Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mining Risk Management

No description
by

davka 720

on 12 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mining Risk Management

Эрсдлийн Удирдлага Эрсдэл түүнийг хэрхэн
хэмжих вэ? Эрсдэл ба байгууллага Байгууллага Орлого Хариуцлага Хөрөнгө Ажиллагсад Эрсдэл гэж юу вэ? Учрах магадлал
Эрсдэл тохиолдох боломж ЭРСДЭЛ
Гэнэтийн хохирол учруулж болзошгүй үйл явдал Болзошгүй хохирол
Эрсдэл тохиолдоход хүлээх алдагдал Шууд эрсдэл
Алдагдалд хүргэсэн хүчин зүйл Хохирол
Алдагдлын мөнгөн дүн Хүчин зүйл
Эрсдэлийг ихэсгэх нөхцөл Эрсдэл учрах магадлал бодитой оршин байдаг.
Нэгэнт эрсдэл учрахад тодорхой алдагдал хүлээнэ.
Энэ алдагдлын хэмжээ нь их, бага янз бүр байж болно.
Ямар хүчин зүйлээс болж эрсдэл учирч байгааг судлах нь чухал. Удирдлагын функцүүд Санхүүгийн удирдлага Үйл ажиллагааны удирдлага Эрсдэлийн удирдлага Маркетингийн удирдлага Хүний нөөцийн удирдлага 2007 оны олон улсын Санхүү, Эдийн засгийн хямралын нэг хүчин зүйл нь корпорациуд эрсдэлийн удирдлагыг зохистой хэрэгжүүлж чадаагүйтэй холбоотой. Эрсдэлийн удирдлага бол эрсдэлийг таних, хэмжих, бууруулах; тохиолдсон үед нь алдагдлын хэмжээг минимум төвшинд аваачих зорилгоор – төлөвлөж, зохион байгуулж, хянах цогц үйл ажиллагаа юм. Эрсдэлийн удирдлагын процесс Таних Хэмжих
тайлагнах Бууруулах
хянах Шилжүүлэх Эрсдлийн удирдлагад
даатгалын байгууллагын оролцоо Мэдээлэл боловруулалт Чиглэл
Зөвлөмж Үйл ажиллагаа Хяналт Эрсдэлийн удирдлага Газар дээрх
ажиглалтын
тайлан Санхүүгийн
үзүүлэлт Эрсдэлийн
түүх Эрсдэл тодорхойлох
хүснэгт Ажиллагааны
блок схем Үйлдвэрлэлийн осол Эрсдэлийн анализ
Тухайн ажлыг гүйцэтгэхэд хэрэгтэй мэдээллийг системчилэн ямар нэгэн эрсдэл тохиолдсон үед түүний цар хүрээ болон гарч болох үр нөлөөг таньж мэдэхийг хэлнэ. Эрсдэлийн анализ гэж юу вэ? Одоо Өмнө нь 3 Уул уурхайн салбарын эрсдэл нь хүний хүчин зүйлээс үүдэн гардаг бөгөөд шалтгаан нь хувь хүний хариуцлага, хүмүүс хоорондын харилцаа, үл ойлголцолоос үүдэлтэй байдаг.
Харилцаа холбоо, мэдээ мэдээлэл, дохио зангаа, тэмдэг тэмдэглэл Эрсдэл 8 Likelihood / Магадлал
Australian / New Zealand standard 8 Энэ эрсдэл байдаг тухай сонсож байсан С
Анхан шатны тусламж авсан 2 9 Эрсдэлийн түвшин Бид эрсдэлийг удирдахгүй бол эрсдэл биднийг удирдана. Эрсдэл сохор
Эрсдэл алдагдалд хүргэдэг
Хүнээс үл хамаарах болон хүний хүчин зүйлс нөлөөлнө болно Эрсдэлийн зарим факт төлөвлөгөөнд зайлшгүй тусгах зүйлс бол:
-Хэн юу хийхээ тогтох (Аюулгүй байдлын зааварлагчид томилох, ямар мэдээллийг хэн ямар давтамжтайгаар архивлах , cloud технилоги ашиглах гэх мэт)
-Аюул, гэнэтийн тохиолдлын үед авах арга хэмжээнүүд (холбоо барих газруудын мэдээлэл оруулах, ажилтнуудаа бүгдийг нь бүртгэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтандаа онцгойлон туслах, галаас сэргийлж цахилгаан болон газны үүсгэврийг яаралтай таслах гэх мэт)
-Ажлын байр ашиглагдах боломжгүй болсон үед бизнесээ үргэлжлүүлэх арга хэмжээнүүд (ажиллагсдын цуглах газрыг товлох, түр байр, оффис тодорхойлох, тоног төхөөрөмж түрээслэх газрууд, гэрээсээ ажиллаж болох аргууд бий эсэх гэх мэт)
-Бизнесийг хэвийн байдалд оруулахын тулд авах арга хэмжээнүүд (хэвийн үед хамтарч ажилладаг ханган нийлүүлэгч нарын бизнес тасалдсан үед хэнд хандах, хаанаас бараа материалаа авахаа урьдчилан төлөвлөх, ажилтнуудынхаа нөөцийг нөхөх жагсаалт гэх мэт) Business Continuity Plan

