Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Työyhteisön kehittäminen Perheyrityksessä

No description
by

Tuomas Tahvanainen

on 28 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Työyhteisön kehittäminen Perheyrityksessä

Työyhteisön kehittäminen Perheyrityksessä
CASE Leppävaaran Laskenta Oy
GOAL!
Thank you!
Onnistumisen edellytyksiä
Koko tiimi saatiin sitoutettua uudistukseen
Tehtiin yhteistä projektia, meidän ehdoin
Käyttöönotto tehty maltillisesti vaiheittain
Liian suuret uudistuksen kerralla koettiin riskiksi
Uudistukseen tarjottu koulutusta ja tuke
Tiimin vastaavien coaching
Sopeutumiseen on annettu aikaa, vaika muutosta viety jatkuvasti eteenpäin
Leppävaaran Laskenta
Ihmisten kanssa kasvuun
- Henkilöstöjohtaminen Perheyrityksessä
3.9.2015

Muutos on jatkuvaa nykyisessä liike-elämässä
Vain vauhti on muuttuva tekijä
Onnistuneessa muutoksessa 70-80% on ihmistenjohtamista (Gromov, Brandt 2011; (Kotter))
Y-sukupolvi on jo tällä (s. 1980 – 1999)
Diginatiiveja jo noin 30% työikäisitä (Vesterinen)
Vaatii suoraa palautetta
Miksi minun pitäisi tämä osata?
Haastaa nykyiset toimintamallit ja johtajat
Kaipaavat vastuuta, joustavuutta ja tukea
Kehittymismahdollisuudet työssä tärkeitä
Verkostoituvat
Mihin varautua ?
”Yrityksissä työskentelyn pitäisi olla niin kiinnostavaa, että emme malttaisi odottaa pääsevämme ulos kodista ja työpaikalle”

- Edmund Phelps, Taloustieteen Nobelisti
Mitä sitten?
Vanhoilla työmalleilla haasteita
Yhtiö kasvanut nopeasti viimeiset vuodet
Uusia haasteita töiden organisoinnille, valvonnalle ja hallinnalle
Palvelut ja asiakkaat laaja-alaisempia sekä useita ohjelmistoratkaisuja
Pätevien ja motivoituneiden työntekijöiden saaminen myös tulevaisuudessa
Osaamisen siirtäminen tuleville polville
Toiminnassa yrittäjä vetoisuudesta – yrittäjäjohtajuuteen
Matalaorganisaatio, jossa tj ainoa esimies
Muutoksen taustaa
Reagoinnista ennakointiin
Vastuullisen työskentelyä tiimeinä
Selkeämmät vastuualueet toimenkuville
Yksilöiden ammattiosaamista muiden käyttöön
Työn tulee olla mielekästä ja haastavaa
Palvelun laadusta ja joustavuudesta ei voida tinkiä
– asiakas näkökulma
Muutoksen tavoitteita
START
Kuusi osaprojektia tavoite toteuttaa yksi kerrallaan
Tiimien rakentaminen
Organisaatiorakenteen uudistaminen
Asiakasprofiilien määrittäminen
Sisäinen koulutusjärjestelmä
Suorituksen johtaminen
Palkitsemisjärjestelmä
Projekin kuvaus
Muutos on aina haaste organisaatiolle ja muutosvastarinta on todellinen uhka
Henkilöstö on saatava mukaan muutokseen
Työyhteisö valitsi hankkeelle työryhmät sekä ohjausryhmän
Sekoitus johtoa ja muuta henkilöstöä
Kaikilla mahdollisuus vaikuttaa omaan työkuvaansa
Hyödynnetään aikaisemmat kokemukset
Liikkeelle nykyisen toimintamallin heikkouksista ja vahvuuksista
Muutoksen aloittaminen
AIKAISEMMAN MALLIN HEIKKOUKSIA
Aikapaine; asiakkaalle ei ehdi tuottamaan riittävästi lisäarvoa
Laskutus asiakkaalta selvitystä vaativissa tilanteissa
Varmistuminen, että ratkaisu oikea
Omien virheiden havaitseminen
Ei mahdollisuutta sparrata
Itsenäisiä toimijoita, ei organisaatio
Ei huomioi yksilön erilaisuutta / vahvuuksia
Liikaa tulipalojen sammuttelua
Esimiehellä ei riittävästi aikaa
Ongelmatilanteisiin ei toimintamallia & sääntöjä -> kaaos
Lomitushaasteet / tuuraushaasteet
Työmäärä epätasainen
Joutuu tulemaan sairaana töihin
Ammattitaidon kehittäminen & ylläpitäminen -> ei aikaa
Asiakkaiden perustiedot puuttuvat
Onnistumisia
Kahdenkertaisen kirjanpidon on kehittänyt Luca Paciolin vuonna 1494. Tätä ei lähdetty muuttamaan vaan tapaa toimia yhdessä.
Henkilöstö saatiin motivoituneena mukaan tekemään muutosta
Asioita vietiin osissa käyttöön
Rakennetavan mallin on palveltava työyhteisöä myös tulevaisuudessa

Mokia
Terminologia on pidettävä yksinkertaisena
Aikatauluun tarvitaan riittävästi joustoa toteutusajan sisälle
Käyttöönotot projektoitava ja vastuut jaettava
Valvonta ja VIESTINTÄ!!
Koulutusjärjestelmän työkalut olivat liian raskaat käytäntöön

