Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Imperialismens tidsalder

No description
by

Marianne Nårstad Jensen

on 25 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Imperialismens tidsalder

Imperialismens tidsalder
1750-1914

Kappløpet om Afrika
Hvordan de europeiske stormaktene søkte å sikre seg størst mulig herredømme over områder i Afrika
Afrika svekket av slavehandel, men ny framgang utover 1800-tallet
Berlinkonferansen i 1884-85 trakk opp regler for erobring av Afrika. Ingen afrikanske folkegrupper var invitert til konferansen
Skille mellom
Handelskolonier (Ghana, Senegal) dominert av store handelsselskap
Bosetningskolonier (Kenya, Sør-Afrika, Algerie) dominert av europeernes jakt på jord
Storbritannia var den dominerende verdensmakten på 1800-tallet med et stort imperium som strakte seg over 35 % av verdens landområder

I 1870-årene kom flere europeiske stater med i kampen om kolonier, og de hadde ulike måter å styre sine kolonier på
Storbritannia: indirekte styre
Frankrike: assimileringspolitikk
Europeisk ekspansjon
Imperialisme: en stat utvider egen makt og innflytelse gjennom erobring eller økonomisk/kulturell dominans på bekostning av andre stater eller folkegrupper

Imperialisme i mange former
Militær og politikk: direkte europeisk herredømme eller politisk innflytelse
Demografi: utvandring
Økonomi og industri: investeringer utenfor Europa og utvinning av mineraler og ressurser
Religion, kunnskap og ideologi: misjonering, nasjonalisme og andre europeiske ideer

Ulike faser i europeisk imperialisme
1870-1914: "Den nye imperialismen". Ekspansjon langt raskere enn tidligere, og over langt større områder i Afrika og Asia
Hva var kappløpet om Afrika og hvordan kan vi forklare europeisk imperialisme fra 1870-årene?
Hvordan ble Latin-Amerika påvirket av europeiske stater etter kolonitiden?

Kompetansemål: presentere sentrale trekk ved kolonialismen og situasjonen i et ikke- europeisk område på 1800-tallet, sett fra ulike perspektiver
Frivillig samarbeid, allianser eller væpnet motstand?
Afrika omfattet en rekke forskjellige folkegrupper, mindre lokalsamfunn og stater så det var vanskelig å organisere felles motstand

Hvorfor klarte europeerne å nedkjempe (nesten) all afrikansk motstand?
Latin-Amerika
De latinamerikanske statene løsrev seg i kjølvannet av napoleonskrigene, men den europeiske innflytelsen var sterk gjennom hele 1800-tallet
Frihandelsimperialisme: investeringer, handel og økonomisk dominans - ikke direkte europeisk herredømme
Urbefolkning presset til side, kamp om ressurser i Amazonas
Eksportvarer: jordbruksvarer, mineraler, naturgummi og tømmer
Økonomisk vekst, men gagnet mest godseiere og det hvite borgerskapet
Asia
De europeiske kolonimaktene la under seg områder i Asia også, men denne koloniseringen artet seg annerledes enn i Afrika
I Afrika var det primitive lokalsamfunn bestående av stammer, mens det i Asia var bedre organiserte stater fra før av med egne statsledere.
Flere stater beholdt sin suverenitet
Flere kolonimakter var involvert - Japan, USA og Russland
Kina
Ble ikke europeisk koloni, men sterkt påvirket av imperalismen
Svekket stat ved inngang til 1800 på grunn av indre strid
Ledende eksportør av te, silke og porselen. Tok kun imot gull og sølv i bytte
Storbritannia begynte å dyrke opium i india for å bruke som betalingsmiddel
Opiumskrigene 1839-1842 & 1856-60
Forutsetninger for imperialisme:
Militær overlegenhet og organisering - utvikling av våpenteknologi
Nye kommunikasjonsmidler og utbygging av sammenhengende transportnett
Vitenskap og medisinske fremskritt - forebygging av malaria

Hvordan kan vi forklare kappløpet om Afrika?
Maktkamp mellom industristater
Økonomi og behov for råvarer og nye markeder
Nasjonalisme, prestisje og status
Idealisme. "The white man's burden"
"Siden Gud åpenbart har gjort den engelsktalende rasen til sitt utvalgte redskap til å skape et samfunn som bygger på rett, frihet og fred, må han åpenbart også ønske at jeg gjør hva jeg kan for å gi vårt folk så stort virkefelt og så mye makt som mulig."

Briten Cecil Rhodes (1853–1902), som grunnla kolonien Rhodesia (dagens Zimbabwe)
Andre erobringer:
Storbritannia: Ceylon(Sri Lanka), Burma og Malaysia

Nederland hadde fortsatt Indonesia

Frankrike: Indokina (dagens Vietnam, Laos og Kambodia)

Russland utvidet sine grenser i Asia
Japan:
Styrket sin stilling ved å ta etter den vestlige imperialismen

Tvunget av USA til å åpne landet for utenlandsk innflytelse og handel

Revolusjon i 1868: visjoner om kolonisering og utenlandsk dominans

Nye reformer og industrialisering

Koloniserte Taiwan og Korea og seiret i krig mot Russland
Den britiske kronjuvelen, strakte seg over dagens India, Pakistan og Bangladesh

På 1500-tallet var India et av de mektigste rikene i veden, ledende eksportør av bomull.

Det britiske ostindiske kompaniet etablerte koloni på øst-kysten av India på 1600-tallet

Tekstilindustri sterkt påvirket av britisk styre

Opprør blant indiske soldater i kolonihæren 1857-58

Førte til direkte britisk kontroll over 2/3 av India og indirekte 1/3

India hadde stor betydning for Storbritannia både som eksport- og importmarked

Den indiske nasjonalkongressen

India
Full transcript