Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PRINSIP MAQASID SYARIAH DAN APLIKASI DALAM HUBUNGAN ETNIK

No description
by

Tengku Soly

on 31 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PRINSIP MAQASID SYARIAH DAN APLIKASI DALAM HUBUNGAN ETNIK

PRINSIP MAQASID SYARIAH DAN APLIKASI DALAM HUBUNGAN ETNIK
MEMELIHARA AGAMA
MEMELIHARA AKAL
MEMELIHARA NYAWA
DEFINISI
Menjaga kesucian agama Islam dan semua umatnya tidak dibenarkan untuk keluar dari agama Islam.
Lina Joy
Permohonan menggugurkan perkataan Islam pada MyKad ditolak
Memelihara agama dalam hubungan etnik
Umat Islam wajib menentang segala bentuk ancaman, dari segi mental atau fizikal
Memelihara akal dalam Maqasid Syariah bermaksud menyuburkan akal dengan menimba ilmu pengetahuan dan menjaga akal dengan mengelakkan daripada mengambil perkara yang melemahkan kekuatan akal, seperti meminum arak (Mohd Anuar Ramli, n.d.).
Cara-cara aplikasi Maqasid Syariah – Memelihara Akal dalam hubungan etnik
Masyarakat yang berbilang bangsa ini haruslah bersatu padu dalam proses menuntut ilmu demi membangunkan masyarakat
Setiap negara haruslah mempunyai undang-undang tentang pemilikan dadah dan arak.
Agama Islam sangat mementingkan penjagaan akal fikiran kerana manusia yang tugasnya sebagai khalifah perlu menggunakan akal fikiran untuk memakmurkan bumi Allah SWT.

Akal fikiran haruslah dijaga kerana rosak akal fikiran akan mendatangkan kesan yang buruk kepada manusia.
DEFINISI
Memelihara nyawa bermaksud menjamin keselamtan nyawa dengan menjaga keselamatan diri dan melarang keras perbuatan yang dapat mengancam keselamatan diri dan orang lain. (Mahyuddin Khalid dan Ashrof Zaki, n.d.)
Perbuatan membunuh diri, tanpa mengira apa jua alasan, juga dikategorikan sebagai perbuatan syirik kerana perbuatan itu tergolong dalam melanggar hak Allah SWT dan ianya adalah haram

Berdasarkan statistik dari Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), kira-kira sejuta orang meninggal dunia kerana bunuh diri. (Shunmoogum ,V., n.d.).
"Sesiapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah ia" (Riwayat Bukhari)
Perkara 11 (4), Perlembagaan Persekutuan - orang bukan Islam tidak dibenarkan menyebar agama mereka kepada orang Islam
DEFINISI
Kesucian nyawa ditegaskan dalam firman Allah SWT dan perbuatan mengambil nyawa orang lain akan dikenakan tindakan yang setimpal iaitu hukuman qisas ke atas perlakunya.

Firman Allah SWT dari surah Al-Baqarah ayat ke 178 yang bermaksud “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh.”

