Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ERASMUS+ Az európai dimenzió

No description
by

TKA Tudaskozpont

on 19 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ERASMUS+ Az európai dimenzió

Az európai oktatási szakpolitikát alakító tényezők
AZ ÉVSZÁZAD BEFEKTETÉSE
Beruházás a tudásba, készségekbe, kompetenciákba
>> növekedés és méltányosság
Korai iskolaelhagyás
Átfogó iskolai megközelítés
minőségi befogadó oktatás - érdeklődést felkeltő tananyag, tanulót támogató légkör
pedagógiai vezetés, iskolafejlesztési folyamatok: elszámoltathatóságra épülő nagyobb autonómia
folyamatos szakmai fejlődés
szülők és iskola együttműködése
Pedagógusképzés
A tanítás életpálya-nézőpontú megközelítése
a pedagógus szakma egy töretlen kontinuum
együttműködésen alapuló tanulás (hozzáállás és új munkakultúra)
pedagógusképzés együttműködésen alapuló irányítása
Közös oktatási célok formálódása
Egész életen át tartó tanulás
Európa2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiájaOktatás és Képzés 2020
Szegedi Eszter
Tempus Közalapítvány Tudásmenedzsment csoport
2016. október 26.

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TERVEZÉSE EURÓPAI CÉLOK MENTÉN – ERASMUS+ STRATÉGIAI PARTNERSÉGI PÁLYÁZATOK -
AZ EURÓPAI DIMENZIÓ

EU: katalizátor szerep az oktatási szakpolitikákban
nyitott koordinációs módszer
kapcsolódó eszközrendszer
ÚJ FOGALMI KERETEK
1) a tanulás felértékelődése: elismerés, hordozhatóság, transzparencia
2) információs és pályatanácsadási rendszerek kiépítése
3) tanulásba fektetett pénz és idő (egyén, állam és gazdaság)
4) LLL tanuló és a tanulási lehetőségek összekapcsolása
5) alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése
6) innovatív pedagógia kultúra megteremtése
Felsőoktatás modernizációja
1. Felsőoktatási környezet átstrukturálása (minőség, hatékonyság és alkalmazkodóképesség egyensúlya)
2. Regionális tudásháromszög: közös prioritások azonosítása
3. Nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása
4. Foglalkoztathatóság fejlesztése
jövőre való felkészítés (készségelőrejelzés, pályatanácsadás, gazdasági kapcsolatok)
új tanítási és tanulási utak és módszerek (IKT)
5. Lemorzsolódás csökkentése, a hozzáférés elősegítése
Szakképzés
20 iránymutató alapelv kidolgozása
1. nemzeti szintű irányítás és a társadalmi partnerek szerepvállalása a tanulószerződéses (alternáló) képzési modell támogatására
2. KKV-k ösztönzése és bevonása
3. A szakképzés vonzóvá tétele, átjárható tanulási utak, a pályaválasztási tanácsadás fejlesztése
4. A munkaalapú tanulás minőségbiztosítása (világos keretek, együttműködés és szakoktatók fejlesztése, tanulási eredmények rögzítése)
Felnőttkori tanulás
Alapkészségek fejlesztése
Részvétel és bevonás növelése, igényeikhez igazodás, minőségi oktatás
IKT és nyitott oktatási segédanyagok alkalmazása a felnőttkori tanulásban
Szakpolitikai intézkedések hatékonyságának, hatásosságának és koherenciájának növelése - sok szereplő
Vállalkozókészség
„A vállalkozókészség az arra való képesség, hogy kihasználjuk a kínálkozó lehetőségeket és ezekből mások számára értéket teremtsünk. A létrehozott érték lehet pénzben mérhető, kulturális vagy társadalmi is.”
Digitális kompetencia
Európai Digitális Kompetencia Keretrendszer (DIGCOMP) továbbfejlesztése
Az önértékelést segítő egyszerűbb, az állampolgárok számára közvetlenül is használható táblázatos leírás
Mérési és önértékelési eszközök
Egyéb rendszerekhez való illeszkedés: EKKR, ESCO, Europass, ECDL
Digitális és online tanulás
Innovatív, nyitott tanulási környezetek létrehozása
• nyitott és kreatív iskola, problémamegoldásra építő tanulási formák
• nagyobb együttműködés, külső szakértelem bevonása
• a kreativitás fejlesztése, támogatása kulcskérdés
„Digitálisan Kompetens Oktatási Intézmény” referencia-keretrendszer
Új trendek megvitatása (pl.közösségi média, mobiltechnológia hatása)
Összegzés
Korszerű, holisztikus, partnerségekre építő megközelítés:
ösztönzők és nyomonkövetés, kimenet orientáció, az eredmények mérése
keretrendszerek, minőségi sztenderdek és önértékelő eszközök alkalmazása
formális és nem formális tanulási kontextusok
alágazatok és munkaerőpiac közti átmenetek, információs rendszerek és kommunikáció
Tematikus fókuszok
transzverzális készségek (soft skills) fejlesztése
szociális kompetenciák és aktív, cselekvő állampolgárok
digitális kultúra terjesztése
ifjúsági szolgáltatások (pl. életpálya-tanácsadás, ifjúsági garancia program)
S
O
C
I
A
L
M
O
V
E
M
E
N
T
Online eszköztár:
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools.htm
IDŐ
BIZALOM
EGYÜTTMŰKÖDÉS
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
Vállalkozási Kompetencia Európai Fogalmi Keretrendszere (ENTRECOMP)
készségelemek szintbesorolása
életkori érvényesség
önértékelési eszközként alkalmazni
Entrepreneurship 360 projekt: online elérhető tartalmat kínáló felület
"A digitális kompetencia többet jelent az infokommunikációs technológiák használatának készségénél; részét képezi az infokommunikációs technológiák kritikus, kreatív és kollaboratív használata is."
2010
Horizontális prioritások az ERASMUS+ programban
alap- és transzverzális készségek fejlesztése (LLL)
befogadó oktatás, képzés és ifjúságügy
nyitott és innovatív oktatás, képzés és ifjúsági munka, a digitális tanulás
felkészült oktatók
készségek és képesítések átláthatósága és elismerése
fenntartható beruházás, teljesítmény és hatékonyság növelése
Képesítések átláthatósága, elismerése
CÉLOK ÉS FUNKCIÓK
képesítések átláthatóságának és egymásra épülésének támogatása
minőségbiztosítás
informális tanulás elismeréséhez referencia
Képesítési keretrendszerek, validációs rendszer
Szemléletváltás
Tartalom alapú tervezés >>
kimeneti alapú tervezés

