Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HRM meerjarenplan 2013-2017 | De Haagse Scholen

Gemaakt door ShareAll
by

PreziAll

on 9 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HRM meerjarenplan 2013-2017 | De Haagse Scholen

Verzuim-
aanpak

Flexibilisering
Professionali-
seren

Leeftijdsfase-
beleid

Interne
bedrijfs-
voering

Verzuim
Interventies
Enquête 2012 evaluatie Arbo-dienstverlening

ontevredenheid arbo-arts ( behoudend advies; medewerkers te lang thuis)
communicatie arbo-arts – schoolleider (veel onduidelijke vragen)
trainingsbehoefte schoolleiders gespreksvoering en juridische mogelijkheden


Interne aanpak

overlegvorm Sociaal medisch overleg (SMO)
groot SMO met HRM adviseur en verzuimmedewerker (aanpak teamontwikkelingen, verzuimcultuur, relatie verzuim, disfunctioneren, voorbereiding vragen bedrijfsarts)
klein SMO met bedrijfsarts (aanpak individuele casuïstiek)
brengt inzicht in overstijgende problematiek waar beleid op geformuleerd kan worden (voorbeeld veel uitval vanwege sociale privé problematiek)
nieuwe accountmanager arbo-dienst
- roulatie nieuwe bedrijfsarts
januari 2014 evaluatie arbo-dienst
ontwikkeling opleidingsprogramma als onderdeel van professionaliseringjaarlijkse terugkeer van inzicht bovenformatieven (april- mei)

proces van herplaatsing op basis van interne vacatures en het aanbod

voor een bepaalde groep niet herplaatsbare het aanbod voor vrijwillig loopbaanbegeleidings traject door externe organisatie job- creator
leer en ontwikkeltraject
inzicht in competenties en vaardigheden
doel; vergroting kansen voor de medewerkers zowel intern en extern

Match vraag en aanbod
"leren doen we samen"
Status
voorstel notitie gericht op de verschillende leeftijdsfasen van medewerkers en daarbij de knelpunten benoemd.

aanpassing n.a.v adviesgroep personeel

voordracht ter besluitvorming BO

voordracht ter instemming GMR

medewerkers inzetten op juiste expertise qua kennis en kunde

training adviseurs adviesvaardigheden (klantgericht werken)

ondersteuningsformat bovenschools directeuren ontwikkeld

adviseur dichter bij het schoolproces

werkprocessen efficiënter ingericht (vb digitaal verzuimproces).

Professionalisering medewerkers HRM
HRM meerjarenplan 2013-2017
Flexpoule
ontwikkelingen flexpoule
vraagstuk op DHS niveau (intern) en bestuurlijk niveau (extern)
vragenlijst schoolleiders; inzicht in behoefte gericht op inventarisatie van de huidige situatie:
 behoefte aantal scholen (wel of niet)
 ziekteverzuim (analyse van de cijfers i.v.m. inschatting continuïteit)
 huidige beschikbare invallers
 bovenformatieven ?
 financiële mogelijkheden
 behoefte intern- extern

Voorstel plan van aanpak
N.a.v. input voorstel plan van aanpak geformuleerd aan schoolleiders en medewerkers
Richt zich op: ontwikkeling opleidingsplannen scholen (individu, teams, DHS)
Ontwikkelen van een website. Een platform waar men van elkaar kunt leren en inspireren. Platform van verbinding, inspiratie en monitoring.
Het veranderteam ontwikkeld een overzichtelijk kader van vraag en aanbod expertise binnen DHS
Het veranderteam ontwikkeld een overzichtelijk kader van creatieve leervormen en brengt scholen in verbinding met elkaar.
Het veranderteam ontwikkeld een overzichtelijk kader van vraag en aanbod van (externe) opleidingen en trainingen gebaseerd op kwaliteit en een onafhankelijk aanbod
Het veranderteam gaat met de schoolleiders in gesprek over de rol van schoolleiders in de beweging “leren doen we samen

Leren doen we samen
Gericht op een proces van leren en ontwikkelen als individu, als team, als organisatie
Veranderteam heeft panelbijeenkomsten georganiseerd
In gesprek over noodzaak, bereidheid, belemmeringen en de rol van schoolleiders
Veranderingsbehoefte richt zich op:
 bieden van professionele ruimte en faciliteiten in tijd en geld
 leren van elkaar en met elkaar
 inzicht in elkaars kwaliteiten op teamniveau en DHS niveau
Uitkomsten communiceren aan medewerkers via nieuwsbrief (na de herfstvakantie)
6,07 % DHS verzuim

0,84 % kortdurend (1-7 dgen)

0,75% middellang verzuim (8-42 dgn)

2,94% lang verzuim (43 -365 dgn)

1,54% zeer lang verzuim (> 366 dgn)

Eigen risicodrager sinds januari 2012
Full transcript