Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

renk bilgisi sunum

No description
by

gülşah selçuk

on 27 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of renk bilgisi sunum

HAZIRLAYANLAR :

SELEN SOLMAZ
FURKAN YAZAR
CAN TUNÇBILEK


DERS: RENK BILGISI
KONU: ANASINIFI RENK TASARIMI

Sarı: En parlak renk. Dikkat çekmek için çıglık atar; bu yüzden uyarı ışıklarında sarı tercih edilir. Ayrıca dikkat çekiciliginden dolayı dünyada taksiler sarıdır. Sonbaharın da baskın renkleri sarı ve sarı-turuncu, duygularımızı yakalayan, güçlü bir çekicilige sahiptir. Neşeyi anlatır.
Kırmızı: En uzun dalga boyuna sahip olan kırmızı renk, özellikle de koyu bir arka plan ile birlikte kullanıldığında oldukça şiddetlidir. Bu renk canlılık ve dinamizmle ilgili bir renktir.
ıştah açar. O yüzden dünyadaki gıda firmalarının çoğu logosunda kırmızıyı kullanır

Renklerin Algıya Etkisi ve Anlamları

Renk Nedir?

Renk, ışıgın gözün retinasına degişik biçimde ulaşması ile ortaya çıkan bir algılamadır. Insan gözü 380nm ile 780nm arasındaki dalga boylarını algılayabilir; bu sebepten elektromanyetik spektrumun bu bölümüne görünür ışık denir.

T.C
KARABÜK ÜNIVERSITESI
IÇ MEKÂN TASARIMI
I. SINIF II. ÖĞRETIM

Görme Nasıl Oluşur?
da denge oluştururlar.
birlikte kullanıldıklarında

3 ana rengin karışımıyla ara renkler ortaya çıkar.
Kırmızı için yeşil, mavi için turuncu, sarı içinse mor tamamlayıcı renk işlevi görür. Aynı zamanda birbirlerine karşıt olan bu renkler
Pembe: Kırmızı ile beyazın birleşmesi ile elde edilen pembe renk, kırmızı gibi canlılık verir ama daha yumuşaktır. Neşe ve mutluluk veren bir renk olan Pembe aynı zamanda hayallerin ve aşkın rengidir
Mavi: Dünyanın hâkim rengi olan mavi çekingen bir renk; dinlendiriciligi ve edilgenligi anlatır. Açık tonlarda ya da beyazla karışık kullanıldıgında, yatıştırıcı ve güven veren bir etki yaratır. Mavi renk gökyüzünün ve geniş ufukların, denizin simgesidir. Huzuru temsil eder ve sakinleştirir
Yeşil: Sessizligi anlatır. Doganın ve baharın rengidir. Güven veren renktir. Yeşil yaratıcılıgı körükler. Bu yüzden büyük lokanta mutfaklarında yeşil tercih edilir
Mor: En kısa dalga boyuna sahip olan mor, geleneksel olarak asaletle ilişkilendirilir. Yakınlık ve güzelliğe de işaret eder.
Renklerin Yansıma Özellikleri
Anaokulu Nedir?

Henüz okul çagı gelmemiş olan iki ile altı yaş arasındaki çocukları okul düzenine, ilkögrenime hazırlayan egitim kurumudur.
Aydınlatma:
Mekanın kimligi, aydınlatma sayesinde biçim ve anlam kazanmaktadır. Kullanıcı üzerinde mekana ait fiziksel ¨Özellikleri algılamada ve hatırlamada ¸cok büyük önemi vardır.
Dikkat edilmesi gereken bir diğer konuda anasınıflarında birbiriyle uyumlu renkleri ve uyumlu tarzları bir araya getirmektir. Sadece süsleme olsun diye aydınlatma elemanı kullanmaktan kaçınılmalıdır. Renkleri doğru gösteren, ışık şiddetinin kullanılma amacının yeterli ölçüde olması gerekliliğine özellikle uyulmalıdır. Örneğin gerçekte kırmızı olan bir cisim mavi ışık altında siyah, kırmızı ışık altında ise canlı kırmızı görünmektedir. Bu nedenle tasarımcının ışığın rengini belirlerken dikkatli tercihlerde bulunması istenilen görsel etkinin yaratılabilmesinde son derece önemlidir.
YAZAN: Mimar Gülen Yalçınkaya Özelçi

Anasınıflarında renk kullanımının çocuklar üzerindeki etkisini; zemin ,mobilya ve aydınlatmanın nasıl olması gerektiğini biliyor musunuz?
KAYNAKÇA
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
İnternet Sayfaları

