Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Odnos aktivnog učenja i razvoja kritičkog mišljenja

No description
by

Martina Ranogajec

on 28 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Odnos aktivnog učenja i razvoja kritičkog mišljenja

ODNOS AKTIVNOG UČENJA I RAZVOJA KRITIČKOG MIŠLJENJA Valentina Pranjić
Martina Ranogajec RAZVIJANJE KULTURE MIŠLJENJA KRITIČKO MIŠLJENJE Ocem modernog kritičkog mišljenja smatra se John Dewey koji kritičko mišljenje naziva refleksivnim mišljenjem. Suvremena nastava nije toliko orijentirana usvajanju znanja, nego razvijanju mišljenja. Revizija definicije učenja - učenje kao sposobnost formacije i interpretacije Usvajanje određene količine znanja ne smije biti glavni zadatak nastave grč. krino = lučiti, suditi, birati Svrha aktivnog učenja jest u tome da učenici preuzmu odgovornost za svoje učenje kako bi prestali biti pasivni primatelji informacija. To će postići tako da razviju sposobnosti kritičkog mišljenja:
analiza (sposobnost razlučivanja informacija na sastavne dijelove)
sinteza (sposobnost kombiniranja postojećih ideja u nove)
rješavanje problema (korištenje logike)
kreativnost (preoblikovanje informacija)
evaluacija (odabir i vrjednovanje) Matthew Lipman razvija specifičan odgojno-obrazovni koncept usko povezan s kritičkim mišljenjem: kritiku treba promatrati kao važan dio pozitivnog razvoja Dewey ga definira kao aktivan, ustrajan i temeljit proces razmatranja, proces traženja i primjerenog ispitivanja osnova ili dokaza za određeno vjerovanje. Kritičko mišljenje uključuje sljedeće intelektualne sposobnosti: • Sposobnost analize pojmova, informacija i gledišta
• Sposobnost razlikovanja relevantnih i irelevantnih informacija unutar zadanog konteksta
• Sposobnost interpretacije informacija
• Sposobnost povezivanja prethodnog znanja i novih informacija te različitih informacija iz različitih područja
• Sposobnost sinteze informacija
• Sposobnost organizacije sadržaja u smislenu cjelinu
• Sposobnost razlikovanja opravdanih i neopravdanih tvrdnji
• Sposobnost sagledavanja predmeta rasprava iz različitih gledišta
• Sposobnost vrednovanja informacija i gledišta
• Sposobnost formiranja stavova i zastupanja ideja
• Sposobnost opravdanja stavova, gledišta
• Sposobnost preuzimanja aktivne uloge u procesu učenja
• Sposobnost zamišljanja mogućih situacija
• Sposobnost nadgledanja i procjenjivanja vlastitog razumijevanja informacija Kritičko mišljenje njeguje i razvija sljedeće intelektualne vrijednosti: ULOGA ODGOJA U RAZVOJU KRITIČKOG MIŠLJENJA REPRODUKTIVNO MIŠLJENJE NASUPROT KRITIČKOM MIŠLJENJU ARGUMENT • Jasnoću
• Relevantnost
• Dubinu
• Preciznost
• Konzistentnost
• Koherentnost
• Logičnost
• Objektivnost Uslijed sve većeg medijskog manipuliranja informacijama, odgojno-obrazovne ustanove trebaju svoje učenike odgajati za kritičko mišljenje kako bi mogli reducirati i selektirati informacije koje primaju iz različitih izvora. Dewey naglašava kako je mišljenje jedna od metoda odgojno-obrazovnog iskustva. Misliti kritički ne znači misliti negativno s namjerom da se pronađu mane nego je to objektivan proces koji evaluira tvrdnje i mišljenja, ono nema namjeru učiti ljude da misle isto, nema određene vrijednosti ili načela. Cilj kritičkog mišljenja nije isprazno i negativno kritiziranje nego razborito i argumentirano razmišljanje. Oprečna vrsta mišljenja kritičkom mišljenju je reproduktivno mišljenje. Reproduktivno mišljenje je proces i rezultat bazičnog usvajanja i razumijevanja informacija koji se iscrpljuje u ponavljanju onoga što se misli ili onoga što netko misli. Bazično razumijevanje informacija tek je početna pozicija za daljnje kognitivne procese Zauzimanje stava podrazumijeva zastupanje određene teze koja treba biti opravdana, što i jest argument. Postavlja zahtjev za jasnim formuliranjem određene tvrdnje koja treba biti opravdana, a ne bez razmatranja ‘preuzeta’, što je odlika reproduktivnog mišljenja. Centralni element kritičkog mišljenja INSTRUMENTI KRITIČKOG MIŠLJENJA ČITANJE SLUŠANJE PISANJE aktivno auditivno usvajanje, ali i analiza, prosuđivanje i vrednovanje informacija. dubinsko usvajanje, ali i analiza, prosuđivanje i vrednovanje informacija napisanog teksta refleksivno pismeno izlaganje, ali i analiza, prosuđivanje i vrednovanje informacija Kvalitetno poučavanje ono koje navodi većinu studenata da primjenjuju procese mišljenja više kognitivne razine. Rješenje se vidi u poticanju aktivnog i dubinskog pristupa učenju. Nastavnici bi trebali što više primjenjivati strategije koje stvaraju aktivne, a ne pasivne učenike Nastavnici više ne smiju biti davatelji informacija. Studenti moraju naučiti vještine mišljenja i rezoniranja kako bi dostigli svoj puni potencijal u današnjem društvu. Kritičko mišljenje se smatra oblikom mišljenja višega reda jer uključuje procese prosudbe, analize i sinteze i ne primjenjuje se mehanički POUČAVANJE VJEŠTINAMA KRITIČKOG MIŠLJENJA VJEŽBE Kreativna matrica Misleći šeširi Plus – minus – zanimljivo Odgovori za pitanja Posljedični kotač Hvala na pozornosti! * Koliko je razvijanje mišljenja poticano u vašem dosadašnjem obrazovanju * Treba li postojeće stanje promjene i u kojem smjeru one trebaju ići * Kao učenici, koliko ste se susretali s aktivnim učenjem? * Kao budući nastavnici, hoćete li poticati aktivno učenje? * Zašto je kritičko mišljenje važno za svakodnevni život? * Koje je mišljenje imalo prednost u vašem dosadašnjem obrazovanju?
Full transcript