Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zelfdoding bij jongeren

Stephan, Wim en Danny
by

Stephan Thys

on 5 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zelfdoding bij jongeren


Aanpak in de klas :
- Schuif de lessen aan de kant
- Laat iedereen zijn/haar emoties uiten (ook de leerkracht)
- Open houding van de leerkracht zorgt voor vertrouwelijke sfeer
- Correcte informatie verspreiden tijdens het klasgesprek
- In overleg met de ouders naar de uitvaart gaan
- Nadien niet alles uit de klas bannen wat met de overledene te maken heeft (lege bank blijft best leeg) Omgaan met zelfdoding in de klas of op school
Een leerling ondernam een zelfmoordpoging:
-bespreek de terugkeer in de klas met de ouders, hulpverleners en indien mogelijk met de leerling zelf
-zorg ervoor dat de leerling bij zijn terugkeer zo gewoon mogelijk wordt behandeld en ongestoord zijn schoolperiode kan voortzetten
-collega’s en schoolpersoneel inlichten om tot een beter toezicht en opvang te komen.
-indien ook andere leerlingen op de hoogte zijn is het nuttig er ook met hen over te praten.
-indien de school één van de redenen was voor de poging (bv : pesten) moet er worden ingegrepen Omgaan met zelfdoding in de klas of op school Bij het aanpakken van een probleemsituatie :

-Jongeren Advies Centrum (JAC)
Gratis en anoniem informatie, advies en hulp aan jongeren van 10 tot 25 jaar.
www.jac.be

-Kinder- en Jongerentelefoon (102)
Gratis en anoniem
www.kjt.org brievenbus@kjt.org

-Zelfmoordlijn (02/649 95 55)
Telefonische hulplijn (ook on-line) voor iedereen die in een crisissituatie verkeert
www.preventiezelfdoding.be Professionele hulp - Praat rustig en openlijk over de dood en de wens om te sterven.
- Ga geen groter engagement aan dan je in werkelijkheid kan bieden;
- Luister en reageer begripvol.
- Probeer de problemen en gevoelens van de jongere te structureren (“begrijp ik goed dat…”).
- Zoek steun in de omgeving.
- Ga op zoek naar professionele hulpverlening Praten over zelfdoding
dit doe je beter wel : Als je vermoedens hebt dat een leerling plannen heeft om uit het leven te stappen, negeer dit dan niet.
Weet dat je als leerkracht een belangrijke rol kan vervullen. Praten over de wens om te sterven is de beste manier om invloed te krijgen op het proces van zelfdoding.
Niet iedereen voelt zich in staat om een gesprek te hebben met iemand die aan zelfdoding denkt. Aarzel in dat geval niet om iemand anders te hulp te roepen. Praten over zelfdoding Het risico op zelfdoding neemt vooral toe wanneer meerdere signalen gedurende een langere periode voorkomen, tegen een achtergrond van eerder genoemde risicofactoren
Soms zijn de signalen erg onduidelijk en worden ze pas achteraf als signalen geïnterpreteerd wat grote vragen naar het waarom en schuldgevoelens bij de nabestaanden kan veroorzaken. Waarschuwingssignalen
tijdig herkennen Gedragsmatige, non-verbale signalen :
-sombere stemming
-zich afzonderen
-overdreven gebruik van alcohol, drugs, medicatie,…
-plotse huilbuien of woedeuitbarstingen
-interesseverlies in de dingen die men graag doet
-interesse voor onderwerpen die met de dood te maken hebben
-weggeven van persoonlijke spullen
-verwaarlozing van zichzelf en zijn/haar kleding
-… Waarschuwingssignalen
tijdig herkennen Verbale signalen :
Directe verbale boodschappen
- Ik wil niet meer leven
- Ik wou dat ik dood was

Indirecte verbale boodschappen
- Ik kan niet meer
- Niemand kan mij helpen Waarschuwingssignalen
tijdig herkennen Dit gaat gepaard met minstens 4 van de onderstaande kenmerken :
- Een aanzienlijke gewichtsvermindering of gewichtstoename
- Bijna elke dag slaapproblemen of te veel slapen
- Bijna elke dag rusteloosheid of extreme sloomheid en ongemotiveerdheid.
- Bijna elke dag vermoeidheid of verlies van energie
- Bijna elke dag gevoelens van waardeloosheid of buitensporige onterechte schuldgevoelens.
- Bijna elke dag een verminderd denk- en of concentratievermogen of besluiteloosheid.
- Terugkerende gedachten aan de dood en/of zelfdoding, het maken van plannen voor zelfdoding of een poging tot zelfdoding Depressie bij jongeren Als een jongere zich na een langere periode niet over gevoelens van ernstige somberheid kan zetten, is er sprake van een depressie.

Over het algemeen geneest een depressie na enkele maanden. Bij 10 tot 20% van de patiënten ontwikkelt een depressie zich tot een meer chronische vorm, die lang kan aanslepen. Depressie bij jongeren
Sociaal-demografische factoren
-van het mannelijk geslacht zijn (3x zoveel mannen dan vrouwen)
-alleen leven, gescheiden zijn, weduwe of weduwnaar zijn
-75-plusser zijn
-werkloos zijn

Psychologische factoren
-laag zelfbeeld
-klein probleemoplossend vermogen
-impulsiviteit Risicofactoren Psychiatrische problemen
-depressie, schizofrenie
-afhankelijk zijn van drugs of alcohol
-persoonlijkheidsstoornissen

Ingrijpende levensgebeurtenissen
-verlieservaringen (een dierbare, werk, financieel,…)
-ernstige lichamelijke aandoeningen (handicap, kanker,…)
-slachtoffer zijn van lichamelijk en/of seksuele mishandeling
-spanningen in het gezin, problemen op school of
het werk,.. Risicofactoren Zelfdoding is een ziekte = FOUT !

