Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

E-İŞLETME SİSTEMLERİ

No description
by

Dilek ESER

on 9 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of E-İŞLETME SİSTEMLERİ

E-İŞLETME SİSTEMLERİ
ELEKTRONİK TİCARET TÜRLERİ
İşletmeden işletmeye e-ticaret (Business to Business, B2B)

İşletmeden tüketiciye e-ticaret (Business to Consumer, B2C)

Tüketiciden tüketiciye e-ticaret (Consumer to Consumer, C2C)

İşletmeden çalışana e-ticaret (Business to Employee, B2E)

Devletten işletmeye e-ticaret (Government to Business, G2B)

Devletten tüketiciye e-ticaret (Government to Consumer, G2C)
İŞLETMEDEN İŞLETMEYE E-TİCARET
(BUSİNESS TO BUSİNESS, B2B)
Sadece işletmeler arasında söz konusudur yani alıcı ve satıcı taraflar işletmelerden oluşur.

Ürünün veya hizmetin son kullanıcısı olan tüketiciler, taraflar içerisinde yer almaz.

Elektronik açık arttırmacılık, bilgi aracılığı, elektronik tedarikçilik ve dağıtımcılık, internet yayıncılığı, elektronik pazaramacılık, ücüncü taraf piyasaları, iş birliği platformları, değer zinciri birleştiriciliği, değer zinciri hizmet sağlayıcılığı ve iştirakler...
İŞLETMEDEN TÜKETİCİYE E-TİCARET
(BUSİNESS TO CONSUMER, B2C)
Satıcı taraf işletme, alıcı taraf ise tüketicidir.

İşletmeden işletmeye e-ticaret türüne göre daha karmaşık ve zor bir e-ticaret türüdür. Nedeni satıcı sayısına nazaran tüketici sayısının yüksekliğidir.

Çok sayıda tüketicinin birbirinden farklı talepleri ödemelerin güvenli ortamda oluşturulması, ürünün zamanında teslimi ve iadeler bu tür işletmeciliği zorlaştıran ve karmaşıklaştıran faktörlerdir.

Elektronik mağaza, elektronik alışveriş merkezi, elektronik açık arttırma...
TÜKETİCİDEN TÜKETİCİYE E- TİCARET
(CONSUMER TO CONSUMER, C2C)
Alıcı ve satıcı taraflar bireylerden oluşur.

Tek tek birer tüketici olan bireyler
sahip oldukları bir ürün veya hizmeti
bir başka bireye satar.

Elektronik açık arttırma, elektronik kişisel ilanlar...
İŞLETMEDEN ÇALIŞANA E-TİCARET
(BUSİNESS TO EMPLOYEE, B2E)
İşletme sadece çalışanlarına bilgi ve hizmet sunar.

Çalışanlara elektronik ortamda verilen eğitimler, sadece çalışanlara özel
ürün veya hizmet satışı yapan
kapalı devre bilgisayar destekli iletişim ağları...
DEVLETTEN İŞLETMEYE VE DEVLETTEN TÜKETİCİYE E-TİCARET
(GOVERNMENT TO BUSİNESS B2B AND GOVERNMENT TO CONSUMER G2C)
Devlet, işletmeler ve vatandaşlar tarafından oluşur.

Devlet bazı bilgi ve hizmetleri bilgisayar destekli iletişim ağları vasıtasıyla vatandaşlara ve işletmelere sunduğu gibi yine aynı yolla alım ve satım yapabilir.

vergilerin internet üzerinden ödenmesi, ihale duyuruları ve teklifleri, nüfus işlemleri...
Yeni ekonomik düzende geleneksel ticaret, özellikle internetin sağladığı avantajlar sayesinde yerini yeni bir ticaret türü olan elektronik ticarete bırakmıştır.


Elektronik ticaret (e-ticaret),
ürün, hizmet veya bilginin bilgisayar destekli iletişim ağları üzerinden satın alınması, satılması veya değişimi sürecidir.
yeni ekonomi
Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucu ortaya çıkan, hizmet sektörüne dayalı ekonomik yapıyı ifade etmektedir.
Elektronik ticaretin yaygınlaştığı yeni ekonomide işletmelerin hayatta kalabilmesi iletişim ağlarının bir parçası olmasını yani elektronik işletmecilik dünyasına girmesini gerektirmektedir.


Elektronik işletme (e-işletme),
satın alma, satış, değişim gibi işletme fonksiyonlarına ilaveten diğer temel işletme fonksiyonları tarafından gerçekleştirilen işlemlerin mümkün olanlarını da bilgisayar destekli iletişim ağları üzerinden yürüten işletmelerdir.
Elektronikleşme seviyesi ile işletmeciliğin fiziksel ortamdan elektronik ortama dönüşüm boyutu kastedilmektedir ve işletmeleri 'elektronikleşme seviyeleri' doğrultusunda sınıflandırak daha doğru olacaktır.


işletmelerin sattığı ürün veya hizmet, ürün veya hizmetin üretiliş biçimi ve alıcıya iletiliş biçimine göre işletmeleri
'tam elektronik işletme'
,
'kısmi elektronik işletme'
ve
'normal işletme'
olarak üç grupta toplayabiliriz.
Tam e-işletme:
İşletmenin ürün veya hizmeti fiziksel değil de elektronik ise işletme bu ürün veya hizmeti elektronik ortamda üretmişse ve işletme bu ürün veya hizmeti muhatabına elektronik ortamda iletiyorsa bu işletmeler
'safi elektronik işletme'
veya
'sanal işletme'
olarak adlandırılır.

