Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Stambomen NL EN FA 'Republiek in tijd van vorsten'

Deze Prezi is bedoeld om een overzicht te geven van de Europese vorstenhuizen voor het eindexamenonderwerp geschiedenis 2012 en 2013
by

Abe Thijs

on 8 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Stambomen NL EN FA 'Republiek in tijd van vorsten'

2000 1500 'Koninklijke' stambomen in Europa tussen 1500 en 2000 bij:
'Een republiek in een tijd van vorsten' Huis van Bourgondië Huis van Habsburg 1477 1600 1700 1800 1900 Huis van Oranje 1400 1500 1600 1650 1550 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 Hendrik VII Tudor
1485-1509 Huis Tudor Hendrik VIII Tudor
1509-1547 Edward VI Tudor
1547-1553 Mary I Tudor
1553-1558 Elizabeth I Tudor
1558-1603 Jacobus I van Engeland
1603-1625 Huis Stuart Karel I van Engeland
1625-1649 Karel II van Engeland
1660-1685 Jacobus II van Engeland
1685-1688 Huis van Oranje Mary II Stuart
1688-1694 Willem III van Oranje
1688-1702 1677 1700 1750 Anne I Stuart
1702-1714 George I van Hanover
1714-1727 Huis van Hanover George II van Hanover
1727 - 1760 George III van Hanover
1760 - 1820 George IV van Hanover
1820 - 1830 William IV van Hanover
1830 - 1837 Queen Victoria van Hanover
1837 - 1901 Edward VII van
Saxen-Coburg Gotha
1901 - 1910 George V van Windsor
1910 - 1936 Edward VIII van Windsor
1936 - 1936 1950 2000 George VI van Windsor
1936 - 1952 Elizabeth II van Windsor
1952 - heden 1500 1550 1600 1650 1800 1850 1900 Oliver Cromwell en de Commonwealth
1649-1660 - Beeindigde de beruchte Rozenoorlogen
- Moderniseerde het bestuur
- Regering leed onder corruptie
- Vader van Henry VIII
- Stichter van de Tudor dynastie - Renaissance koning
- Schreef en componeerde
- Wilde per se een mannelijke opvolger:
- Trouwde daarom zes keer
- Stichtte 'Church of England' (Anglicaanse kerk)
toen hij niet mocht scheiden van de paus in 1534
- Laat Reformatie in Engeland vaste grond krijgen - Enige zoon van Henry VIII
- Maakt Engeland echt protestants
- Vervolgt katholieken fel, vooral in Cornwall
- Stond lang onder curatele van ooms, sterft jong - Dochter van Henry VIII en Catharina van Aragorn
- Streng Katholiek, vervolgt protestanten en draait Church of England terug
- Trouwt met Filips II
- Bijnaam: 'Bloody Mary' - Dochter van Henry VIII en Anne Boleyn
- Maakte Church of England echt protestants
- Relatieve stabiliteit onder haar heerschappij
- Hielp de Republiek oa door sturen Leicester
in 1585
- Versloeg de Spaanse Armada in 1588
- Bewust kinderloos gebleven - Was koning van Schotland
- Volgde daarna Elizabeth op en werd
koning van Engeland, Schotland en Ierland
- Was relatief mild in religiezaken en liet bekeerde katholieken in waarde
- Eerste koning van huis van Stuart - Regeerde als een absoluut vorst
- Kwam meermaals in conflict met het
parlement vanwege oa slecht financieel beleid
- Onder zijn bewind opstanden van Schotten
- Conflict met parlement in 1640 leidt tot de
Engelse Burgeroorlog (1642-1649)
- Werd in 1649 ter door veroordeeld wegens
landverraad en onthoofd
- Na zijn dood wordt Engeland een republiek - Cromwell wordt van generaal in de burgeroorlog tot 'Lord Protector'
- Regeerde Engeland met straffe hand en trad stevig op in het buitenland
- Was protestants en vervolgde katholieken in Schotland en Ierland
- Na zijn dood in 1658 werd de monarchie hersteld - Zorgt voor herstel huis van Stuart
- Onderhield goede banden met Louis XIV
van Frankrijk
- Heeft verschillende oorlogen met de Republiek: Tweede Engelse Zeeoorlog (Chatham) en neemt deel aan Rampjaar 1672
- Is in eerste instantie tolerant op religieus
gebied, maar wordt op sterfbed katholiek Mary I Stuart 1641 Willem II van Oranje