Onnistumisia ja mokia
Asiantuntija mukaan auttamaan totetuksessa
Kriittinen katsaus projektin toteutukseen
Osaprojektien määrä pudotettiin neljään
Työtapoja pystyttiin sovittamaan työryhmän tarpeeseen
Pikakokoukset + Pois toimistolta
Asiantuntija tuki ohjaamaan hankkeen toteutusta
Joustava työskentely tapa -> mahdollistettiin muutokset
Yli 80 % henkilöstöstä osallistui projektiin
Muutokset projektin aikana
Toteutus
Innovoi
Innostu
Innosta
Johtaja
”Everything that can be invented has been invented”
Charles Duell, Comissioner, US Patent Office, 1899
”There is no likelihood man can ever tap the power of the atom!”
Robert Millikan, fysiikan Nobel-voittaja 1927
”Who the hell wants to hear actors TALK?”
Harry M. Warner, Warner Brothers, 1927
”Stocks have reached what looks like permanently high plateau”
Irving Fisher, Professor of Economics, Yale University, 1929
”We don’t like their sound and guitar music is on the way out.”
Decca Records, 1962, Beatlesista
”There is no reason anyone would want a computer in their home”
Ken Olson, President, Chairman and Founder of DEC, 1977
In a computer, ”640K tought to be enough for anybody”
Bill Gates, 1981

Sisältö lainattu HSE:n Mikko Tarkkalan Tuotantotalouden luennon materiaalista 2007

Ennustaminen on vaikeaa
”On sanomattakin selvää, että Neuvostoliiton talousmahti jatkaa kasvuaan ja että Berliinin muuri on ikuinen”

Paavo Väyrynen kirjassaan ”Suomi tarvitsee vahvan valtionpäämiehen” (1986)


Sisältö lainattu HSE:n Mikko Tarkkalan Tuotantotalouden luennon materiaalista 2007

Ennustaminen on vaikeaa
Vain muutos on varmaa!!

Luodaan rakenteita, jotka ovat riittävän joustavia ja tukevat muutosta!
Kasvuhaluinen perhetilitoimisto
Yli 30 talous- ja palkkahallinnon ammattilaista
Kehitämme aktiivisesti omaa ja koko toimialamme toimintaa
Tekonologian hyödyntämisen ja asiantuntijuuden kehittämisen edelläkävijä toimialallamme
Joustavuus ja asiakaslähtöisyys ovat toimintamme avainarvoja
Halumme auttaa asiakkaitamme menestymään liiketoiminnassaan
Hankkeen suunniteltu kesto oli 11kk
Olemme asiakas- ja henkilöstökokemuksen kasvuyritys
Meitä on yli 100 huippuammattilaista
Tutkimme, uudistamme ja toimimme asiakkaidemme organisaatioissa, lähtökohtana asiakkaidemme asiakaskokemuksen parantaminen ja kasvu
Menestyvät asiakkaat ovat paras referenssimme
HR4
Missä nyt ollaan?
Opit ja oivallukset
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, mutta toisaalta... hyvä projektisuunnitelma on riittävän ketterä
Muutos on hidas ja arki vie mennessään ja omaksumme rajallisen määrän muutoksia kerrallaan
Aikaa tarvitaan reilusti enemmän kuin suunniteltiin
Kun tehdään itse, konkreettista, mutta hidasta ja riittääkö osaaminen? Tasapainottelu.
Riittävän yksinkertaista ja helposti implementoitavaa
Entä käytäntöön vienti; kuka tekee ja johtaa?
Käytäntöä luotaessa myös suunnitelma, miten tulemme sitä jatkossa kehittämään/ylläpitämään
Perheyritys: tehdään tarkoituksenmukaisia asioita, ajatellaan ihmisiä, pitkäjänteisyys, perheen jäsenet pelissä
Onnistumisen edellytyksiä
Tarve muutoksille olemassa
Projektointi
Johdon ja avainhenkilöiden sitoutuminen (perhe!)
Projektin omistaja
Riittävät resurssit (aika, osaaminen, kumppani)
Henkilöstön osallistaminen
Yhteensä viisi asiakasvastuullista tiimiä
Tiimit toimivat itsenäisesti ja johdolla on työkalut toiminnan ohjaamiseen
Tiimin vastaavien asema muuttumassa esimiesasemaksi
Organisaatiolla on tapaamiskäytännöt joita voidaan hyödyntää viestinnässä sekä toiminnan johtamisessa
Olemassaolevat tunnustetut ja tunnetut asemat ja vastuualueet
Toimintaa käyteään resurssoimaan entistä tehokkaammin
Kannustin ja palkkiojärjestelmät tuottaneet positiivista tuloskehitystä sekä halua sitoutua tavoitteisiin
Toiminnan puutteita tunnistetaan entistä tehokkaammin ja niihin on työkalut puuttua organisaationa
Henkilöstölle voidaan luoda kehityspolkuja
OPPIVAORGANISAATIO
Agenda
Tausta/lähtötilanne ja tavoitteet
Projektin kuvaus ja mitä saatiin aikaan
Missä ollaan nyt?
Onnistumiset ja mokat
Opit ja oivallukset
Onnistumisen edellytykset
Mitä jäi käteen ja mitä voidaan oppia

Laura Suni
laura.suni@hr4.fi
+358 40 836 1384

Tuomas Tahvanainen
tuomas.tahvanainen@leppavaaranlaskenta.fi
+358 50 356 3892
Full transcript