Kısmi e-işletme:
İşletmenin ürününün veya hizmetinin yapısı, işletmenin ürün veya hizmeti üretiş ve iletiş biçimlerinden herhangi biri elektronik ise bu işletmeler 'kısmi e-işletme olarak adlandırılır.

Normal işletme:
İşletmenin ürününün veya hizmetinin yapısı, işletmenin ürün veya hizmeti üretiş ve iletiş biçimlerinin hiçbirisinin elektronik olmadığı işletmelerdir.

E-İŞLETMECİLİK MODELLERİ
İşletme modeli, işletmenin sürekli bir biçimde nasıl para kazanacağının ve büyüyeceğinin tasarlanmasıdır.

E-işletmecilik modeli ise geleneksel işletmeciliğin elektronik ticaretin gereklerine adepte edilerek uygulanmasıdır.
ELEKTRONİK VİTRİN
(E-VİTRİN/E-MAĞAZA)
Tek bir mağazayı temsil eden
bir web sayfası üzerinden
satıcı ile tüketicilerin
doğrudan etkileşimde bulunduğu modeldir.
ELEKTRONİK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ (E-AVM)
Farklı farklı işletmelerin e-vitrinlerinin birarada sunulduğu e-işletmecilik modelidir.

Reklam, teknoloji ve ilave hizmetlerin ortaklaşa kullanılarak maliyetlerin düşürülmesi bu modelin kullanılma sebeplerindendir.
ELEKTRONİK AÇIK ARTTIRMA /AÇIK EKSİLTME
(E-AÇIK ARTTIRMA/EKSİLTME)
Açıkarttırma/eksiltme işini organize eden bir web sitesi üzerinden belli bir ürün veya hizmetin en fazla/en düşük fiyatı veren kişiye satılması işlemidir.
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ, KKPS
(ENTERPRİSE RESOURCE PLANNING SYSTEMS, ERPS)
İşletmede yer alan sistemler, birbirinden bağımsız ve kopuk işlevler gördüklerinden ve birbirleriyle olan iletişimlerini genellikle kağıt evraklar kullanarak gerçekleştirdiklerinden dolayı işletme organizyonunun bütününün etkinliğinin azalmasına ve maliyetlerin artmasına yol açmışlardır.

Bu sıkıntıların aşılması için işletme organizasyonunu bir bütün olarak ele alan
'Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri, KKPS'
geliştirilmiştir.
KKPS,
işletmenin tüm kaynaklarını en etkin biçimde kullanarak karlılığını arttırmak için, ortak bir yazılım platformu ve veri tabanı vasıtasıyla işletmenin tüm fonksiyonlarını birbirine entegre eden bilgi sistemleridir.

KKPS,
işletme faaliyetlerinin tamamını bir süreç olarak görür ve bu sürecin sadece belli bölümlerini değil tamamını destekler.
KKP Sistemlerinin Gelişimi
KKP sistemleri ilk olarak üretim işletmelerinin özellikle stok yönetimi, sipariş takibi ve ürün dağıtım işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiştir. İlk KKP sistemi uygulamaları hem işletme içerisindeki diğer fonksiyonel alanlar için hem de işletmenin diğer işletmelerle olan ilişkileri için herhangi bir çözüm veya kolaylık getirmemiştir.

Sadece işletme içi işlemlere, bu işlemlerden üretilen verilere ve işletme içi karar vericilere odaklı KKP sistemleri
'Geleneksel (Temel) KKP Sistemleri'
veya
'Büro arkası KKP Sistemleri'
olarak adlandırılmaktadır.
Günümüzde ise e-işletmecilik ve işletmelerarası ilişki odaklı KKP sistemi yaklaşımı benimsenmektedir.

Tedarik Zinciri Yönetimi,
ham maddenin alındığı tedarikçiden son kullanıcıya kadar olan ilişkileri vurgulamak için kullanılmaktadır.

Müşteri İlişkileri Yönetimi
ise, işletmenin ürünlerinin alıcıları ile işletme arasındaki ilişkiler üzerine odaklanmıştır.

İşletmeyi tedarikçileri, diğer iş ortakları ve müşterileri ile bir arada ele alan ve bunları KKP sistemleri ile entegre etmeyi amaçlayan KKP sistemleri
'Genişletilmiş KKPS', 'KKPS 2' veya 'Büro Önü KKPS'
olarak adlandırılmaktadır.
KKP SİSTEMİ MODÜLLERİ
GELENEKSEL (TEMEL) KKP SİSTEMİ MODÜLLERİ
Muhasebe - Finansman Modülü

Üretim ve Operasyon Modülü

İnsan Kaynakları Modülü
GENİŞLETİLMİŞ KKP SİSTEMİ MODÜLLERİ
Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY)

Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY)

İşletme İstihbarat Modülü

Elektronik İşletme (E-İşletme) Modülü
KKP SİSTEMLERİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI
KKP Sistemlerinin Avajları
Yüksek Esneklik ve Hız

Tam Koordinasyon

Artan Kalite ve Verimliliik

Düşen Maliyetler

Yönetim Kolaylığı
KKP Sistemlerinin Dezvantajları
Yüksek İlk Kurulum Maliyeti

Yüksek Basarısızlık Riski
Öğr. Elm. Emine Dilek ESER
Full transcript