağladığı yararlar:
Medyada olumlu tanınma
Adının fazlaca duyulması
Şirket eğlencesi düzenleme olanakları
İyi bir kurum imajı geliştirme yöntemleri
Belirli hedef kitlelere ulaşma aracı
SPONSORLUKTA HALKLA İLİŞKİLER DANIŞMANININ ROLÜ
Sponsor olmaya elverişli fırsatların araştırılması
Sponsorluk için anlaşılması
Sponsorluk paketi maliyetinin hesaplanması
Sponsorluk alan kuruluş ya da organizasyon ile görüşmeler.
HALKLA İLİŞKİLER, İLETİŞİM VE ETİĞİN DEĞERİ
ETİK VE PROFESYONELLİK

Dürüstlük, güvenilirlik ve inandırıcılık kavramları IPRA’nın belirlediği halkla ilişkiler tanımında da yer alarak halkla ilişkiler için vaz geçilmez yapı taşları olduğunu göstermiştir. Dürüst bir halkla ilişkiler uzmanının hiçbir zaman taviz vermeyeceği kuralları vardır. Bu kurallara uyarak kitlelere karşı sorumluluklarını yerine getirir.
Bir halkla ilişkiler uzmanının sorumlu olduğu alanlar varır:
Müşteri ve işverenlere karşı sorumluluk
Medyaya karşı sorumluluk
Topluma karşı sorumluluk
Meslektaşlara karşı sorumluluk
Dürüst bir halkla ilişkiler uzmanı nasıl çalışır
İlk önce tanıtımını üstlendiği kuruluş hakkında incelemeler yapar
Araştırmaları sonucunda çalışacağı kuruluşun yapısının ve faaliyet alanının kendi ilke ve inançlarına bağdaştığına emin olur.
Dürüstlüğüne inanmadığı kurumlarla çalışmaz.
Yapacağı çalışmaların yararına inanarak, kuruluş amaç ve çıkarlarını tamamen benimseyerek çalışmalarına başlar.
ÖRNEK HALKLA İLİŞKİLER KAMPANYA ÖRNEĞİ
BÜTÜN HATLAR MEŞGUL


ABD Prudential Sigorta Şirketi
Yoğun bir hayat temposu içinde olan tüketiciler, şirketlerden haftada 7 gün, günde 24 saat hizmet istiyorlar.
Bu nedenle Prudential’ın pazarlama ve müşteri yönetimi bölümü, şirketin halkla ilişkiler departmanını arayarak; tüketicilerin müşteri temsilcileriyle proaktif olarak çalışabilmeleri için tavsiye ve rehberlik konularında yaratıcı fikirler üretmelerini istedi.
Tüketicilerin 800lü telefon hatları ile alınan hizmetler konusunda neler düşündüklerini görebilmek için ortak bir tüketici fikirleri anketi gerçekleştirdi.


Onları en çok sinirlendiren durumu/durumları derecelendirmeleri istendi ve onlara hatta bekletildiklerinde neler yaptıkları soruldu. Bankalar ve finans kurumları araştırma sonuçlarına göre en yüksek notları aldılar.
Prudential’ı müşteri hizmetleri konusunda bilgi alınabilecek bir kaynak olarak tanıtmak yerine; amacının tüketicilere otomatik telefon sistemlerini kullanarak işlerini kolaylaştırmayı nasıl başaracakları konusunda yardımcı olacak bir yaklaşım tavsiye edildi.
Buna yönelik bir halkla ilişkiler programı hazırlandı. Programın uygulaması 17 ay sürdü. “Telefon Tutkusu” , “Tuşlu Telefon” ve “Tüm Hatlar Meşgul” isimli kampanyalar, araştırma sonuçlarını canlandırmak için harekete geçirildi.
SONUÇ OLARAK
Prudential ile ilgili yeni bilgiler duyanların
%22si şirket hakkında olumsuz bilgiler duyduklarını belirtirken
%60ı olumlu şeyler duyduklarını belirttiler.
TEŞEKKÜRLER
Full transcript