Эрсдэлийн менежментээ хийж, гамшиг болсны дараа 10 хоногийн дотор үйл ажиллагаа ямар нэг хэмжээгээр сэргээж чадсан бизнесийн оршин тогтнох чадвар нь даруй 93% -р нэмэгддэг.


Business Continuity Plan байхгүй бол...

АХА санхүүгийн группын судалгаа Эрсдэлийн удирдлагын стратегийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, тогтмол сайжруулах Ерөнхий хариуцлагын
Ажил олгогчийн хариуцлагын
Ажилагсдын амь нас, эрүүл мэнд
Хөрөнгийн
Уурхайн барилга угсралтын ажлын даатгал Уламжлалт даатгалууд Улс төрийн эрсдэлийн
Байгал орчны
Захирлуудын хариуцлагын (Directors and Officers)
Анхдагч хувьцааг зах зээлд гаргах үеийн (Initial Public Offering Securities Insurance) Шинэлэг даатгалууд Манайхаас санал болгож буй... Эрсдэлийн зөвлөх үйлчилгээ
Эрсдэлийн цогц үнэлгээ хийх үйлчилгээ
Ажиллагсадад аюулгүй ажиллагааны сургалтуудыг хийх
Эрсдэлийн анализын тайлан гаргаж өгөх Анхаарал тавьсанд баярлалаа!
zaya@mandal.mn Consequence / Үр дагаварAustralian / New Zealand Standard / Эрсдэлийн түвшин

Эрсдэлийн менежментээ хийж, гамшиг болсны дараа 10 хоногийн дотор үйл ажиллагаа ямар нэг хэмжээгээр сэргээж чадсан бизнесийн оршин тогтнох чадвар нь даруй 93% -р нэмэгддэг. төлөвлөгөөнд зайлшгүй тусгах зүйлс бол:
-Хэн юу хийхээ тогтох (Аюулгүй байдлын зааварлагчид томилох, ямар мэдээллийг хэн ямар давтамжтайгаар архивлах , cloud технилоги ашиглах гэх мэт)
-Аюул, гэнэтийн тохиолдлын үед авах арга хэмжээнүүд (холбоо барих газруудын мэдээлэл оруулах, ажилтнуудаа бүгдийг нь бүртгэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтандаа онцгойлон туслах, галаас сэргийлж цахилгаан болон газны үүсгэврийг яаралтай таслах гэх мэт)
-Ажлын байр ашиглагдах боломжгүй болсон үед бизнесээ үргэлжлүүлэх арга хэмжээнүүд (ажиллагсдын цуглах газрыг товлох, түр байр, оффис тодорхойлох, тоног төхөөрөмж түрээслэх газрууд, гэрээсээ ажиллаж болох аргууд бий эсэх гэх мэт)
-Бизнесийг хэвийн байдалд оруулахын тулд авах арга хэмжээнүүд (хэвийн үед хамтарч ажилладаг ханган нийлүүлэгч нарын бизнес тасалдсан үед хэнд хандах, хаанаас бараа материалаа авахаа урьдчилан төлөвлөх, ажилтнуудынхаа нөөцийг нөхөх жагсаалт гэх мэт) Business Continuity Plan Эрсдэлийн зарим факт Эрсдэл сохор
Эрсдэл алдагдалд хүргэдэг
Хүнээс үл хамаарах болон хүний хүчин зүйлс нөлөөлнө Бид эрсдэлийг удирдахгүй бол эрсдэл биднийг удирдана. Эрсдэлийг бууруулж
Эрсдэлийг шилжүүлж
Эрсдэлийг удирдаж болно
Full transcript