Bazı anasınıfı tasarımları
SONUÇ :
Renkler ışıgın ürettigi enerji ile vücut
fonksiyonlarını,zihni ve duyguları etkiler.
Yapılan çalışmalar renklerin beyin gelişimine ,
yaratıcılıga, verimlilige ve ögrenmeye
faydasını ortaya koymaktadır.
Rengin çocuklar üzerindeki etkileri
Çocuklar yaratıcılıklarını ve hayal
dünyalarını besleyecek öğrenme alanlarına
ihtiyaç duyarlar. Sınıflar bu amaçla kullanılan
en önemli araçlar olduğundan en çok dikkat
edilmesi gereken alanların da başında gelirler.
Renkler Çocuk Beyninde Nasıl Etki Yaratıyor, Onları Nasıl Etkiliyor?
Renkler, kullanıldıgı duruma göre hem pozitif hem
negatif etki yaratabilir. Tonuna, doygunluguna göre bir
odada tek başına kullanılan her renk pozitif etki
beklerken negatif etki de yaratabilme ihtimali
taşımaktadır. Fazla uyarıya maruz kalmak nefes
alışverişinde, nabızda, kan basıncında, kas
gerginliginde degişiklikler yaratır. Eksik uyarım ise
huzursuzluk, uykusuzluk, duygusal tepkilerde aşırıya
kaçma, konsantrasyon bozuklugu ve sinirlilik
yaratabilir.
Doğal ışık öğrencileri rahatlatır, konsantrasyonu arttırır
ve çocuklardaki hiperaktiviteyi azaltır.
Işıkla akademik performans ilişkisini gösteren ve binlerce çocuğun dahil edildiği çalışmalarda gün ışığı fazla olan sınıflarda az olan sınıflara göre matematik
ve okuma becerilerinde ilerleme kaydedildiği görülmüştür.
Eski dönem Mısır, Çin gibi kültürlerde, iyileşme
için renk terapisi uygulanmıştır. Renk terapisi
ışık terapisi olarak da isimlendirilmektedir.
Zaman zaman günümüz de alternatif terapi
olarak kullanılabilmektedir
Renk Psikolojisi- Terapi
renk tercihleri tasarım sürecinde önemli bir kriter olarak görülmeli ve dikkate alınmalıdır. Bir
eğitim ortamı tasarımında, çocuklar için uygun mekânsal koşulların sağlanması tasarımın en
temel amacıdır. Bu açıdan renk konusunda da sezgisel seçimler yapmak yerine, teknik bilgiye
ulaşma arayışı içinde olmak, renk uzmanlarından yardım almak gibi yollara başvurulmalıdır.
Literatür incelendiğinde, okul öncesi eğitim yapıları özelinde renk kullanımına ilişkin bilimsel
veriler ışığında tanımlanmış öneriler görülmektedir. Bu çalışmalarda genel olarak, temel
renklerin yoğun kullanımından doğan olumsuz etkilerden söz edilmekte ve yumuşak bir fonla
birlikte canlı renklerin kısmi kullanımlarının tercih edilmesinin daha doğru olduğu ifade
edilmektedir. Okul öncesi yaş grubunun gelişimsel yapısına uygun olarak, renkler aracılığıyla
mekânsal tanımların oluşturulması, eğitim ortamlarında yer alan farklı işlevlere sahip alanlara
uygun renk tercihlerinin, renklerin fizyolojik ve psikolojik etkileri dikkate alınarak sağlanması
gibi konulara dikkat çekilmektedir. Çocukların gelişimi açısından olumlu bir etki
yaratabilmek amacıyla, renklerin fizyolojik etkilerini tanımak, renk uzmanlarıyla bağlantı
kurabilmek, ya da renklerin uyumunda kullanılacak teknikleri inceleyebilmek tasarımda
giderek daha fazla önem kazanmaktadır.
Alkan, Cevat; Kurt, Mehmet, 2007, Özel Öğretim Yöntemleri, Disiplinlerin Öğretim
Teknolojisi, Anı Yayıncılık, Ankara.
Başal, Handan Asude, 1998, Okul Öncesi Eğitimine Giriş, Vipaş Yayınları, Bursa.
Day, Christopher, 2007, Environment and Children: Passive Lessons from the Everyday
Environment, Architectural Press, Oxford.
Kotnik, Jure, 2011, New Kindergarten Architecture, Links International, Barcelona.

Krough, Suzanne L.; Slentz, Kristine L., 2011, Early Childhood Education: Yesterday,
Today, and Tomorrow, Routledge, New Jersey.
Martin, Sandra Horne, 2006, "The Classroom Environment and Children’s Performance - Is
There a Relationship?", Children and Their Environments, Learning, Using and
Designing Spaces, (ed.) Christopher Spencer, Mark Blades, Cambridge University Press,
New York, ss.91-107.
Mathis, Carla Mason; Conner, Helen Villa, 1993, The Triumph of Individual Style,
Timeless Editions, Menlo Park, CA.
Olds, Anita Rui, 2001, Child Care Design Guide, McGraw-Hill, New York.
Poyraz, Hatice; Dere, Hale. 2001, Okul Öncesi Eğitimin İlke ve Yöntemleri, Anı
Yayıncılık, Ankara.
Nair, Prakash; Fielding, Randall; Lackney, Jeffery, 2007, The Language of School Design,
Design Patterns for 21st Century Schools, Designshare, Minneapolis.
Sirel, Şazi, 1974, Kuramsal Renk Bilgisi, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık
Akademisi Yayını, İstanbul.
Walden, Rotraut, 2009, Schools for the Future, Design Proposals from Architectural
Psychology, Hogrefe, Cambridge.
3-6 yaş grubundaki çocuklar,
parlak renklerin
çekimine kapılırlar. Özellikle de ana renklerden
sarı ve kırmızı onların çok hoşuna gider. Sıcak
ve parlak renkler, bu yaş grubundaki
çocukların aktif enerjik olan doğalarını
bütünleyici gibi görünse de renklerin parlaklığı
ve yoğunluğu yalnızca dikkatlerini çekmek için
etkili olabilir; fazla uyarmasI öğrenmelerine
katkı sağlamaz.
Full transcript