1647-1650 - Wilde als absoluut vorst regeren
- Zijn katholieke voorkeur bracht hem in conflict
met het parlement
- In 1688 werd hij afgezet door het parlement
in de 'Glorious Revolution'
- Dochter Anne volgt hem uiteindelijk op in 1702 Opvolging voor de troon Ouder-kind relatie - Werd in 1688 door het Engelse parlement
gevraagd om koning te worden (Glorious Revolution)
- Verenigde stadhouderschap Republiek en
koningschap Engeland tot 1702
- Gaf het Engelse parlement veel macht terug (Bill of Rights) en maakte van Engeland een parlementaire monarchie
- Streed langdurig tegen katholiek Frankrijk
- Stierf kinderloos - Verenigde Engeland en
Schotland als unie
- Stierf kinderloos, laatste
van huis Stuart - Geboren in Hanover, Duitsland
- Werd koning omdat hij de eerste
protestantse opvolger was
- Steeds meer kabinetsvorming onder
zijn bewind
- Parlement had de macht in handen - Had als koning weinig macht
in binnenlandse politiek
- Laatste koning die zelf op
slagveld vocht
- Bekend als een saaie koning - Maakte tijdens zijn bewind grote conflicten mee
- Verloor tussen 1775 en 1783 de VS als kolonie
- Streed na de Franse Revolutie sinds 1793 tegen
Frankrijk
- Versloeg in 1815 uiteindelijk Napoleon
- Werd aan het eind van zijn leven geestesziek - Stond bekend als een
extravagante koning
- Stak geld in luxe, kunst,
cultuur en onderwijs
- Was weinig populair
door exorbitante uitgaven - Werd vrij oud koning
- Slavernij onder zijn
bewind afgeschaft
- Geen legitieme kinderen Prince Edward
Hertog van Kent en Stratham - Icoon van het Britse koningshuis
- Regeerde 63 jaar en was erg populair
- Door huwelijken van kinderen werd ze de grootmoeder van Europa genoemd
- Onder haar bewind breidde Engeland zijn koloniaal rijk enorm uit, vooral India werd de parel van het Britse Rijk.
- Langstregerende koningin ter wereld
- Haar regeringsperiode werd 'Victoriaanse Tijd' genoemd
- Laatste monarch uit het huis van Hanover - Werd pas op zijn 60e koning
- Eerste vorst uit huis van Saxen-
Coburg Gotha
- Moderniseerde en reorganiseerde
het leger
- Onderhield goede betrekkingen met
andere vorsten - Hernoemde het huis Saxen-Coburg-Gotha tot huis van Windsor
- Kaiser Wilhelm II van Duitsland en Tsaar Nicolaas waren volle neven
- Koning van Engeland tijdens WO I, vocht tegen eigen neef
- Maakte opkomst van communisme en Indiaas nationalisme mee
- Institutionaliseerde de rechten van het parlement verder
- Had grote zorgen over de opkomst van fascisme en nationaal-socialisme - Was maar 11 maanden koning
- Trouwde met een gescheiden
Amerikaanse en gaf daarvoor troon op
- Is nooit daadwerkelijk gekroond - Werd onverwacht koning na abdicatie van zijn broer
- Onder zijn bewind brokkelde het rijk af
- India werd onafhankelijk in 1947, Ierland in 1949
- Tijdens WO II hield hij stand tegen de nazi's, maar
vooral regering Churchill was verantwoordelijk
- Onderhield zeer nauwe banden met Churchill
- Aan einde bewind was Engeland geen wereldmacht
meer - Populaire koningin, soms kritiek vanwege conservatieve manieren
- Oorlogen in de Falklands, Irak en Afghanistan meegemaakt
- Rellen in Noord-Ierland grote impact
- Verder veel persoonlijk leed in familie, met scheidingen
en dood schoondochter Diana
- Is officieel nog koningin over veel oud-kolonies 2000 1500 1400 1600 1700 1800 1900 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 Frans I van Valois
1515-1547 Huis van Valois - Renaissance koning: groot beschermer
van de kunsten (oa Leonardo da Vinci)
- Veel rivaliteit met Karel V en Henry VIII
- Regeerde als een absoluut vorst zonder
Staten-Generaal
- Was in eerste instantie relatief tolerant in
de godsdienst, maar vervolgde later
protestantse ketters Hendrik II van Valois
1547-1559 - Voerde fel oorlog tegen de Habsburgers
