Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Het bestuur van de EU

No description
by

Marieke Spoelman

on 16 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Het bestuur van de EU

European Council
European Commission
Coucil of Ministers
EU Parliament
(Europese Raad)
(Europese Commissie)
(Raad van de Europese Unie)
(Europees Parlement)
Algemene politieke
beleidslijnen uitzetten
Voorstellen maken voor
Europese regelgeving
+ uitvoerende macht
Beslissen begroting en wetgeving
(wetgevende macht)
Europese Raad:
Wie? --> regeringsleiders van de lidstaten.

Wat? --> uitzetten richtlijnen, knopen doorhakken

Voorzitter? --> sinds 'lissabon' vast: Donald Tusk (Polen)

Besluit? --> eenstemmigheid
Wie? --> Eurocommissarissen, benoemd door de lidstaten (elke lidstaat 1)
Wat?-->
*Dagelijks bestuur
*Neemt initiatief tot regelgeving
*Voert aangenomen regels uit
*Ziet toe of de lidstaten Europese regels uitvoeren
*Kan eventueel lidstaat voor de rechter dagen
Voorzitter? --> Jean-Claude Juncker (Luxemburg, sinds 1 november 2014)
Europese Commissie
Wie? --> Vertegenwoordiging Nationale regering: Elke lidstaat één vakminister (Wisselt per beleidsterrein)

Wat?-->Wetgevende macht (samen met parlement): wetsvoorstellen en begrotingen goedkeuren.

Besluit?--> eenstemmigheid (veto-recht), meerderheid of gekwalificeerde meerderheid

Voorzitter?--> elke zes maanden één van de lidstaten (sinds 1 juli italie)
Raad van de Europese Unie
(voorheen Raad van Ministers)
Wie?--> Europarlementariërs, gekozen door ons! (en ca. 375miljoen andere europese burgers)
Elke lidstaat 1 'district' met vastgesteld aantal afgevaardigden
Maximaal aantal leden: 750 (vanaf 2014)

Wat? --> Wetgevende macht (samen met de Raad van de Europese Unie)& Controleert de Europese Commissie
Speciale Rechten? -->
Veto wetgeving handel en economie
Budgetrecht
Toestemming toetreding nieuwe lidstaten
Goedkeuring verdragen
Enquêterecht
Kan Europese Commissie in geheel wegsturen (niet 1 Commissaris)
Europees Parlement
Het bestuur van de Europese Unie
European Court of Justice
(Europees Hof van Justitie)
controleert
Geeft richtlijnen
wetsvoorstellen
keuren goed/
keuren af/wijzigen
Beleidsterreinen van de EU
Buitenlandse Zaken & Justitie
Intergouvernmentele samenwerking
Landbouw, milieu, economie & handel
supranationaal gezag
Monetair beleid
Cultuur, sociale voorzieningen en onderwijs blijven bij de lidstaten
Knelpunten in de EU
•Moeite met Brusselse regelzucht

•Democratisch tekort
Europees parlement geen volledige wetgevende bevoegdheid
•Geen initiatiefrecht
•Mag over beperkt aantal beleidsterreinen meebeslissen (is beter sinds Lissabon)
Europese Commissie niet gekozen door het volk, maar benoemd door de lidstaten
Europees Parlement zwakke representatie van het volk: lage opkomst bij verkiezingen

•Moeilijk beheersbare financiën
Imago van geldverslinder

•Omslachtige besluitvorming
Veto-recht

•Eigen buitenlands- en veiligheidsbeleid niet van de grond gekomen:
veel loopt via VN en NAVO
Het Hof van Justitie ziet erop toe dat de EU-wetgeving in alle landen van de EU op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd en toegepast. Het regelt verder juridische geschillen tussen nationale regeringen en EU-instellingen. Ook particulieren, bedrijven en organisaties kunnen zaken bij het Hof aanhangig maken als zij menen dat hun rechten door een EU-instelling zijn geschonden.
De EU: verlies van soevereiniteit?
soeverein = hoogste macht of gezag
op welke momenten droegen de lidstaten
macht over aan de EU?
Oprichting EGKS -> geen eigen zeggenschap meer over kolen en staal
Verdrag van Maastricht (1992):
- justitiele bevoegdheden over de grens
- immigratiebeleid
invoering Euro (2002)
- binding aan afspraken over oa financieringstekort en hulpplicht (griekenland)
Vorming EEG: gezamenlijk beleid uitbreiden
Full transcript