MEMELIHARA KETURUNAN
DEFINISI
Menjaga keturunan dan melarang merosakkannya
"Allah mengelokkan kejadian setiap sesuatu. Dia memulakan manusia daripada tanah dan kemudiannnya Dia jadikan cucu-cucunya dari sari air mani yang hina."
(As-Sajadah, 7-8)
Memelihara keturunan dalam hubungan etnik
Pengharaman hubungun kelamin di luar pernikahan yang sah
Walad al-zina - anak tak sah taraf
Anak hasil zina, rogol, ibu tumpang, pengklonan, pemanian beradas, perkahwinan campur berlainan agama
Nama mereka tidak boleh dibin atau dibintikan atas nama bapa mahupun ibu tetapi Abdullah
Jika seorang wanita hamil anak luar nikah, dia harus dinikahkan tetapi anaknya tidak boleh dinasabkan kepada lelaki itu, tidak boleh mendapat pusaka, tidak menjadi mahramnya, dan tidak boleh menjadi wali kepadanya.
Segala nafkah anak itu wajib ke atas ibunya kerana dia dinasabkan ke atas ibunya, bukan kepada lelaki yang menyetubuhi ibunya
Undang-undang dan hak anak tak sah taraf
“Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama (kamu), dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu; sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana agama (kamu), dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu, serta membantu (orang lain) untuk mengusir kamu. Dan (ingatlah), sesiapa yang menjadikan mereka teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”
(Al-Mumtahanah 60:8-9)
Dakwah agama Islam kepada bukan Islam
Menuntut ilmu agama dan memperkukuh akidah
Ibu bapa memberikan didikan agama yang cukup kepada anak anak
Kerajaan lebih tegas dalam menguatkuasakan undang-undang
Usaha dalam menjaga agama
Perkahwinan campur @ Interfaith marriage
“Jangan kamu nikahi wanita-wanita musyrik, kecuali jika mereka beriman. Sesungguh­nya hamba sahaya yang beriman, lebih baik daripada perempuan yang musy­rik, meskipun ia menakjubkan kamu dan janganlah kamu kahwinkan (perempuan Muslim) dengan lelaki musyrik, kecuali jika mereka beriman. Sesungguhnya hamba lelaki yang beriman lebih baik daripada lelaki yang musyrik, meskipun ia menakjubkan kamu. Mereka itu menyeru ke dalam neraka dan Allah menyeru ke dalam syurga dan kepada ampunan dengan izin-Nya. Allah menyatakan ayat-ayatnya kepada manu­sia mudah-mudahan mereka menerima peringatan."
(Al-Baqarah ayat 221)
Yasser Arafat dan Soha Arafat
Usaha dalam menjaga keturunan
Pendidikan awal tentang kepentingan maruah dan keturunan.


MEMELIHARA HARTA
Prinsip Maqasid Syar’iyyah (A-Mal)
Setiap harta kekayaan (Al-Mal) dapat dijamin hak harta tersebut dan pemilikannya.

Manakala, kehidupan pelbagai etknik selain Melayu Islam di Malaysia turut mendapat manfaat daripadanya.
Skim Perbankan Islam (SIP)

Aspek-aspek dalam SIP
Wadi’ah (Simpanan)
Mudarabah (Perkongsian Keuntungan)
Musyarakah (Penjualan dgn Harga Tertangguh)
Ijarah Thumma Bai’(Sewa Beli)
Wakalah (Agensi)
Qard (Kontrak Hutang)
Hibah (Hibah)
ANALOGI
Bagaimana manfaat SPI kepada masyarakat bukan Islam?
Konsep Bai’ Bithaman Ajil
Penjualan dengan harga tertangguh
Bayaran secara ansuran
Penangguhan untuk bayaran melebihi setahun
Contoh: Urusan pembelian perumahan dan kenderaan
Bagaimana manfaat SPI kepada masyarakat bukan Islam?
Jual beli perumahan dan kenderaan
Konsep Bai' Bithaman Ajil
Pembayaran secara tertangguh atau ansuran
Melebihi tempoh 12 bulan
Pendidikan para pelajar institusi pengajian tinggi (IPT) : Pinjaman Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)
Urusan diaplikasi konsep Al-Ujr atau Upah
- Ianya bukan riba’
Prinsip Maqasid Syar’iyyah
Definisi daripada segi bahasa:
Maqasid Syar'iyyah  Objektif

Definisi daripada segi pandangan Islam:
- Maqasid Syar’iyyah merupakan objektif segaris kemahuan Syariah dalam menentukan hukum dengan maksud untuk menjamin kemaslahatan manusia
Prinsip Maqasid Syar’iyyah

Menjamin kesucian agama Islam (Al-Din)
Menjamin keselamatan diri dan keluarga di mana nyawa (Al-Nafs)
Menjamin kedudukan akal manusia (al-aql)
Menjamin kehormatan diri dan keturunan (Al-Nasb)
Menjamin harta milik Muslim (Al-Mal)
“ Dan laki-laki yang menjaga kemaluan mereka dan wanita-wanita yang menjaga kemaluan mereka, laki-laki dan para wanita yang banyak berzikir kepada Allah Ta’aala , Allah Ta’aala menjanjikan bagi mereka pengampunan dan pahala yang besar”
( Al-Ahzab : 35 )

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan (syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan: “Bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba”. Padahal Allah telah menghalalkan berjual-beli (berniaga) dan mengharamkan riba. Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya, dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya”.
(Al-Baqarah: 275)
FIRMAN ALLAH S.W.T :
Nik Nur Liyana Izani
Tengku Nur Amira Solehah Tengku Anuar
Zuhaira Nasrin Omar Shaifuddin
Full transcript