Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Project VOCHTBALANS

No description
by

Martine Witteveen

on 17 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Project VOCHTBALANS

Project VOCHTBALANS
Analyse
Observaties en 0-meting
Onnauwkeurig bijhouden van vochtlijsten
Het niet valideren van de vochtbalans in Ezis
Vochtlijsten slingeren teveel rond
Onvoldoende alertheid op de orale intake van de patient
Te weinig voorlichting aan patienten en familie

Voorbeelden
'Aan het einde van een dagdienst kwam ik op zaal bij een patiënt met een vochtbeperking van 750 cc/24 uur. Bezoek was inmiddels gearriveerd en voor ik goedendag kon zeggen bestormden ze mij direct met vragen. "Waarom krijgt mijn man alleen maar overdag te drinken? Hij heeft 's avonds heel erg dorst en ik zie dat er nu maar gewoon vanalles bij hem neer wordt gezet. Jullie drinken toch ook niet alleen maar ’s ochtends en ’s middags?”
Familie was in principe goed op de hoogte van het feit dat dhr. een vochtbeperking had van 750 cc, maar hoe zit het met de communicatie tussen verpleegkundigen en voedingsassistentes binnen deze en soortgelijke casussen?'

Aanbevelingen
Er wordt een beleid vastgesteld d.m.v. geschreven werkafspraken.
Deze wordt geimplementeerd op de afdeling.

Wanneer wordt welk beleid vastgesteld
SAB patienten
CVA/ICVA

Bijhouden van de vochtlijsten
1. Iedere patiënt met een vochtlijst krijgt een geel mandje achter het bed;
2. Voedingsassistente schrijft op wat ze neer zet qua voeding/vocht;
3. Toetsing tijdens dagevaluatie van minimaal drie weken;

Valideren vochtbalans
4. Het valideren wordt meegenomen in de werkafspraak die gemaakt wordt rondom vochtbalansen;
5. Toetsing tijdens dagevaluatie over een periode van minimaal drie weken;

Voorlichting
6. Het geven van voorlichting wordt meegenomen in de werkafspraak die gemaakt wordt rondom het vochtbalansen.
7. Toetsing tijdens dagevalautie over een periode van minimaal drie weken;

Communicatie
8. Tijdens dagevaluatie toetsen of voedingsassistente is ingelicht over eventuele veranderingen in voeding/vocht intake van een patiënt.


DIT ALLES WORDT GEDAAN OM KWALITIET VAN ZORG TE VERBETEREN
Wat is het effect van de probleemanalyse en wat is de mogelijke oorzaak??
‘Een patiënt gelegen op een eenpersoonskamer met een SAB. Dit betekent dus dat de patiënt een intake nodig heeft van minimaal 3L. Dhr. krijgt een liter vocht per infuus, dus orale intake behoort 2L te zijn. Dhr. moet erg gestimuleerd worden met drinken door een verminderd ziekte-inzicht. Alleen dan komt dhr. aan de minimale intake. Verdere samenspraak tussen patiënt en verpleging is er niet, patiënt is erg passief. Een belangrijke interventie zou zijn voorlichting geven aan familie over het stimuleren van de intake. Nadat een leerling-stagiaire bij patiënt op de kamer kwam en vroeg hoe het ging met het drinken werd hier door de familie naar gevraagd: “Waarom is het dan belangrijk dat dhr. zoveel drinkt”? Dhr. lag inmiddels twee weken op de afdeling.