- Sloot met hen de vrede van Cateau-Cambresis in 1559
- Streed in eigen land tegen de protestantse hugenoten Frans II van Valois
1559-1560 - Werd op 15-jarige leeftijd koning,
stierf een jaar later
- Werd beïnvloed door oa moeder
Catharina de Medici 1533 Catharina de Medici Karel IX van Valois
1560-1574 Margaretha van Valois Hendrik III van Valois
1574-1589 Hendrik IV van Bourbon
1589-1610 Huis van Bourbon 1572 - Zijn moeder regeerde lang in zijn plaats omdat hij te
jong was
- Onder zijn bewind grote godsdienstoorlogen tussen hugenoten en katholieken
- Vooral bekend vanwege de Bloedbruiloft, waarbij veel leiders van hugenoten werden omgebracht - Godsdienstoorlogen gaan door onder zijn bewind
- Was kandidaat voor huwelijk met Elizabeth I van Engeland
- Werd in 1589 zonder troonopvolger vermoord
- Laatste koning huis van Valois - Ook bekend als Hendrik van Navarra
- Trouwde in 1572 in het koningshuis Valois
(bloedbruiloft), maar was via familie ook al troonopvolger
- Vocht in de godsdienstoorlogen lang aan zijde van de hugenoten, net als veel Bourbons
- Bekeerde zich tijdens bloedbruiloft kort tot het katholicisme
- Werd in 1589 koning, wat leidde tot een burgeroorlog
- Bekeerde zich in 1593 opnieuw tot het katholicisme om
de rust in het land te bewaren
- Kondigde het Edict van Nantes af in 1598, wat zijn tolerante
positie in religie toonde
- Werd vermoord in 1610 door een fanatieke
katholiek Lodewijk XIII van Bourbon
1610-1643 Lodewijk XIV van Bourbon
1643-1715 Lodewijk XV van Bourbon
1715-1774 Lodewijk van Frankrijk Lodewijk, dauphin van Frankrijk,
hertog van Bourgondië Lodewijk XVI van Bourbon
1774-1792 Lodewijk, dauphin van Frankrijk Lodewijk XVIII van Bourbon
1814-1824 Karel X van Bourbon
1824-1830 Lodewijk Filips I van Orleans
1830-1848 Napoleon III Bonaparte
1852-1870 Tweede Franse Republiek
1848-1852 Tweede Franse Keizerrijk
1852-1870 Derde Franse Republiek
1870-1940 Vierde Franse Republiek
1944 (1946)-1958 Vijfde Franse Republiek
1958-heden Vichy-Frankrijk
1940-1944 Eerste Franse Republiek
1792-1804 Eerste Franse Keizerrijk
1804-1814 Huis van Bonaparte Napoleon Bonaparte
1799-1815 Lodewijk Napoleon Bonaparte
Koning van Holland
1806-1810 Lodewijk Napoleon Bonaparte
Koning van Holland
1806-1810 Carlo Bonaparte - Door sommigen gezien als
machtigste vrouw van haar tijd
in Europa
- Streng katholiek, probeerde uit
alle macht Valois familie en
zoons op de troon te houden
- Was van grote invloed op
beleid van zoons Karel IX en
Hendrik III - Door broer en moeder uitgehuwelijkt aan protestantse Hendrik van Navarra. Was aanleiding voor 'Bloedbruiloft' Frans van Anjou van Valois - Wordt in 1581 door Staten-Generaal tot vorst van de Republiek uitgenodigd
- Door zijn katholieke geloof en mislukte veldtochten in Vlaanderen bekoelt de liefde snel
- In 1583 verlaat hij de Republiek en in 1584 sterft hij
- Door zijn sterven is er geen troonopvolger uit het huis van Valois meer - Werd lang bevoogd door moeder, daarna door kardinaal Richelieu, die soort eerste minister was
- Had veel conflicten met Habsburgs Spanje (30-jarige oorlog 1618-1648) en de Hugenoten (beleg van La Rochelle (1628)
- Ontnam de hugenoten hun politieke rechten, maar liet religieuze privileges bestaan Kardinaal Richelieu
1624-1642 - Regeerde volgens het 'Droit divin,' het goddelijk recht
- Organiseerde Frankrijk tot een gecentraliseerde staat, met zichzelf aan het hoofd
- Ambtenaren en ministers werden dienaren en de adel ging aan het hof in Versailles wonen
- Censuur en belastingcontrole waren belangrijke wapens
- Economische politiek kwam neer op mercantilisme: bevorderen export, beperken import olv minister Colbert
- Lijfspreuk: 'L'etat, c'est moi'
