Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kiril i metodii

No description
by

Ivan Kanchev

on 25 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kiril i metodii

св. св. Кирил и Методий Първоапостоли и първоучители на почти всички славянски народи .. Солунските братя => създатели и разпространители на първата славянска азбука - глаголицата => канонизирани за светци за превода на библията на старобългарски и разпространение на християнството сред славяните => родени в Солун през 9 век. Баща им умира рано и са отгледани от своя чичо => през 843 г. Кирил пристига в Константинопол и започва да учи в Магнаурската школа => за Методий чичото съдейства да му се повери държавен пост и той е назначен за управител на административна област Методий => Методий е монашеското име на по-големия от двамата братя неговото светско име не е известно. => След като 10 г. е управител на административна област разположена на 10 км. от София, той се оттегля в манастира "Полихрон". Счита се, че тук двамата братя създават славянската азбука. => от 860 до 867г. участва в различни мисии => след смъртта на брат си Кирил през 869 г. се установява в Панония => през 880 г. Методий е изправен пред папски съд и му е забранено
да проповядва на славянски => през 1980 г. е обявен от папа Йоан Павел II за покровител на Европа Кирил => светското му име е Константин, а Кирил е името, което
приема 50 дни преди смъртта си заедно с монашеския сан => проявява изключителни интелектуални умения и на 14 годишна
възраст попада в прочутата Магнаурска школа => обявява катедра в Магнаурската школа и е преподавател по философия => умира на 14 февруари 869 г. в Рим => през 1980 г. е обявен от папа Йоан Павел II за покровител на Европа Мисията при Сарацините => през 855 г. Кирил заминава на мисия при сарацините.
Съществуват безспорни доказателства, че тази мисия има
дипломатичен характер и е много по-сложна от религиозния
спор за предимствата на големите религии => мисията е успешна, тъй като Кирил успява да утвърди ролята на Византия
като посредник в усвояването на духовния опит на няколко хилядолетия => след завръщането си от тази мисия Кирил се оттегля при своя брат
в манастира Полихрон Мисията при Хазарите => тази мисия трае няколко години: от 859 до 861 => мисията има религиозно-дипломатичен характер, тъй като
основната религия на хазарите е юдаизъм, но в страната се ширят
ислямът и християнството Моравска мисия => това е третата и най-важна мисия на солунските просветители.
Във връзка с нея е създадена славянската азбука. => през 863 г. са изпратени от византийският император Михайл III по
желание на Великоморавския княз Ростислав, за да проповядват словото
Божие на славянски език => създават първата славянска книжовна школа => водят се спорове кога точно е изработена славянската азбука, но се приема
за година на създаване - 863 г. Мисията във Венеция и Рим => Моравската мисия се превръща в съдба за двамата братя и те
не се завръщат обратно във Византия, а се насочват към Рим => Във Венеция Константин-Кирил е обвинен в ерес. Речта му в отговор
на тези нападки е една от неговите най-хубави и го издига високо над неговото
време като го нарежда сред най-светлите умове на човечеството. Зад тезата на
триезичниците той открива застрашените интереси на немското духовенство, а не
догматичен спор. Оттук идва и смелостта и остротата, с която защитава правото на
славянските народи да имат свой език и писменост. => след успешния изход от диспута братята се насочват към Рим, където
папа Адриан II ги приема тържествено, освещава славянските книги и
ръкополага петима от техните ученици за свещенници. => в няколко църкви в Рим започва богослужение на славянски език.
Така двамата братя в прекия смисъл се явяват мисионери между културите
на европейския континент Принос Двамата солунски братя са между забележителните личности от епохата на Ранното средновековие. Делото им е неразделно от историческата картина на втората половина на IX век. Като пратеници на Византийската империя те се превръщат в част от сложните взаимоотношения на двата традиционни центъра на християнството - Константинопол и Рим - и поемат мисията да наложат и утвърдят християнската вяра сред морето от езичници. Със своето забележително книжовно дело стават един от значимите фактори за огромния културен прелом в съдбата на славянските народи. Интересът към делото на светите братя не секва през вековете. То получава своята недвусмислена оценка още пред IX век. Скоро след смъртта им и двамата са канонизирани от църквата за светци и дните на тяхната смърт са официални църковни празници Всеобщата признателност на българите към делото на първоучителите днес намира израз в най-красивия и вълнуващ празник - 24 май, обявен от българската държава за Ден на славянската писменост и българската просвета и култура. На паметта и делото на първоучителите Кирил и Методий са издигнати десетки паметници в различни европейски държави, а пред 1980 година папа Йоан Павел II ги обявява за покровители на Европа. На тях са посветни и стотици творби на българското музикално, изобразително и литературно изкуство. изготвил:
Иван Асенов Кънчев Учениците на Кирил и Методий По време на най-значимата си мисия - Моравската - солунските просветители обучават голям брой ученици. Те продължават мисионерската и просветителска дейност на своите учители, като извършват богослужение на славянски език и разпространяват славянската писменост. До нас са достигнали само няколко имена на преки ученици на Кирил и Методий. Това са Сава, Климент, Горазд, Наум и Ангеларий. Утвърдено е мнението, че Константин Преславски също е бил сред тези ученици, но е пристигнал в България след изпитанията на робството. Климент, Наум и Ангеларий, славяни от балканските области, след много премеждия достигат до българските земи и в Белград (тогава българско владение) били посрещнати от пратеници на княз Борис I, доведени в Плиска и настанени в къщите на знатни граждани. След толкова терзания и мъки Ангеларий умира в Плиска. Княз Борис I решава да създаде два книжовни центъра за обучение на славянски църковен клир и за просветно-книжовна дейност и за тази цел оставя Наум в столицата, а Климент изпраща в областта Кутмичевица с център Охрид. След възкачването си на престола (893) цар Симеон I премества столицата в Преслав, където съсредоточава книжовната дейност. Един от Методиевите ученици, продаден в робство във Венеция, откупен в Цариград и дошъл след това в България, е Константин. Климент Охридски, Наум и Константин Преславски са не само просветни дейци, но и книжовници, които създават много оригинални и преводни съчинения. В резултат на дейността на учениците на Кирил и Методий България се издига като пръв мощен център на славянската писменост. От нея славянската писменост и книжнина се разпространяват в Киевска Рус и в Сърбия и стават основа на книжовното им развитие.
Full transcript