Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Yaşlı Sağlığı

No description
by

Buğra Başaran

on 27 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Yaşlı Sağlığı

Yaşlılık
Buğra Başaran
Uludağ TÖB
3.Sınıf

Yaşlanmanın, yüzümüzden çok aklımızda buruşukluklar yaratacağından korkarım.
-MontaigneGençlerin istekleri; aşk, para, sağlık yaşlıların istedikleri; sağlık, para, aşk.
-Paul Geraldy

Zihinsel ve fiziksel kapasitede azalma, hareket yeteneğinde yavaşlama olarak görülse de yaşlanma işlev kaybından çok işlev değişikliğidir.
Peki Yaşlı Sağlığı nedir?
Yaşlı Sağlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamasına göre; 65 yaş üstü bireylerin, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik durumudur.
Bu durumda 65 yaş üstü her bireyin karşılaştığı problem, yaşlı sağlığının bir dalı olarak yorumlanabilir.

Yaşlanan Dünya'da Sağlıklı Kalabilmek Ümidiyle...
Kardiyovasküler Sorunlar

-
İnme ve kardiyovasküler olaylar
açısından risk faktörü olan
hipertansiyon saptanması
ve bu etkenin tedavisi önemlidir.

-Düzenli kan basıncı takibi, hiperlipideminin önlenmesi ve 65 yaş üstü riskli hastalarda (sigara içen, diabetik,
hipertansif) tarama yapılması önerilmektedir.

-Koroner kalp hastalığından
ölüm 45-74 yaş kesimi
nde son 8.5 yılda
erkekte %7,1 ;

kadında %3.5
olarak belirlenmiş ve Avrupa ülkelerine kıyasla yüksek bulunmuştur
Yaşlılık Döneminde Sık Karşılaşılan Sorunlar
Kanser
-Günümüzde kanser tanılarının yaklaşık yarısı 70 yaş üstü kişilerde!!
-50 yaş üstü kolorektal kanser prevalansı ve mortalitesi artmakta !

-
Meme kanseri
kadınlar arasındaki
en sık
ve kanserden ölüm nedenleri arasında 2. sırayı almaktadır.
-Kadınlarda 2. sıklıkta görülen kanser tipi
serviks kanseri
olup, ölüm sebepleri arasında 3. sırada yer almaktadır.
-Erkeklerde
prostat kanseri
de ilerleyen yaşla birlikte insidans ve
mortalitesi artan bir kanserdir. Kanser tanısı konan erkeklerin %81’i 65 yaş ve üzerindedir.

-
Renal pelvis tümörleri kadınlarda, böbrek ve mesane tümörleri de biraz daha fazla olarak erkeklerde görülmektedir

İnme
40 yaş üstü kişilerde
en yaygın dizabilite
ve
3. en sık ölüm nedeni
olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de erkeklerde ölümlerin %14.5’inden, kadınlarda %15.7’sinden sorumlu tutulmaktadır.
Ülkemizde de literatüre uyumlu olarak; (
sigara kullanımına paralel
olarak)

-Erkek hastalarda
koroner arter hastalığı
ve
periferal arter hastalığı,
-Kadın hastalarda
Hipertansiyon
ve
atrial fibrilasyon
inme klinik tablosuyla birlikte daha sık görülmektedir.
Kas İskelet Sorunları
65 yaş üzeri kişilerde
kronik yeti yitimine en sık sebep
olan problemler kas iskelet sistemi hastalıklarıdır. Bu durum; yaşlılarda kas iskelet sistemi hastalık prevalansının yüksek olması ve fiziksel fonksiyonun temelini kas iskelet sisteminin oluşturmasından kaynaklanabilmektedir.

-
Osteoartrit (OA) ve osteoporoz (OP) en sık
rastlanan klinik tablodur.

