Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Organische Chemie

No description
by

Jeroen Vyncke

on 20 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Organische Chemie


Alkanen
Een belangrijke groep koolstofverbindingen vormen de
koolwaterstoffen. Dit zijn stoffen die bestaan uit de elementen koolstof (C) en waterstof (H).
Organische Chemie
overzicht van de eerste 10 alkanen
Organische chemie is de scheikunde van organische stoffen, van verbindingen met
koolstof.
Levende organismen worden grotendeels uit deze
koolstofverbindingen gevormd, maar nog afgezien daarvan spelen ze ook een belangrijke rol in ons dagelijks leven.

Isomerie
Naamgeving van de vertakte alkanen:
1. Zoek de langste aaneengesloten keten van C-atomen. Dit is de stam. Het aantal C-atomen in de stam bepaalt de stamnaam.

2. Bepaal aan welke C-atomen in de stam een vertakking zit en bepaal de aard van deze
vertakking. Dit kan een methylgroep zijn (–CH3), een ethylgroep (–CH2–CH3), een propylgroep
(–CH2–CH2–CH3), een butylgroep (–CH2–CH2–CH2–CH3), enz. De groepen zelf kunnen overigens ook vertakt zijn, maar dat laten we hier buiten beschouwing.
3. Zet de naam van de groep voor de stamnaam. Wanneer de groep op meerdere plaatsen aan de
stam kan vastzitten (maar alleen dan!), zet je om onderscheid te maken voor de groepsnaam
het nummer van het C-atoom in de stam waaraan de groep vastzit (zoals bijvoorbeeld in
2-methylhexaan en 3-methylhexaan, beide isomeren van heptaan, maar niet in methylpropaan
of methylbutaan). Let op: tel de C-atomen vanaf dekant die de laagste nummering oplevert!
4. Gebruik telwoorden (di, tri, tetra, penta, hexa, enz.) als er meerdere groepen van dezelfde
soort zijn en geef (als er meerdere mogelijkheden zijn) voor elk van deze groepen het nummer
van het C-atoom in de stam waaraan zij vastzit (zoals bijvoorbeeld in 2,3-dimethylpentaan,
eveneens een isomeer van heptaan, maar niet in dimethylpropaan). Ook hier is de nummering
zo laag mogelijk!
5. Als er verschillende soorten groepen zijn, zet je de groepsnamen (met daarvoor de nummers
van de C-atomen in de stam waaraan de groepen vastzitten) in alfabetische volgorde (zoals
bijvoorbeeld gedaan is in 3-ethyl-2-methylheptaan, een isomeer van decaan).
Eiwitten
zijn grote macromleculaire stoffen, die uit een of meerdere polypeptideketens bestaan.
De alkanen kunnen een hydroxylgroep (-OH) hebben.
Alkanolen hebben 1 Hydroxylgroep
Alkandiolen/alkaandiolen kunnen er 2/3 hebben
Ethanol is de stof die in alkoholische dranken zit.
Omdat je van methanol namelijk blind kunt worden, kun je maar beter geen spiritus drinken!
Elk eiwit heeft zijn eigen specifieke polypeptidetekens, die gevormd zijn uit meestal zijn aminozuren ( van 100 tot 500 )
Alcoholen

Eiwitten
Beide eiwitten bevatten tussen de polypeptidetekens een ijzerhoudende haemgroep, die het bloed en het spierweefsel zijn rode kleur geeft en daarin zorgt voor het zuurstoftransport.
Er zijn vier niveau's in de structuur van eiwitten :

-de primaire structuur is de aminozuurvolgorde

- de de secundaire structuur bestaat uit de regelmatige ruimtelijke structuren tussen nabijgeleden aminozuren

-de tertiaire structuur is de wijze waarop iedere polypeptidetekens als geheel is opgevouwen

-de quaternaire structuur is de wijze waarop eventuele meerdere polypeptidetekens ten opzichte van elkaar gesitueerd en verbonden zijn.
by Albert

travail antoine

Het verschijnsel dat stoffen met dezelfde molecuulformule verschillende structuurformules kunnen bezitten noemen we isomerie. De verschillende stoffen met dezelfde molecuulformule zijn isomeren van elkaar.
Full transcript