Mensen die over zelfdoding praten, doen het meestal niet = FOUT !

Wie aan zelfdoding denkt, wil graag dood = FOUT

Zelfdoding gebeurt plots en impulsief = FOUT !

Praten over zelfdoding brengt mensen op ideeën = FOUT ! Vooroordelen zelfdoding zelfdoding 3 op 4 slachtoffers van zelfdoding maakten hun opzet weken voordien kenbaar.
Niemand had de signalen gemerkt of ernstig genomen.
In Vlaanderen krijgen gemiddeld 24 pogingen per dag medische attentie. Het werkelijke aantal pogingen ligt vermoedelijk rond de 50. Zelfdoding Hoe vaak komt het voor ? (bron: CGG)
In de wereld :
-elke 40 sec een zelfdoding
-elke 3 sec een poging tot zelfdoding
In België :
-elke dag 6 à 7 zelfdodingen
In vlaanderen :
-elke 7 uur een zelfdoding
-elke 35 min een poging tot zelfdoding Zelfdoding Wim Appels
Stephan Thys
Danny Janssen Zelfdoding bij jongeren
Een leerling vertoont suïcidale signalen:

=> Ingrijpen is vereist!
=> Praat met de jongere
=> Probeer er voor te zorgen dat de jongere ook buiten de school opvang heeft. Omgaan met zelfdoding in de klas of op school -Minstens éénmaal per week pleegt een leerling in België zelfmoord.

-Onderzoek wijst uit dat heel wat leerlingen met zelfdodingsgedachten spelen.

-Hoe ga je daar als leerkracht mee om ? Omgaan met zelfdoding in de klas of op school -Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
Schoolgebonden. Informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties.

-Tele-onthaal (106)
Dag en nacht anoniem bereikbaar voor een gesprek.
www.tele-onthaal.be

-Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) (02/538 94 76)
Psychische, relationele of psychosomatische problemen
www.theseas.be

-Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) (03/365 15 40)
Alle vragen en problemen
www.caw.be Professionele hulp In een acute crisissituatie :

-dienst spoedgevallen (100 of 112)
-huisarts of dokter met wachtdienst
-de Zelfmoordlijn (02/649 95 55)
-Tele-Onthaal (106)
-Antigifcentrum (070/245 245)
-het Rode Kruis (105) Professionele hulp - Het gedrag en de jongere veroordelen.
- De problemen van de jongere minimaliseren.
- Geluksrecepten geven, allerlei oplossingen formuleren.
- Een zedenpreek houden.
- De jongere valse hoop geven
- De jongere beloven dat je er met niemand over zal spreken
- Zeggen dat de jongere zijn omgeving veel verdriet zal aandoen.
- De jongere wijzen op de plicht om verder te leven voor de ouders, vrienden, klasgenoten,… Praten over zelfdoding
dit doe je beter niet : - Goede relaties met familie, vrienden, klasgenoten,..
- Probleemoplossende vaardigheden bezitten
- Een doel of zin hebben in je leven
- Ergens goed in zijn (schoolresultaten, sport, jeugdbeweging)
- Gemotiveerd zijn om hulp te zoeken
- Weten waar je hulp kan vinden
- Ruimte hebben om gevoelens en gedachten met anderen te bespreken
- Vertrouwen hebben in hulpverlening Beschermende factoren
kunnen het risico op zelfdoding verkleinen Tabel 3: Aantal suïcides bij 10-19 jarigen per provincie, 2009
(Bron: sterftecertificaten, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid) zelfdoding bij jongeren in Vlaanderen 2009
Minstens éénmaal per week pleegt er in Vlaanderen een jongere zelfmoord.

Na verkeersongevallen is zelfdoding de tweede doodsoorzaak voor Vlaamse jongeren van 10 tot 24 jaar. Zelfdoding bij jongeren
Een leerling stierf door zelfdoding:
- Informatie verzamelen door de school
- Verspreiden en communiceren van de ingezamelde informatie
- Zorgen voor goede opvang van de leerlingen
- Sommige leerlingen nood aan individuele opvang (specialisten)
- Ouders van de leerlingen informeren waar gespecialiseerde hulp te vinden is
- Contact houden met ouders van de overledene Omgaan met zelfdoding in de klas of op school Omgaan met zelfdoding in de klas of op school http://www.een.be/programmas/koppen/waldo-yannick-tine-... Zelfdoding is een ziekte = Goed of Fout ?

Mensen die over zelfdoding praten, doen het meestal niet = ?

Wie aan zelfdoding denkt, wil graag dood = ?

Zelfdoding gebeurt plots en impulsief = ?

Praten over zelfdoding brengt mensen op ideeën = ? Vooroordelen zelfdoding Wij danken u voor jullie aandacht!
Full transcript