Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hoitotyön

No description
by

Enna Isosaari

on 6 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hoitotyön

Hoitotyön prosessin vaiheet:
Hoidon tarpeen määrittely
Hoidon suunnittelu
Hoidon toteutus
Hoidon arviointi
Hoitotyön
prosessi

Hoidon tarve
Hoidon suunnittelu
Hoidon toteutus
Hoidon arviointi
Lähteet:

Opetushallituksen spiraalihanke
https://spiraalihanke.wordpress.com/kirjaamiskoulutus/

HOIDON TARVE
TARPEIDEN MÄÄRITTELY POTILAAN KERTOMAN PERUSTEELLA
HAVAINNOI JA HAASTATTELE POTILASTA
KIRJAA YLÖS KESKEISEMMÄT HOITOTYÖN TARPEET
TARVELUOKITUS SHTal
ESIM:
PESEYTYMISEEN JA HYGIENIAAN LIITTYVÄ TARVE
HENGENAHDISTUS
RUOKAILUUN LIITTYVÄ
LÄÄKETIETEEN DIAGNOOSIT EIVÄT OLE HOITOTYÖN TARPEITA!
HOITOTYÖN TAVOITTEET
Kuvaavat, miten potilaan tilaa halutaan helpottaa
Ilmaistaa konkreettisesti potilaan käyttäytymisenä, tilana tai tilan muutoksena
Eivät kuvaa hoitajan toimintaa tai toimenpiteitä
Tavoite on ohjata hoitotyötä ja asiakkaan ja hoitajan välistä päivittäistä toimintaa
Pitkä- ja lyhytaikaistavoitteita
Yksilöllisiä
Potilaslähtöisiä
Aikaan sidottuja,jatkuvuutta kuvaavia
Konkreettisia
Kattavia
Realistisia
Mittauskelpoisia
HOITOTYÖN TOIMINNOT

Tarkoittaa hoitotyön suunnitelman toteuttamista hoitotyön auttamismenetelmien avulla
Näkyvät menetelmät
esim .syöttäminen, pukeminen
Näkymättömät menetelmä
esim. ohjaus, neuvonta, kuunteleminen, lohduttaminen
HOIDON ARVIOINTI
Kuuluu hoitotyön jokaiseen vaiheeseen
Pyritään selvittämään, onko hoitotyö ollut tavoitteiden mukaista, tuloksellista ja tehokasta
Potilaan ja hänen läheistensä kokemus tärkeää
Tilannekohtaista
Loppuarvio
Hoitojakson päättyessä lyhyt tiivistelmä
esim. tilassa tapahtuneet muutokset, selvitys lääkehoidosta, hoito-ohjeet, tiedot mahdollisista apuvälineistä, jatkohoitosuunnitelma, potilaan tila siirtohetkellä, potilaan oma arvio tilastaan, läheisten osuus hoidossa
PIENRYHMÄTEHTÄVÄ:
TEHKÄÄ PIENRYHMISSÄ TYÖKORTIT JOKAISESTA HOITOTYÖN PROSESSIN VAIHEESTA.
MITÄ KUSSAKIN VAIHEESSA TULEE TEHDÄ
MITÄ ASIOITA VAIHE PITÄÄ SISÄLLÄÄN
MITÄ TULEE HUOMIOIDA KIRJAAMISESSA

TYÖKORTIT KANNATTAA TEHDÄ TIIVIISTI JA SELKEÄSTI

TYÖKORTTI JÄÄ OMAAN KÄYTTÖÖN, JA ON TARKOITUS ON TOIMIA APUNA TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA
ESITIEDOT
Henkilötiedot
Lähimmäisen omaisen tiedot
Hoitoon tulon suu, oma arvio tilanteesta
Aikaisemmat sairaudet, hoidot, lääkitys
Allergiat
Ravitsemustila, esitysruokavalio
Eristystoiminta
Uni, lepo
Liikkuminen
Asumisolosuhteet
Harrastukset
Sosiaaliset taustatiedot
Voimavarat, toimintakyky
Selviytyminen kotona
Hoitotahto
Elinluovutustestamentti
Elämätapa (arvostukset, kulttuuriset ja uskonnolliset erityispiirteet) ?
Full transcript