Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dangosaf I Ti Lendid - Dafydd Rowlands

No description
by

Elin Cain

on 5 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dangosaf I Ti Lendid - Dafydd Rowlands

Dangosaf I Ti Lendid - Dafydd Rowlands
'...sy'n erwau drud rhwng dy draed
Trosiad
'bysedd-y-cwn a chlychau'r gog a llaeth-y-gaseg'
'Dere fe mab', 'Dangosaf i ti'
Ailadrodd
Mesur Penrhydd
Dim patrwm odli na sillafau
Rhythm a swn y geiriau sy'n bwysig
Hyd y llinellau 'n amrywio - hir a byr
Nid ydych yn gorfod mynd bell o adra i weld prydferthwch y byd
Byd Dafydd Rowlands yw ei gynefin, dyma lle mae o'n hapus
Addysgu ei fab am y pethau sy'n bwysig iddo
Ceisio cael ei fab i weld beth fydd yn bwysig iddo yntau hefyd
Ansoddair - drud - mae ei gynefin yn gyfoethog a phethau hardd a gwerthfawr
Rhestru
Dangos prydferthwch naturiol cefn gwlad
Harddwch enwau'r blodau yn Gymraeg
Cynnwys enwau'r anifeiliaid yn dangos creadigrwydd y cenedlaethau a fu
Enwau'r anifeiliaid yn y blodau yn ennyn brwdfrydedd y mab
'Dangosaf iti'r glendid sydd yn llygaid glas dy fam.'
Symboliaeth
Cyfarch ei fab
Ceisio cymell ac annog ei fab i fynd am dro mewn ffordd addfwyn ac annwyl
Dangos anwyldeb y tad tuag at y mab
Cyfleu’r ffaith fod y mab yn golygu popeth iddo
Pwysleisio ei fwriad i addysgu ei fab am ei gynefin
Dangos chwilfrydedd y tad
Ail-ymweld â’r llefydd oedd yn bwysig ac arwyddocaol iddo pan oedd yn ifanc.
"Glendid” = cyflwr glân.
Glân = di-lychwin, newydd, pur.
Ei fam yn llawn daioni a harddwch - rhywbeth y dylid ei werthfawrogi.
Dangos purdeb a caredigrwydd y fam
Cylch llawn - dyma rheswm ei genhedlu
Dyma pam y disgynnodd DR mewn cariad a'r fam
Llygaid glas, fel gwydr, hollol lan a charedig
Neges y Gerdd
Pwysigrwydd dysgu’r gwerthoedd gan ein rhieni Drwy ddod i adnabod y dylanwadau a fu ar ein rhieni down i’w hadnabod hwy yn well
Pwysig trosglwyddo gwybodaeth a phrofiadau o un genhedlaeth i’r llall
Pwysig dysgu am eich llinach a’ch etifeddiaeth
Hen ffordd o fyw yng nghefn gwlad = dylanwad ar ein rhieni a’n neiniau a’n teidiau - prysur ddiflannu
Dysgu am bwysigrwydd yr arferion hyn
Sicrhau parhad enwau pobl, enwau llefydd, enwau blodau a ffrwythau gwylltion ond hefyd
yn sicrhau parhad yr iaith Gymraeg
Full transcript