- Eerste die titel 'Zonnekoning' voerde
- Was tijdens bewind veel in oorlog met de Republiek, Spanje en Engeland
- Rampjaar 1672 en coalitieoorlogen tegen stadhouder Willem III waren berucht - Zette de absolutistische heerschappij van zijn overgrootvader voort
- Voerde vele oorlogen en veroverde onder andere de Oostenrijkse Nederlanden, om ze vervolgens terug te geven
- Gedurende zijn bewind kwam er meer verzet tegen de koning
- Zorgde aan het eind van zijn bewind voor relatieve stabiliteit en versterkte de Franse hegemonie in Europa - Was zich bewust van impopulariteit koningshuis en probeerde te hervormen
- Steun aan Amerikaanse vrijheidsstrijd (1776-1783) en economische crisis zorgde voor gespannen sfeer in Frankrijk
- Franse revolutie van 1789 maakte einde aan bewind. In 1792 werd hij afgezet na vluchtpoging naar Oostenrijk
- Werd onthoofd als symbool van het 'Ancien Regime' in 1793 - Greep in 1799 op uitnodiging de macht in Frankrijk, na aanzienlijke militaire successen tijdens de revolutie
- Is in eerste instantie consul, maar maakt van Frankrijk in 1804 een keizerrijk
- Verovert heel West-Europa en verslaat al zijn vijanden, op Rusland en Engeland na
- Verspreidt verlichte ideeen in alle veroverde gebieden (Code Civil, burgerlijke administratie, grondwetten)
- Wordt in 1813 op terugtocht uit Rusland verslagen en verbannen naar Elba
- Komt in 1815 nog eenmaal terug en vindt dan zijn Waterloo. Sterft in 1821 op Sint Helena - Wordt in 1806 aangesteld als vorst van Koninkrijk Holland
- Doet zijn best om Holland te moderniseren, maar moet in 1810 toch aftreden van zijn broer
- Zet de lijn van Bonaparte door via zoon Napoleon III - Was tussen 1791 en 1814 koning in ballingschap
- Moest zich in 1814 aan de nieuwe grondwet onderwerpen, wat zijn macht aanzienlijk inperkte
- Herstelde de rust in Frankrijk, maar was niet erg populair - Probeerde koningschap meer kleur te geven door de macht van de adel te herstellen
- Veroverde Algerije onder zijn bewind
- Werd in 1830 afgezet in een nieuwe revolutie, omdat hij niet goed omging met de schadevergoedingen van de slachtoffers van de eerste revolutie - Werd opvolger na het afzetten van zijn voorganger
- In eerste instantie populair, maar conservatieve en monarchistische beleid deden zijn zaak geen goed
- Na economische crisis van 1847, die hij niet goed bezwoor, werd hij in 1848 in een nieuwe revolutie afgezet
- Was de laatste koning van Frankrijk - Neefje van de grote Napoleon
- Werd in 1848 eerst president, voordat hij in 1851 een staatsgreep pleegde
- Werd keizer van Frankrijk tot 1870
- Populair door agressieve buitenlandse politiek
- Nam deel in de Krimoorlog tegen Rusland (1853-1856) en was actief in koloniaal opzicht
- Doel was om de Franse grootheid te herstellen
- Werd in 1870 verpletterend verslagen in de Frans-Duitse oorlog, waarna hij aftrad
- Laatste monarch van Frankrijk Filips de Goede van Bourgondië
1419-1467 Karel de Stoute van Bourgondië
1467-1477 Maria van Bourgondië 1477 Eerste Stadhouderloze Tijdperk 1650-1672 Tweede Stadhouderloze Tijdperk 1702-1747 Franse Tijd
1795-1814 - Begint met centralisatie van de Nederlanden
- Verovert delen van de Nederlanden en voegt ze toe aan zijn rijk
- Stelt Staten-Generaal in in 1464 als middel om zijn gezag te doen gelden - Zette centralisatiepolitiek van zijn vader voort
- Voerde veel oorlog met oa koning van Frankrijk
- Stierf in 1477 in een gevecht bij Nancy - Trouwt in 1477 met Maximiliaan van Habsburg en draagt daarmee Nederlanden over
- Verleent de Staten-Generaal het 'Groot Privilege'
- Komt daarin tegemoet aan veel particulier eisen van de verschillende staten in ruil voor politieke en militaire steun Maximiliaan van Habsburg