Középpontban a tanuló és a tanulási eredmény

Tanulási eredmények:
mérhető, elismerhető

„A tudás” gazdagabb értelmezése:
"felhalmozott" kompetenciák >> átlátható, rendezett struktúrája
meglévő tudás figyelembe vétele
tanulási és életpálya építés és tanácsadási szolgáltatások
tanulási portfólió
transzparencia
elmosódó határok
Korai iskolaelhagyás
második esély iskolák reformja
a korai iskolaelhagyók visszavezetése a képzési rendszerbe
munkanélküliség
elmaradó adóbevételek
növekvő szociális kiadások
társadalmi tagoltság
inaktív állampolgári szerepvállalás
egyén romló pszichés állapota
növekvő egészségügyi kiadások
bűnözés
korai fejlesztés
évismétlés csökkentése
antiszegregációs szakpolitikák
pozitív diszkrimináció
tanórán kívüli tevékenységek
rugalmas és átjárható képzési utak
Prevenció
egyéni támogatás
gyengén teljesítők fejlesztése
nyelvi támogatás a nem anyanyelven tanulóknak
tanárok és diákok külső szakmai támogatása
veszélyeztetett diákok azonosítása
korai jelzőrendszer kiépítése
hiányzáshoz kapcsolódó intézkedések
szülők és további partnerek bevonása
Intervenció
Kompenzáció
második esély iskolák reformja
a korai iskolaelhagyók visszavezetése a képzési rendszerbe
Horizontális célkitűzés
EU 2020 stratégia kiemelt célkitűzései
Probléma
Lemorzsolódás
pályaorientációs foglalkozások tartása
mentorok alkalmazása
korai jelzőrendszer intézményi kiépítése
Alulképzett fiatalok hátrányos munkaerő-piaci helyzete
munkalapú tanulás
felnőtt tanulók szövegértésének javítása
munkatapasztalatok elismertetése
Tanárok elavult módszertani kultúrája
SZAKMAI VÁLASZOK
SZAKMAI VÁLASZOK
Projekt cél
Cél
Stratégiai prioritás (horizontális vagy szektorspecifikus)

Indoklás (célok és célcsoport)

Innovativitás

Releváns kapcsolódó témák

Cselekvési terv

Fenntarthatóság


PÁLYÁZAT
SZAKMAI VÁLASZOK
SZAKMAI VÁLASZOK
IKT eszközhasználatának fejlesztése
e-learning tananyagfejlesztés képzés
felhő alapú alkalmazások használata a tanórán
új megközelítések az értékelésben
Hallgatók szakmai gyakorlata nem illeszkedik szervesen a képzésbe
tanulási eredmények megfogalmazása a szakmai gyakorlathoz
kapcsolódó kurzusok közös tervezése
Intézményi stratégia

Projekt összefoglaló
Fejlesztési potenciál
http://oktataskepzes.tka.hu/hu/az-oktatas-es-kepzes-2020-kapcsan-letrehozott-munkacsoportok-eredmenyei
Bővebb információ:
Középfokú végzettséggel nem rendelkezők
Full transcript