Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Terror

Presentasjon om menneskerettigheter og dagens terror
by

Ivar Grotta

on 21 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Terror

Terrorisme Hva er terrorisme ?

Terrorisme er bruk av vold mot sivile for å oppnå politisk innflytelse. Terror skal skape frykt som politikerne blir nødt til å ta hensyn til. Det politiske motivet skiller terroren fra andre former for kriminelle handlinger. Lokal og internasjonal terrorisme

Det er vanlig å skille mellom lokal og internasjonal terrorisme. Den internasjonale terrorismen skiller seg fra den ved at borgere fra flere stater og flere staters territorium er berørt.

Virksomheten til netterverket al-Qaida er et eksempel på internasjonal terrorisme. Vi har 5 forskjellige terrortyper

Venstreradikal terrorisme
Høyreekstrem terrorisme
Nasjonalistisk terrorisme
Religiøs terrorisme
Ensaksterrorisme Venstreradikal terrorisme er terrorhandlinger som blir utført for å etablere en kommunistisk styreform. Eksempel på slik terrorismer “Røde Brigade” i Italia og “Rote-Armee-Fraktion” i Vest-Tysk-land i 1970 årene. Fra vår tid har vi eksempler på slike organisajoner i Colombia og Nepal. Høyreekstrem terrorisme kjenner vi fra nynazistiske bevegelser i flere land. Disse grupperingene er særlig kjent for voldshandlinger rettet mot jøder eller mørkhudede innvandrere. Nasjonalistisk terrorisme kan være voldshandlinger der hensikten er å løsrive et territorium fra et land for å skape en ny, selvstendig stat. Dette blir også kalt separatisme. En slik form for virksomhet kjenner vi fra Baskerland i Nord- Spania og fra utbryterrepublikkrer i Russland. Religiøs terrorisme er voldshandlinger mot sivile som blir utført i guds navn. Slike handlinger har for eksempel blitt utført av mot standerne mot fri abort. Ensaksterrorisme forekommer når noen bruker vold for å fremme bestemte saker, for eksempel miljøsaker, dyrevernsaker og liknende. Det må for eksempel kunne regnes som terrorisme når noen bryter seg inn på en minkfarm og slipper minken ut av burene. Årsaker til terrorisme

Det er ingen enkel forklaring på årsakene til terrorisme. Terrorhandlinger skjer i både rike og fattige land over hele verden. Det ville være overraskende om all terror hadde en felles årsak. Mange politikere trekker fram disse årsakene til terror
Fattigdom
Statlig støtte
Religiøse fanatisme Fattigdom
Fattigdom er sjelden den grunnleggende årsakene til terrorisme, men det kan være en medvirkende årsak sammen med andre årsaker. Statlig støtte, en del stater har støttet terrorgrupper og brukt dem som et virkemiddel i utenrikspolitikken. Forutsetninger for terrorisme

Det er vanskelig å finne enkle årsaker til terrorisme. Derimot er det letter å peke på visse fellestrekk i de landene der terrorismen oppstår. Disse fellestrekkene forteller oss noe om va som skaper veksvilkår eller forutsetninger for terrorisme. Hva skjer når det er mangel på demokrati ?

I autoritære samfunn, der det er en diktatur har innbyggerne liten eller ingen innflytelse på politikken. Det skaper grobunn for terrorisme, og terroren er størst i samfunn med moderat dikatur. I slike samfunn har terrorsistene størst spillerom for virksomheten sin. Vilje
Statsmakt
Økonomi
Karismatisk ledere
Asymmetrisk krigføring
Kampen mot terror
Full transcript