1477-1494 - Werd door huwelijk met Maria heerser over de Nederlanden
- Na Maria's dood in 1482 werd hij tot 1494 voogd voor de jonge Filips de Schone
- Eerste heer uit het huis van Habsburg Filips de Schone van Habsburg
1494-1506 - Ging verder met centralisatie Nederlanden
- Koos in buitenlandse politiek een relatief neutrale koers
- Belang van de Nederlanden stond altijd voorop
- Tot 1494 onder gezag van zijn vader Karel V van Habsburg
1506-1555 Ferdinand I van Habsburg Filips II van Habsburg
1555-1581 Opstand (1568-1581) - Wordt in 1581 door Staten-Generaal tot vorst van de Republiek uitgenodigd
- Door zijn katholieke geloof en mislukte veldtochten in Vlaanderen bekoelt de liefde snel
- Komt in conflict met Staten-Generaal over bevoegdheden
- In 1583 verlaat hij de Republiek en in 1584 sterft hij Frans van Anjou van Valois
1581-1584 Huis van Valois Robert Dudley, graaf van Leicester
1585-1587 Willem van Oranje, stadhouder
1559-1584 Maurits van Oranje, stadhouder
1585-1625 Frederik Hendrik van Oranje, stadhouder
1625-1647 Willem II van Oranje, stadhouder
1647-1650 Johan van Oldenbarnevelt,
landsadvocaat
1586-1618 Johan de Witt, raadpensionaris
1653-1672 - Werd in Rampjaar 1672 in allerijl tot stadhouder van Holland en Zeeland benoemd
- Hield Fransen buiten de deur en bouwde reputatie op als goed strateeg
- Frankrijk was voornaamste vijand in strijd om Zuidelijke Nederlanden (Coalitieoorlogen)
- Na huwelijk met Mary II Stuart gevraagd als koning van Engeland (Glorious Revolution)
- Verenigde stadhouderschap Republiek en
koningschap Engeland tussen 1688 en 1702
- Streed langdurig samen met protestants Engeland tegen katholiek Frankrijk
- Stierf kinderloos Opvolging naar nieuwe staatsvorm - Werd al in 1506 heer der Nederlanden, als opvolger van zijn vader
- Werd later koning van Spanje en keizer van het Roomse Rijk. Hof was in Brussel
- Ging verder met centralisatie van de Nederlanden en veroverde in 1543 Gelre als laatste gewest
- Was zeer teleurgesteld over scheiding van het geloof en had in 1521 Luther ter verantwoording geroepen in Worms
- Vervolgde ook in de Nederlanden ketters, onder andere middels plakkaten (Bloedplakkaat in 1550)
- Deed in 1555 afstand van zijn troon ten gunste van zijn zoon Filips II (Spanje en Nederlanden) en broer Ferdinand (Roomse Rijk) uit teleurstelling over vrede van Augsburg (godsdienstconflict)
- Stierf in 1558 in klooster in Spanje - Volgde zijn broer Karel op in 1556 als keizer van het Roomse Rijk
- Lag vooral in de clinch met de Ottomanen
- Had voor zijn oorlogen steun nodig van protestantse vorsten in zijn gebied en was daarom later tijdens bewind iets toleranter - Stelde Willem van Oranje in 1559 aan als stadhouder
- Margaretha van Parma werd landvoogd toen hij in 1559 voor eeuwig terugging naar Spanje
- Zette centralisatie, vervolging van ketters en hoge belastingen door
- Reageerde op de Beeldenstorm (1566) door hertog van Alva naar Nederlanden te sturen
- Was tussen 1568 en 1598 vijand van de Nederlanden
- Werd in 1581 afgezet als vorst der Nederlanden
- Stuurde in 1588 een enorme Armada op Engeland af, die verging voordat hij aankwam Huwelijk met Mary I Tudor in 1554 Huwelijk met Filips II in 1554 - Opgevoed aan het katholieke hof van Karel V
- In eerste instantie stadhouder voor Filips II in 1559
- Is tolerant wat betreft godsdienst
- Veroordeelt de Beeldenstorm vanwege geweld
- Begint in 1568 de Opstand en 80-jarige oorlog met inval vanuit Duitsland met huurleger
- Leidt de Opstand tot zijn dood
- Wordt in 1580 vogelvrij verklaard en in 1584 vermoord
- Vader des Vaderlands, Wilhelmus aan hem opgedragen - Volgt vader op als stadhouder op en werd leider van de Republiek na mislukkingen met andere vorsten
