Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Romarriket 500f.Kr-476e.Kr

No description
by

Nina Vikenslätt

on 28 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Romarriket 500f.Kr-476e.Kr

300f.Kr
200f.Kr
År 0
400 f.Kr
100f.Kr
Romarriket 500 f.Kr-476 e.Kr
Puniska krigen
Mellan 264-146 f.Kr inträffar tre krig mellan romarna och kartagerna, som var västra Medelhavets herrar med kolonier och handelsstationer runt hela Medelhavet. Det tredje och sista kriget slutar med att romarna besegrar kartagerna och förstör staden Kartago som ligger i nuv Tunisien.

Kriget var en kamp om handeln i första hand.
Känd person: Hannibal
Pax Romana = den romerska freden, 27 f.Kr-180 e.Kr
200 år av inre fred i romarriket, krig mellan besegrade folk tilläts inte
religionsfrihet (så länge det inte var ett hot mot Rom)
medelhavet rensades på sjörövare
bönderna fick bruka sin jord ifred
handeln blomstrade
byggandet ökade
roms administration tillsattes snabbt i erövrade områden för att upprätthålla fred, lugn och makten

500 f.Kr
200 e.Kr
400 e.Kr
300 e.Kr
100 e.Kr
Republiken Rom bildas 500 f.Kr
vid en gammal marknadsplats
vid floden Tibern
På den italienska halvön bodde många olika folk, i Rom bodde romare som talade latin. Dessa hade gjort uppror mot etruskerna som bestämt innan. Romarna lärde sig både att bygga hus och broar, och använda ett alfabet av etruskerna.
Omkring 400 f.Kr
hade romarna besegrat alla folk på den italienska halvön
Efter flera stridigheter besegrar romarna de grekiska stadsstaterna i södra nuv Italien & nuv Sicilien 264 f.Kr
Mellan andra och tredje puniska kriget erövrade romarna dessutom Makedonien och de grekiska stadsstaterna i Grekland. Snart kunde de kalla Medelhavet "Mare Nostrum".

Grekerna var det enda folk romarna kände sig underlägsna och grekerna var även de som romarna lärde sig mest av. Många romare tog lärda greker som slavar för att tex undervisa sina barn. Man tog efter grekernas kultur tex religion, vetenskap, byggnadskonst, teater osv.
117 e.Kr var romarriket som störst!
Obs! Kolla kartan på sid 102!
Romarriket var nu ett imperium med provinser ända bort till nuv Irak. Hårda men kloka härskare. Den strösta orsaken till framgången var den romerska armén.
yrkesarmé från 100 f.Kr
effektiv krigsmaskin med 500 000 soldater 100 e.Kr
Kastell hetter de stora läger som senare blev Europas storstäder tex Paris och London
väl organiserad (legion, centurion)
Den romerska republiken: 500f.Kr - Caesars död 44 f.Kr
Kejsartiden: från kejsar Augustus till Västrom går under 476 e.Kr. Nu är Antiken slut...
Julius Caesar bestämmer i Romarriket mellan år 60-44 f.Kr
Julius Caesar var en skicklig politiker och militär. Tillsammans med två andra styrde han politiken i Rom genom att lägga enorma summor på underhållning.
Republiken Rom styrdes av:

Senaten
- här fanns adelsmän med mycket makt och pengar. De kallades
patricer
. Senaten bestod av 300 medlemmar och styrde Rom
Folkförsamlingen
- alla fria män över 17 år. Folkförsamlingen valde vilka ämbetsmän som skulle styra tex:
konsulerna (presidenter)
censorerna (kontrollerade skatter)
folktribunerna (lagförslag samt vetorätt)

De som inte var patricier var
plebejer
(=vanligt folk)

Ordet republik kommer av latinets res publika = samhället, staten
Caesar blev konsul och fick befäl över en armé. Han erövrade under 8 år hela Gallien och alla krigsbyten la han på mer underhålling och att köpa röster i Rom.
Hans makt blev ett hot och han kallades hem. Tog sin armé med sig - inbördeskrig som Caesar vann efter flera års krigande. Han blev diktator på livstid och gjorde mycket för riket.
Efter Caesars död ärvde Octavianus hans förmögenhet. Han hade Caesars soldater på sin sida och gick även i förbund med Antonius. Caesars fiender besegrades och en ny tid började i Rom:
Kejsartiden
Octavianus och Antonius delade först riket mellan sig, men blev sedan ovänner och maktgalna. Till slut stod Octavianus som ensam herre över Romarriket, han blev den förste kejsaren:
Kejsar Augustus
Jesu födelse
I utkanten av Romarriket låg provinsen Palestina och där föddes runt år 0 en judisk pojke som kom att förändra hela världen. Efter hans död blev lärjungarna och de som följde dem en ny religion. De sågs först som en liten konstig sekt, men tilltalade fattiga, kvinnor och utstötta. Efter 200 år förföljelser förstod de styrande i Rom att de kristna inte skulle försvinna. kejsar Konstantin insåg att det var klokare att hjälpa dem.
Kristendomen blir statsreligion i Romarriket
År 395 delas Romarriket i Västrom och Östrom. Västrom kom att styras från Rom, och Östrom från Konstantinopel
År 476 utsätts Västrom för allt häftigare angrepp och den västromerska kejsaren avsätts. Väsrrom går under och Antiken är slut. Östrom lever kvar i 1000 år till...
Full transcript