Pulmoner Sorunlar
KOAH ileri yaş kişilerde
en sık
rastlanan hastalıklardan birisidir. Bu duruma rağmen
tanı konmayan ve tedavi almayan yaşlıların sık
olması halen önemli bir problemdir.

-Yaş, cinsiyet, kırsal alanda yaşamak ve düşük gelir

risk faktörleri olarak saptanmıştır.
* Yaşlı sağlığına Bütüncül Yaklaşım; Serap Çifçili, Marmara Ü. Aile Hekimliği Ab.D., 1. Baskı, 2011
* Yaşlı Sağlığı: Sorunlar ve Çözümler; Halk Sağlığı Uzm. Der.;Y. Gökçe, S. Eyigör, 48-58: 2011
* T.C. Aile ve Sos. Pol. Bakan. Aile Eğitim Prog. Videoları
* www.who.int
Yaşlı Sağlığı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşlılık dönemi için kronolojik tanımlamayı
dikkate almakta ve bu dönemi, “65 yaş ve üzeri” olarak kabul etmektedir.

Yaşlı nüfus kendi içerisinde alt gruplara ayrılmıştır. 65-74 yaş grubu “genç yaşlı”, 74-84 yaş grubu “yaşlı”, 85 ve üzeri yaş
grubu “en yaşlı yaşlı” olarak tanımlanmaktadır.
Yapılan araştırmalar dahilinde ülkemizde 2010 yılı itibariyle 5 milyondan fazla yaşlı (65 yaş ve üstü) bulunmaktadır. Yaşlı bağımlılık oranı, günümüzde 10.8'dir. 2025 te nüfüsun %10 u yaşlı olacak ve yaşlı bağımlılık oranı da 14.5'e yükselecektir.
Ülkemizde yaşlıların sağlık hizmetlerine ulaşmada güçlük çekiyor olmaları, yaşlılarda ortaya çıkan hastalıkların kronikleşmesine, işlev kaybı ve yetersizliklerin ormasına yol açmaktadır. Bu duruma paralel olarak, ülkemizde "
Yaşlanma Uluslararası Eylem Planı"
doğrultusunda Devlet Planlama Teşkilatı, etkinliklerini sürdürmektedir.
Peki Hangisi Daha Yaşlı?
İ
leri yaşlarda yaşamı tehdit eden hastalıklar;

-Kanser,
-Kognitif bozukluklar,
-İnme, Diyabet,
-KOAH, Koroner Arter Hastalığı,
-Hipertansiyon ve Osteoporoz,
-Kalp yetmezliği, Böbrek yetmezliği,
-Anemi,
-Parkinson hastalığı, Alzheimer
-Görme Sorunları ve Artritler

olarak sıralanmaktadır.

Demans-Parkinson
İleri yaş grubunda
demans yaygın bir tanı
olup, ilerleyen yıllarda artış göstermektedir. Klinik seriler ve otopsi çalışmalarında
Alzheimer hastalığı
yaşlılarda
demansın en sık nedeni
olarak sayılmaktadır.
Sonuç Olarak ....
- Yaşlı birey, toplumun sosyal, eğitsel ve kültürel kaynaklarını kullanabilmelidir.
-Sağlık potansiyelini geliştirecek faaliyetlerde etkin rol almalıdır.
-Temel özgürlüklere ve insan haklarına sahip olmalıdır.
-Sağlık hizmetlerinden rahatlıkla faydalanmalıdır.
-Yeterli bir gelire sahip olmalı ve güvenli bir çevrede yaşabilmelidir.
-Kendisiyle ilgili politikalarda söz sahibi olmalı ve aktif katılımda bulunabilmelidir.

Teşekkür ve Kaynakça
Sunumumu hazırlamada bana yardımcı olan Uludağ Üniversitesi Aile Hekimliği Ab.D.'dan danışman hocamız
Doç. Dr. Züleyha Alper'e
ve asistanlarım
Ezgi Durna ve Büşra Karaca'ya Sonsuz teşekkürler....
Full transcript