Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Canvi metodològic: ABP i SCRUM a l'Institut Montsià

No description
by

Toni Morant Fornés

on 7 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Canvi metodològic: ABP i SCRUM a l'Institut Montsià

Canvi metodològic: ABP i SCRUM a l'Institut Montsià
Toni Morant, coordinador del projecte.
Jorge Bellés, cap d'estudis.
INSTITUT MONTSIÀ

INSTITUT MONTSIÀ
www.iesmontsia.org
info@iesmontsia.org
tonimorant@iesmontsia.org
jorgebelles@iesmontsia.org

Contextualització
Per reflexionar ...
Resultats de l'alumnat
Percentil 100
Percentil 50
Percentil 0

Edat
8 anys
11 anys
2 alumnes amb capcitats equivalents
Alumne/alumna amb un docent molt efectiu*
Alumne/alumna amb un docent poc efectiu**
53 punts percentils de diferència
*Among the top 20% of teachers
**Among the bottom 20% of teachers
Font: Sanders & Rivers,
Cumulative and Residual Effects on Future Student Academic Achievement

Percentil 90
Percentil 37

El paper del professorat pot ser determinant en els resultats de l'alumnat
XIV Jornada de Qualitat a l'Ensenyament Francesc Pedró
Polítiques educatives
UNESCO
Canvi metodològic: aprendre dels errors

Diana Laufenberg: How to learn? From mistakes
TEDxMidAtlantic, novembre 2010
https://www.ted.com/talks/diana_laufenberg_3_ways_to_teach?language=es
Necessitat d'un canvi en el sistema educatiu
Sir Ken Robinson: Paradigma del sistema educatiu
http://sirkenrobinson.com/watch/
Què és el correcte?
Alike short film
In a busy life,Copi is a father who tries to teach the right way to his son,Paste. But... what is the correct path?
http://www.digital-rebel.com/alike-corto-de-animacion/
Per què un canvi?
Canvi i adaptació cap a la "
societat del coneixement
".
Canvi necessari del model metodològic tradicional.
Aprendre dels errors i no utilitzar sistemes de respostes correctes úniques. Evitar les proves estandarditzades.
Afovorir i pontenciar el pensament divergent, així com la creativitat.
Conceptes: Aprenentatge basat en l'error, creativitat, pensament divergent, estructura educativa industrial, ...
"Els actuals sistemes educatius 'anestesien' als nens i les nenes"
Estudi publicat en un llibre anomenat 'Break Point & Beyond'
Es van enquestar a 1500 nens i nenes d'entre tres i cinc anys sobre pensament divergent.
Resultats:
3-5 anys:
8-10 anys:
13-15 anys:
+25 anys:
98%
32%
10%
2% (estimació)
Adaptació a "
Una societat en canvi continu
".
Potenciació de les competències, habilitats i actituds de l'alumnat.
Millora de resultats.
Disminució d'abandonaments.
Augment de la motivació de l'alumnat.
Preparació per a l'FCT i el sistema DUAL (FP).
Preparació per al món laboral i adaptació a l'estructura d'aquest (FP).
ABP
Què és?
ABP
: Aprenentatge basat en problemes.
PBL
: Problem-based Learning.
No es tracta d'una metodologia basada en projectes.
És una metodologia col·laborativa.
Què es potencia?
Canvi de rols
Aspectes importants
Enunciats curts i clars, amb guia del cas, lliuraments periòdics programats, avaluació fluïda i àgil, coavaluació i avaluació individual.

El nostre projecte es pot utilitzar amb qualsevol paradigma i qualsevol sistema educatiu.

Es necessari un esforç "
cal que tots els que hi hem d’intervenir sortim de la nostra zona de confort
".
Canvi organitzatiu i estructural a l'aula
Ús de les TIC/TAC
...
Moodle
+
SCRUM
SCRUM
es un marc de treball pel desenvolupament i manteniment de productes complexos. Permet l'agilització de gestió de projectes.
Què és?
KanbanFlow
Problematica amb els equips de treball
Font: B. Oakley, R.M. Felder, R. Brent y I. Elhajj,
Turning Student Groups into Effective Teams. "Coping with Hitchhikers and Couch Potatoes on Teams"
Innovació
Formació inicial del professorat.
Metodologies revisades i adaptades en cada curs.
Metodologies dinàmiques i adaptables.
Combinació de diferents metodologies/tècniques/estratègies.
Proposta de millora contínua.
Participació anual en un grup de treball de l'ICE de la URV de Tortosa.
ABP:
https://sites.google.com/a/xtec.cat/gtapb/
SCRUM:
https://sites.google.com/a/xtec.cat/gtscrum/
Grup de treball actual: sistemes d'avaluació i rúbriques.
Formació contínua del professorat.
Actuacions
Nova proposta de millora
Puzzle d'Aronson
: tècnica cooperativa de treball en equip per articular el procés d'ensenyament-aprenentatge.
*Observacions sobre l'aplicació del mètode
.
Per l'adaptació i organització d'aquesta tècnica junt amb la metodologia ABP i SCRUM es pretén estudiar i optimitzar les diferents casuístiques que es puguin donar; més concretament amb la gestió dels membres dels equips i també amb la distribució de les tasques.
Equips base
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Equips d'experts
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
Consideracions
"
Aquesta concepció dels sistemes d’aprenentatge com a oberts, flexibles i orientats a exercir l’educació al llarg de tota la vida estan fent virar dràsticament l’èmfasi en els diferents aspectes de l’acció eductiva
"
Hem d'entendre "
La innovació com a cultura de funcionament
"
Per acabar ... una recepta de cuina
Ingredients:
Professorat motivat i implicat.
Alumnat preparat i informat.
Famílies predisposades.
Centres educatius conscienciats i involucrats.
Administració pública activa i dinàmica.
Entitats i estaments polítics conscienciats i disposats al canvi.
Informació addicional
La quantitat i proporció dels ingredients queda a l'elecció del/de la cuiner/cuinera.
Cal deixar-ho macerar durant uns anys.
Abans de servir s'ha de provar i rectificar si es necessari.
S'aconsella aportar un toc personal per donar-li un caràcter diferent a cada preparació.

BON PROFIT!
Resultats
Aspectes per interpretar els gràfics:
Rendiment acadèmic = UFs superades/UFs matriculades
En el gràfic queden recollides les estadístiques de la mitjana anual del rendiment acadèmic a Catalunya i la del nostre centre per poder fer una comparació.
Full transcript