Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dasar Ekonomi - Pengajian Malaysia

No description
by

diana azlan

on 30 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dasar Ekonomi - Pengajian Malaysia

Dasar Ekonomi
design by Dóri Sirály for Prezi
Pengenalan
Ekonomi negara telah berkembang secara pesatnya semenjak negara kita telah mencapai kemerdekaan.

Oleh itu, pelbagai dasar negara telah digubal untuk menguji sejauh mana keberkesanan dasar pembangunan.
Dasar Ekonomi Baru
DEB dilancarkan pada tahun 1971 seiring dengan pelancaran Rancangan Malaysia Kedua.
DEB merupakan Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama yang meliputi tempoh antara tahun 1970-1990 melalui RMK2 dan diakhiri dengan RMK5.
Objektif :
Membasmi kemiskinan negara.
Menyusun semula masyarakat - membetulkan ketidakseimbangan sosio-ekonomi antara kaum.


Strategi ekonomi DPN
Aspek Kemiskinan
Faktor Kemiskinan
Bencana alam
Kejatuhan harga barang eksport
Saiz isi rumah yang terlalu besar
Corak pertanian tradisional, faktor-faktor sosial dan budaya
Usaha membasmi kemiskinan :
Mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan tidak mengira kaum.
Menambahkan daya pengeluaran dan pendapatan.
Memodenkan kehidupan di luar bandar.
Mengadakan suasana pekerjaan yang menggabungkan pelbagai kaum.
Strategi DEB dalam
usaha membasmi kemiskinan
1. Pembasmian kemiskinan mengikut kawasan luar bandar dan kawasan bandar.

2. Pembasmian kemiskinan mengikut negeri.

3. Pembasmian kemiskinan dengan penyediaan keperluan asas dan mutu kehidupan.

Penyusunan
Semula Masyarakat
Tingkatkan taraf kehidupan golongan miskin di luar bandar melalui proses memodenkan kawasan luar bandar.
Mempertingkatkan dan mengimbangkan pertumbuhan kegiatan bandar supaya dapat menggambarkan penduduk yang berbilang kaum.
Menambahkan bahagian rakyat Malaysia dalam pemilikan modal dan harta syarikat.
Pembentukan masyarakat perniagaan bumiputera.

Strategi Penyusunan Semula Masyarakat
Pencapaian DEB
Peningkatan dalam pendapatan dan menyusun kadar kemiskinan mengikut kaum
penyusunan semula corak guna tenaga
penyusunan semula hak milik dalam sektor syarikat
DASAR PEMBANGUNAN
NASIONAL
Dasar Pembangunan Nasional
Menggantikan DEB pada 1990.
Digubal dengan iktibar DEB.
Dilaksanakan dalam Rangka Rancangan Panjang Kedua (RRJP2)(1991-2000).
Masa –10 tahun.
Merupakan 1/3 daripada Wawasan 2020.

Matlamat DPN
Matlamat DPN
mewujudkan perpaduan negara
mencapai taraf sebuah negara maju
penglibatan sektor swasta bagi membantu proses penyusunan semula masyarakat.
a ) Mengagihkan tumpuan membasmi kemiskinan di kalangan golongan termiskin.

b) Meramaikan bumiputera dalam bidang2 profesional, pengurusan dan teknikal melalui latihan dan pendidikan.

c) Peluang pekerjaan yang disediakan oleh sektor swasta dalam
proses penyusunan semula masyarakat.

d ) Memberi tumpuan kepada pembangunan sumber manusia.

Wawasan 2020
Dasar Wawasan Negara
Dasar Wawasan Negara meliputi tempoh masa Rangka Rancangan Jangka Panjang ketiga (RRJP 3), iaitu dari tahun 2001 hingga 2010.
Dasar ini memberikan tumpuan terhadap peningkatan keutuhan dan daya saing negara.
Tujuan - meningkatkan kualiti pembangunan dan
-menjana pertumbuhan tinggi yang mapan supaya rakyat dapat kemakmuran.
MATLAMAT UTAMA

Membina negara yang berdaya tahan
Mengekalkan usaha membasmi kemiskinan
Membangunkan masyarakat berasaskan pengetahuan atau k-ekonomi.
Ia dirangka bagi mengurangkan ketidakseimbangan sosial, ekonomi dan juga wilayah.
Membina bangsa yang berdaya tahan yang memiliki nilai-nilai positif.

Mewujudkan masyarakat yang saksama melalui pembasmian kemiskinan dan pengurangan ketidakseimbangan di kalangan dan dalam kumpulan etnik serta wilayah.

Meningkatkan daya saing untuk menghadapi cabaran globalisasi dan liberalisasi.

Mengukuhkan pembangunan sumber manusia untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkebolehan, produktif dan berpengetahuan.

Objektif
Strategi Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga ialah:
Mengukuhkan institusi sosial dan kekeluargaan.

Membina kesedaran sivik dan masyarakat yang berbudaya penyayang

Mengekalkan kadar insflasi yang rendah dan harga yang stabil.

Menggalakkan tahap tabungan dalam negara yang sesuai sebagai satu sumber penting yang dilabur.
Hafiz Zul Haziq
Waliyuddin
Norlimarlia
Nordiana
Haziqah

Terima kasih :)
Full transcript