- Militair zeer kundig en veroverde veel van Parma's veroveringen terug
- Kwam in conflict met de afzonderlijke Staten en de raadpensionaris over Twaalfjarig Bestand en Remonstratenkwestie in 1618
- Liet in 1619 Van Oldenbarnevelt onthoofden en stelde zo zijn positie als leider zeker - Landsadvocaat van Holland en daarmee officieus leider in de Staten-Generaal
- Regelde financien en binnenlandse politiek van de Republiek
- Richtte in 1602 de VOC mede op
- Wilde in 1609 een Bestand met Spanje, want oorlog was slecht voor de economie
- Komt in conflict met Maurtis vanwege Bestand en religie en wordt in 1619 onthoofd - Halfbroer van Maurits, zoon van Willem van Oranje
- Zet de oorlog tegen Spanje succesvol voort
- Verovert veel steden in oosten en zuiden en krijgt bijnaam 'de Stedendwinger'
- Heeft als stadhouder meer bevoegdheden en staat ditect onder gezag van Staten-Generaal: bevelhebber 'Staatse leger'
- Laat zoon introuwen in huis van Stuart - Trouwt in 1641 op 14-jarige leeftijd met Mary Stuart I
- Wordt in 1647 stadhouder, midden in onderhandelingen met Spanje te Munster
- Sterft in 1650 aan de pokken, zoon Willem III pas acht dagen later geboren - Raadpensionaris van Holland sinds 1653
- Toen er geen stadhouder meer was na dood Willem II, werd hij in praktijk leider van de Republiek
- Met veel staatmanschap leidde hij de Republiek: meestal in landsbelang, vaak ook in Hollands belang
- Legde nadruk op versterking vloot vanwege economische belangen
- Leidde Republiek met hulp van admiraal de Ryuter door Eerste en Tweede Engelse Zeeoorlog (1652-1654 en 1665-1667)
- Rampjaar 1672 werd hem zwaar aangerekend en na zijn vrijwillig ontslag werd hij met broer Cornelis gelyncht door Oranjegezinden - Wordt door Elizabeth I gestuurd om landvoogd te worden
- Is vertrouweling en diehard protestant
- Raakt in conflict omdat meeste gewesten voor verdraagzaamheid zijn
- Keert terug naar Engeland in 1587 Willem III van Oranje
1672-1702 Willem IV van Oranje
1747-1751 - Wordt stadhouder in 1747, als Frankrijk de Zuidelijke Nederlanden binnenvalt
- Is via Johan Willem Friso familie van de broer van Willem van Oranje
- Wordt in 1748 geconfronteerd met Pachtersoproer van de Doelisten, die meer inspraak van volk eisen
- Stond bekend als een goed stadhouder, maar had gezondheid niet mee
- Sterft in 1751 en laat te jonge zoon na Willem V van Oranje
1751-1795 - Werd in 1766 officieel stadhouder toen hij meerderjarig was
- Stond bekend als een filosoof, maar ook als besluiteloos en ongeschikt voor het werk
- Raakt in 1780-1784 in Vierde Engelse Zeeoorlog, die ondergang Republiek betekent
- Patriotten keren zich tegen de stadhouder en dwingen hem in 1785 zich terug te trekken in Nijmegen
- Met hulp van de Pruisische koning komt Willem in 1787 terug aan de macht. De patriotten vluchten.
- Na Franse revolutie vallen de Fransen in 1794 de Republiek binnen
- Willem IV vlucht begin 1795 naar Engeland Koning Willem I van Oranje
1813-1840 - Wordt koning in 1813 na verlies van Napoleon
- In 1815 officieel koning van Verenigde Nederlanden
door Congres van Wenen
- Stak veel energie in opbouwen industrie in de Nederlanden, leverde hem bijnaam 'koning-koopman op
- Richtte verschillende handelsmaatschappijen op en legde veel spoorlijnen en infrastructuur aan
- Conflict met België in 1830-1839 is grote teleurstelling - Treedt in 1840 gedesillusioneerd af ten gunste van zijn zoon Koning Willem II van Oranje
1840-1849 - Vocht in de slag bij Waterloo
- De macht van de koning werd onder zijn bewind flink ingeperkt
- Laat Thorbecke in 1848 een moderne grondwet schrijven
- De macht van de koning wordt beknot ten gunste van het parlement
- Sterft in 1849 Koning Willem III van Oranje
1849-1890
Full transcript