Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

OPARZENIA TERMICZNE I CHEMICZNE

No description
by

Klaudia Stochaj

on 16 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OPARZENIA TERMICZNE I CHEMICZNE

OPARZENIA
TERMICZNE I
CHEMICZNE OPARZENIA TERMICZNE UDAR SŁONECZNY,
UDAR CIEPLNY Dziękuję za MAM NADZIEJĘ
w miarę ciche obejrzenie prezentacji! ;) OPARZENIA ŚRODKAMI CHEMICZNYMI Oparzenia sa uszkodzeniami skóry i leżacych pod nia tkanek, moga mieć jednak wpływ na cały organizm. Rozmiar uszkodzeń zależy od temperatury działajcego czynnika, jego rodzaju i czasu działania. Cieżkość oparzenia i jego wpływ na cały organizm zależy od stopnia i rozległości oparzenia. Rozróżniamy 3 stopnie oparzenia:
1.oparzenie pierwszego stopnia: uszkodzeniu ulega tylko powierzchowna warstwa skóry - wysteępuje zaczerwienienie i ból,
2.oparzenie drugiego stopnia: nastepuje uszkodzenie głeębszych warstw tkanek, włosy i gruczoły łojowe zostajaą nienaruszone - wysteępuje rumień skóry, ból, obumarcie powierzchownej warstwy skóry, uszkodzenie ścianek naczyń krwionośnych, wydzielająacy sieę płyn tkankowy tworzy peęcherze pod naskórkiem,
3.oparzenie trzeciego stopnia: zniszczeniu ulegajaą głeębokie tkanki skóry wraz ze strukturami dodatkowymi, czeęsto uszkodzone saą mięeśnie znajdujące sieę pod skóraą, spalone - wysteępujaą obumarłe tkanki, które saą częeściowo śnieżnobiałe, bywajaą czasem też brunatnoczarne, brak jest częesto reakcji bólowej. Czym można sie oparzyć?
Dotykająac:
-goraącej wody (lub mająac kontakt z paraą wodnąa)
-rozgrzanego metalu
-tłuszczu
-goraących spalin
-płomieni! A jak wygladaja oparzenia termiczne? Najczestrze oparzenia to jednak oparzenia 1stopnia,
co zrobić jeśli ktoś z naszych domowników sie oparzy?
ZOBACZCIE SAMI! :D Oparzenia chemiczne sąa nie tylko bardzo bolesne, ale mogaą być też bardzo groźne dla zdrowia. Najważniejsza jest reakcja w ciąagu pierwszych dwóch minut od skażenia substancjaą chemicznaą. Różny przebieg majaą oparzenia wywołane przez kwasy, zasady, związki organiczne i substancje żrąaco-toksyczne. Stopnie oparzenia chemicznego saą uzależnione od: rodzaju środka chemicznego, siły i jego stęeżenia, miejsca poparzenia, czasu pozostawania substancji chemicznej na skórze, od tego czy substancja została połknieęta, czy też poszkodowany wdychał jej opary. Do oparzeń 'wewneętrznych', czyli oparzeń chemicznych przełyku i przewodu pokarmowego dochodzi zazwyczaj wskutek lekkomyślnego przechowywania substancji chemicznych w nieoznakowanych opakowaniach zasteępczych.
Pierwsza pomoc to: przepłukanie ust zimnąa wodąa, podanie do wypicia dużej ilości wody i szybki transport poszkodowanego do szpitala.
Pierwsza pomoc w przypadku oparzeń oczu to ich natychmiastowe obfite przepłukanie letniąa wodąa, trwające 10-20min. Zasady pierwszej pomocy (przy oparzeniach chemicznych 'zewnetrznych')Jeśli w ciągu ok. 2 minut od skażenia substancja chemiczna zostanie usunięeta, skutki oparzenia będą minimalne.
W przypadku oparzenia chemicznego trzeba: usunaąć substancjeę z powierzchni skóry (jeśli substancja jest sypka), spłukiwać miejsce oparzenia wodą przez ok. 20 min (nie można używać wody pod ciśnieniem, bo zwiąazki wniknaą głęebiej w skóreę).
Jeśli pewny jest rodzaj substancji, która spowodowała oparzenie należy:- w przypadku oparzenia kwasami spłukać oparzonaą powierzchnieę płynem o charakterze zasadowym, np. 3-procentowym roztworem sody oczyszczonej, roztworem mydła lub wodąa wapiennąa;- w przypadku oparzenia zasadami powierzchnię skóry spłukujemy słabymi roztworami kwasów, np. 1- procentowym kwasem octowym lub 3-procentowym kwasem borowym.
Następnie należy nałożyć na poparzona powierzchnięe suchy, jałowy opatrunek, zdjaąć odzież i biżuterię i wezwać lekarza. Czy oparzenie chemiczne czy termiczne jest poważne i należy niezwłocznie zgłosić sie do lekarza informuje nas reguła dziewiatek(dla dorosłych) i reguła piatek(dla dzieci). Jeśli powierzchnia oparzenia ma wiecej niż 5%
należy niezwłocznie zgłosić sie do lekarza. Jak wygladaja oparzenia chemiczne? Udar słoneczny i cieplny to następstwa przegrzania organizmu. Pierwszy jest zwiaązany z nadmiernaą ekspozycjąa na promieniowanie słoneczne, drugi - z aktycznościaą w zbyt ciepłym lub nieprzewiewnym ubraniu. Udar słoneczny objawy:
- zaczerwienienie skóry twarzy, lub przeciwnie - bladość (w ostrych przypadkach)
- obfite pocenie sięe
- bóle i zawroty głowy
- goraączka
- nudności
- dreszcze
- silne osłabienie
- problemy z chodzeniem i mówieniem (?? XD)
- mroczki przed oczami
- w cieężkich przypadkach utrata przytomności Jak pomóc gdy ktoś ma udar słoneczny?
Pierwsza pomoc, to umieszczenie chorego w chłodnym, zaciemnionym pomieszczeniu z dostepem świeżego powietrza. Chora osobe należy usadowić w pozycji półleżcej i zastosować zimne i wilgotne kompresy na głowe. Aby schłodzić organizm, który uległ przegrzaniu można też zastosować chłodna kapiel. Do osób nieprzytomnych należy wezwać pogotowie. i pamietajcie, że wysoka temperatura i chemikaliami można sobie zrobić krzywde ;c Klaudia Stochaj 3E
Full transcript