Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

МОРФОЛОГИЈА И МОРФОСИНТАКСА

No description
by

Sonja Srbova

on 2 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of МОРФОЛОГИЈА И МОРФОСИНТАКСА

Што значи
формата
на еден збор?


Местото
“ во граматиката на јазикот и структурата:

На пример:
ученичка
= именка = ж.р. = ед. = неопределена

обидете се да да утврдите кој е основниот збор од кој е добиен зборот
ученичка
и како, преку кои други средства дошло до негово формирање!
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
... е наука која го проучува
значењето
на зборот

ученичка
= образование и?
Секој збор има своја форма и значење


ОНОЈ ДЕЛ ОД НАУКАТА ЗА ЈАЗИКОТ КОЈ СЕ ЗАНИМАВА СО ФОРМАТА НА ЗБОРОТ И СО НАЧИНОТ НА КОЈ Е ТОЈ ИЗГРАДЕН СЕ ВИКА МОРФОЛОГИЈА
ЗБОРОТ како ЗНАК има ДВЕ СТРАНИ
ФОРМАТА
----> татковина
(едн.) татковината
Вид збор: Именка, женски род

СОДРЖИНАТА
---->
1. родна земја
Примери:
Без татковина.
Љубов кон (спрема) татковината.
Падне за татковината.
2. татковнина
Употреба: Правда
Слично со: татковнина (ж.)
МОРФОЛОГИЈА И МОРФОСИНТАКСА
Што е разликата меѓу глас и фонема?
Лексикографија
Зборообразување
Морфосинтакса
Full transcript