Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ekspansja rzymu w czasach republiki

No description
by

David

on 21 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ekspansja rzymu w czasach republiki

Ekspansja Rzymu w czasach republiki
Wojny Punickie
II wojna Punicka
Przyczyny podbojów rzymskich
chęć zdobycia nowych ziem pod uprawę
chęć wzbogacenia się
prawo do triumfu
wojny rodzą kolejne wojny
Przyczyny i Skutki ekpansji Rzymu

obrona przed innymi plemionami italskimi
zdobycie większej ilości ziemi uprawnej i powiększenia państwa rzymskiego
bogate łupy wojenne
Podboje pozaitalskie:
podboje źródłem łupów: ziemi, niewolników, kosztownościami
zwiększenie dochodów państwa dzięki daninom płaconym przez pokonanych
dążenie polityków i wodzów do wojny
budowa silnej armii opartej o legion (1 legion to około 4500 żołnierzy)
przyczyną wojny z Macedonią było udzielenie pomocy Hannibalowi w czasie II wojny punickiej oraz próba uniezależnienia się Macedonii spod wpływów Rzymu


Armia Rzymu
Istotnym elementem armii rzymskiej był powszechny obowiązek służby wojskowej spoczywający na każdym obywatelu zdolnym do noszenia broni , dysponującym majątkiem ziemskim. Cały legion (4500 żołnierzy) podzielony został na 30 jednostek - manipułów ; z nich tworzono linię bojową złożoną z trzech szyków. Ten tzw. szyk potrójny , w którym obok ciężkozbrojnych walczyli lekkozbrojni , uszykowani przed każdym szykiem oraz jazda broniąca skrzydeł był bardzo groźny.
Republika ( łac. res publica) – rzecz powszechna, publiczna;- forma ustroju państwowego, w której najwyższe organy władzy są powoływane przez obywateli w wyborach na określony czas (kadencję)

REPUBLIKA RZYMSKA
I wojna Punicka
III wojna Punicka
Kartagińczycy i Rzymianie walczyli o Sycylię. Kartagina musiała zgodzić się na pokój. Zażądano od niej wycofania z Sycylii, a także ograniczenia liczebności floty wojennej.
Rzym wypowiedział wojnę mającą na celu całkowitą zagładę przeciwnika. Zdobywszy Kartaginę Rzymianie sprzedali do niewoli tych, którzy przeżyli szturm, miasto zrównali z ziemią. Z terytoriów kartagińskich utworzyli prowincję.
Rzymianie postanowili uderzyć na Kartaginę, i Hannibal musiał opuścić Italię, aby jej bronić. Kartagina musiała prosić o pokój.

powiązanie podbitych terenów sojuszem - sprzymierzeńcy musieli dostarczać pomoc zbrojną i daniny, za co Rzym nie wtrącał się w sprawy wewnętrzne, pilnując, aby władzę sprawowali wierni mu politycy
podział ludności Italii na kilka grup: Latynowie uzyskali niepełne obywatelskie rzymskie, Italikowe stali się sprzymierzeńcami Rzymu, nie uzyskali obywatelstwa, byli zobowiązani do dostarczania oddziałów wojskowych
powstanie imperium rzymskiego - podporządkowanie przez Rzym terenów wokół Morza Śródziemnego
organizacja imperium rzymskiego: podział na prowincje zarządzane przez prokonsulów lub propretorów - prowincje płaciły wysokie podatki
Podboje pozaitalskie:
napływ bogactw, taniego zboża i niewolników do Italii
rozwój handlu
budowa dróg - "wszystkie drogi prowadzą do Rzymu"
napływ podatków umożliwił Rzymianom rozwój i rozbudowę stolicy imperium
PRZYCZYNY
SKUTKI
Podboje Rzymu
Do 264 r p.n.e. trwał podbój Italii, po 264 r p.n.e. rzymianie podbijali tereny poza Italią. Tereny podbite w Italii powiązane były z Rzymem poprzez jednostronny sojusz.
Na terenach podbitych poza Italią, Rzym tworzył prowincje, których granice pokrywały się najczęściej z granicami pokonanych państw.
Koniec Republiki
W 91 p.n.e. zbuntowali się italijscy sprzymierzeńcy Rzymu. Po trzech latach walk bunt został stłumiony, ale kraj pogrążył się w wojnie domowej między dwoma rzymskimi wodzami Mariuszem i Sullą. Ich zawodowe armie walczyły już dla swoich wodzów , a nie dla republiki. Obaj mordowali bez litości zwolenników konkurenta. Kresu wojnie nie położyła śmierć Mariusza w 86 p.n.e. Pięć lat później zwycięski Sulla został dożywotnim dyktatorem. Próbował on zreformować Senat i przywrócić starożytne cnoty. Jego zamierzenia się nie powiodły. W 79 p.n.e. zrzekł się dyktatury i wkrótce potem zmarł. Kraj jednak pogrążony był w wojnach.
Full transcript