Literatuur
Bastiaansen, D. C., Bastiaansen, D. E., Jochems, D. A., Jungen, D. I., & Tervoort, D. M. (2007).
Fysiologie en Anatomie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Duinen, J. v. (2013). Informatorium voor voeding en dietiek. Bohn Stafleu van Loghum.
Gelmers, H. (2010). Neurologie voor verpleegkundigen. Assen: Koninklijke van Gorcum.
Hoff, R., van Dijk, G., Algra, A., Kalkman, C., & Rinkel, G. (2008). Fluid Balance and Blood Volume Measurement after Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage.
Neurocritical care society , 391-397.
Hunink, G. e. (2000). Kwaliteit en deskundigheid in de verpleegkundige beroepsuitoefening. Utrecht/Zutphen: ThiemeMeulenhoff.
Rinkel, G., Feigin, V., Algra, A., & van Gijn, J. (2008). Circulatory volume expansion therapy for aneurysmal subarachnoid haemorrhage. John Wiley & Sons.
RIVM. (2008, December 12). Wat is Kwaliteit. Opgeroepen op December 30, 2013,
van Website van Nationaal Kompas Volksgezondheid: http://www.nationaalkompas.nl/preventie/thema-s/kwaliteit-van-preventie/wat-is-kwaliteit/
Bergh van den, d. W., Slooter, d. A., Regli, d. L., Zwan van der, p. d., & Rinkel, p. d. (2009, Augustus).
Protocol aneurysmatische subarachnoidale bloedingen. Opgeroepen op December 30, 2013, van UMC Utrecht:
https://richtlijn.mijnumc.nl/Zorg/Divisies/Hersenen/NN/Documents/SABprotocol.pdf
Vermeij, T. (2010). Snelgids klinische vaardigheden. Amsterdam: Pearson Education Benelux.


Een tekort aan vocht en voedingsstoffen kan herstel blokkeren (Gelmers, 2010).


"Bij patienten die de eerste uren na de bloeding overleven, wordt de mate van uiteindelijk herstel voor een belangrijk deel bepaald door het al dan niet optreden van een doorbloedingsstoornis van de hersenen. Met secundaire ischemie als gevolg. Een lage bloeddruk en een krappe vullingstoestand verhogen het risico op het optreden van een dergelijke doorbloedingsstoornis.
Oud nieuws! Nu nog streven naar het beste resultaat!
Draagvlak
Om risico te verkleinen wordt bij de behandeling vaak gestreefd naar het handhaven van een normale of ruime vullingstoestand van de bloedvaten (Hoff, 2009). "
Inhoud
Probleemanalyse
Verschijnselen + mogelijke oorzaak
Voorbeelden
Literatuur
Aanbevelingen
Draagvlak
Implementatie
Implementatie
Werkafspraak op papier met goedkeuring van M. Pellen;
Minimaal drie weken toetsen tijdens dagevaluatie
Kans van slagen mits:
Motivatie bij verpleegkundigen groot genoeg is om aanbevelingen uit te voeren;
Voedingsassisten meewerken aan de uitvoering van aanbevelingen.
Probleemanalyse aan de hand van PICO

Patiënt/probleem

Het bijhouden van vochtbalans bij patiënten op afdeling C3W (met infuus) en de zorg rondom het vochtbalansen.

Interventie (huidige)

Huidige situatie = ongeschreven afspraken m.b.t. vochtbalans, waardoor er verschillend gehandeld wordt. Te weinig voorlichting over het vochtbalansen aan patiënt/familie, geen goede communicatie tussen verplegend personeel en voedingsassistes en niet goed valideren van de vochtbalans in Ezis.

Comparison
Geschreven afspraken m.b.t. vochtbalans.
Criteria opstellen bij wie een vochtbalans bijgehouden wordt.

Outcome
Verbetering van kwaliteit van zorg m.b.t. de vochtbalans bij patiënten (met infuus) op afdeling C3W.


Verschijnselen
1. Niet volledig ingevulde intakelijsten

2. Balans in Ezis niet goed kunnen waarnemen waardoor een niet kloppende vochtbalans als eindresultaat

3. Vochtlijsten raken kwijt, niewe moet gestart worden: geen betrouwbare VB; vpk verliest tijd door het zoeken naar vochtlijsten

4. Totale intake: oraal + infuus = teveel/te weinig (risico op over- of ondervulling)

5. Vragen van familie
Mogelijke oorzaken
1. Geen eenduidig beleid, waardoor het vergeten wordt of onnauwkeurig mee om wordt gegaan

2. Te weinig kennis over valideren van VB in Ezis, wordt vergeten of vpk ziet er het nut niet van in

3. Geen eenduidig beleid over de vochtlijsten

4. Niet alert op orale intake van pt doordat er geen duidelijke communicatie is tussen vpk en voedingsassistent; infuus blijft op dezelfde stand staan: er wordt geen actie ondernomen

5. Voorlichting wordt vergeten door tijdsdruk of door automatisering. Vpk weet zelf niet goed waarom ze VB bij moet houden
Full transcript