Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ODTU PYO

No description
by

Deniz Iren

on 23 June 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ODTU PYO

ODTÜ Proje Yönetim Ofisi PYO Tanımları “PYO, tam zamanlı personel ile, proje yönetim disiplinine
bir odak noktası sağlamakla görevli, organizasyonel varlıktır.”
Rad,Levin (2002) PYO, proje yönetimi alanında kullanılacak araçlar ve uzmanlık için altyapıyı sağlayan organizasyonel birimdir. PYO, proje yöneticilerine zor durumlarla
başa çıkabilmeleri için destek sağlar. PYO Tanımları PYO, organizasyonel projelerin başarı devamlılığını sağlamak
ve yapısal proje yönetiminin faydalarını vurgulamak için
organizasyona, endüstri ve akademide tanımlı en iyi pratikleri sunar. PYO, proje yönetiminin kurumsal kültüre kazandırılmasının önemini vurgulayarak kurumsal farkındalığın yükseltilmesini sağlar. PYO, kurumsal politika ve prosedürler için merkezi bir referans noktası teşkil eder. PYO Tanımları PYO, tüm projelerde tutarlılık ve tam benzerliği sağlar. PYO, takım kurulması ve geliştirilmesi faaliyetlerine yardımcı olur. PYO, proje başarganlık ölçütlerinin belirlenmesi, toplanması ve ölçümlerin gerçekleştirilmesi süreçlerini yönetir. PYO, proje yöneticileri ile kurumun diğer yapıları arasındaki arayüzü oluşturur. PYO Tanımları PYO, kaynak havuzundaki beceri ve yetkinliklerin yönetimini gerçekleştirir. PYO, kuruma, portföy yönetimi sayesinde, kurallara uygun, tam benzerliğe sahip ve kurumun stratejik hedefleri ile tutarlılık içerisinde olan bir proje seçim yöntemi kullanmasında yardımcı olur. PYO, proje başarganlık verilerinin, edinilmiş derslerin arşivlenmesi, bilgi kütüphanesinin oluşturulması, denetim listelerinin hazırlanması, gözden geçirmelerin derlenmesi ve belgelenmesinden sorumludur. PYO, bir organizasyonel destek birimidir, yaratıcılık ve esnekliği engelleyen idari bir yapı veya yeni bir bürokratik katman değildir. PYO'nun Başarıya
Ulaşması İçin Gerekenler Yönetimsel destek Tanımlı otorite, yetki ve sorumluluklar Kurumun kabulü ve içselleştirmesi Proje Yöneticisi Rolü Tanımlı Yetki Sahibi Otorite Sahibi Hesap Vermekle Yükümlü Sorumlulukları Belirli Belirli Yetkinlik Kriterlerine Uygun Proje - Operasyon Ayrımı Proje başı, sonu belirli belirli bir fayda üretmek için eşi olmayan hedef ve amaçları olan Operasyon süregelen ve tekrar eden işler benzer çıktıları olan günlük işler PYO, yalnızca proje işleri ile ilgilenmelidir PYO nun işleyen yapısı için en büyük risklerden biri,
operasyonel görevlendirmelerdir PYO Fonksiyonları Proje Odaklı Kurumsal Odaklı Danışmanlık
Akıl Hocalığı
Destek Form Standardizasyonu
Yöntem Tanımlama
PY Yazılım Seçim ve Desteği
Talep Yönetim Stratejisi Belirlenmesi
Risk Değerlendirme
Proje Gereksinim Değişikliklerinin İzlenmesi
Proje Gözden Geçirmeleri
PY Kültürünün Yaygınlaştırılması
Arşivleme
En İyi Pratikler
Eğitim Kestirim
Proje Seçimi
Veri Entegrasyonu
Ödül ve İtibar
İletişim Destek
Proje Denetim
PYO Ne Yapmaz? PYO Projeleri Doğrudan Yönetmez PYO Nasıl Kurulur? 1. PYO İle İlgili Kurumsal Hedeflerin Belirlenmesi 2. PYO Kapsamının Belirlenmesi 3. PYO Uygulama Seviyesinin Belirlenmesi 4. PYO Oluşturma Projesi a) PYO işlevlerinin belirlenmesi
b) PYO'nun kurumdaki yerinin tesbiti
c) PYO yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi a) Proje, Program seviyesinde
b) Organizasyonel birim seviyesinde
c) Kurum seviyesinde a) Fonksiyonel Organizasyonda PYO fonksiyonel birim seviyesinde kurulması önerilir
b) Matris Organizasyonda, PYO varlığı, güçlü matrise geçiş işareti olarak değerlendirilir I. Başarı kriterlerinin belirlenmesi
II. PYO'nun kuruma etkisinin hesaplanması
- projeler, portföy, maliyetler, operasyonlar
III. PYO'nun ilan edilmesi
- yeterli ve yetkin insan kaynağı
- PYO beratı
- Yenilenmiş organizasyon şeması
IV. PYO'nun kendi operasyonları için plan yapması
- Mihenk taşları
- Gözlenebilir, beklenen faydalar
- Kapsam dokümanı, İDA, ölçütler, iletişim planı
- Roller ve sorumluluklar Bazı Akademik Çalışmalar Santa Cruz Örneği II. Fazın bir çıktısı olarak PYO kurulmuş Organizasyon Seviyesinde Hizmet Katalogunda Yerleştirilmiş Proje Yaşam Döngüsü Tanımlanmış Proje Tipleri Belirlenmiş
Şablonlar Kullanıma Sunulmuş George Washington
Üniversitesi 1000 Şirket, PMI Üyesi
PMO'lar çoğunlukla üst yönetime bağlı Çoğu tam zamanlı personel çalıştırıyor 60% ının bütçesi, kurum bütçesinin 2% sinden az CIO.com & PMI, 2003 450 PMI Üyesi 67% sinde PYO var 1 ila 3 sene içinde görünür fayda rapor ediliyor 39%'u PYO kurulmasını stratejik bir karar olarak değerlendiriyor Kültürel olarak iyi oturmuş bir PYO kurabilmek için iyi tanımlı pilot projelerden başlamak gerekli PYO Operasyonları ve İş Listesi PY Metodolojisi ve Süreçlerin Tanımlanması

PY Araçlarının Seçimi

PY ve PYO Ölçütlerinin Belirlenmesi

Proje Bilgi Tabanı Yönetim Sisteminin Uygulanması

Kaynak Havuzunun belirlenmesi (yetkinlikler, kişiler, ekipler, donanımlar)

Organizasyon İçi Arayüzlerin Belirlenmesi


* Mevzuat ve Yönergeler bütçeleme
Full transcript