Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CTU 211 - KEPENTINGAN, PERANAN DAN KESAN PENGABAIAN SAINS DAN TEKNOLOGI ISLAM

No description
by

AIMI AMIRA

on 31 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CTU 211 - KEPENTINGAN, PERANAN DAN KESAN PENGABAIAN SAINS DAN TEKNOLOGI ISLAM

KEPENTINGAN, PERANAN DAN KESAN PENGABAIAN SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM

AIMI AMIRA BINTI MOHTAR
FAZRATUN NAJWA BINTI MEOR KAMARUDIN

Allah swt berfirman :


“Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk). Dia menciptakan manusia daripada sebuku darah beku. Bacalah dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya”

KEPENTINGAN
PERANAN SAINS DAN TEKNOLOGI ISLAM
Pengabaian Sains dan Teknologi Umat Islam
1. Mengenal Allah Yang Maha Esa dan Maha Kuasa
yang telah mencipta dan menghidupkan
manusia.

2. Ilmu saintifik mengenai proses kejadian dan
perkembangan manusia.

3. Kaedah memperkembangkan ilmu pengetahuan
melalui pembacaan dan penulisan

4. Segala bentuk ilmu pengetahuan adalah
dariNya dan tidak terbatas.

Menurut ulama’ mufassirin, terdapat empat mesej utama yang ingin disampaikan:


Telah dibuktikan oleh cendiakawan Islam pada zaman kegemilangan Islam kurun ke-13 dengan cara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah saw dengan mengkaji, membaca, menterjemah dan menulis ilmu dalam pelbagai disiplin yang diperoleh daripada tamadun terdahulu sebelum Islam.
Fitrah manusia untuk memahami fenomena alam
> Fitrah manusia itu sendiri yang
menjadikan manusia sentiasa ingin
mempelajari dan menyelidiki tentang
sesuatu yang baru.
> Ilmu sains ini juga merupakan salah satu
bidang ilmu yang penting dalam
pentadbiran alam.

Menjadi tuntutan dalam Islam
> Allah menggesa manusia untuk
mempelbagaikan bidang kajian ilmu

> Menuntut ilmu menjadi tuntuan fardu
kifayah bagi umat Islam

Firman Allah :
“ Allah akan mengangkat darjat orang yang
beriman dan berilmu pengetahuan
beberapa darjat ”

Sains membongkar rahsia ketuhanan dan dapat merapatkan hamba dengan pencipta
1. Allah swt. menganugerahkan manusia akal untuk
berfikir dan sebagai tanda makhluk yang paling
istimewa.
2. Menggalakkan manusia untuk berfikir dan
mengkaji kejadian alam kerana akan membawa
kepada kemudahan, kesenangan dan pengetahuan.

Ini selari dengan matlamat sains yang mahu
manusia untuk mengenali kejadian alam dan
mengagungkan kebesaranNya.

Memberi kesejahteraan kepada manusia dan dapat meningkatkan amal soleh
1. Dapat meningkatkan taraf dan kualiti
kehidupan manusia

2. Terhasilnya pelbagai peralatan canggih
dan hasil binaan yang gah.

Memandu manusia kepada sifat tafakur dan mengenali Allah sebagai pencipta alam semesta
Penyelidikan sains yang berasaskan kepada wahyu akan mendorong manusia untuk lebih mengenali akan tanda-tanda kebesaran dan keesaan Allah swt dan mampu melihat alam metafizik.
Membantu manusia mencapai tauhid
1. Allah menjadikan sesuatu untuk saling
memerlukan antara satu sama lain.

2. Ilmu sains dan teknologi ini mampu
membongkar rahsia alam seperti
bagaimana alam semesta ini beroperasi ?,
kejadian siang dan malam dan
sebagainya.
Bagi menegakkan hakikat kebenaran
1. Setiap kajian yang dilakukan yang berkaitan dengan alam
semesta telah membuktikkan kebenaran saintifik bahawa tiada
sesiapa yang mampu melakukannya selain dari Allah swt.

2. Kebenaran saintifik ialah kebenaran dari Allah yang
diizinkanNya untuk dimiliki manusia demi memakmurkan
alam.

3. Sains dan teknologi ini menjadikan matlamat Islam sebagai
ad-Din tercapai seterusnya menghapuskan kehidupan jahiliyah.

Membantu manusia memenuhi keperluan material
Membantu manusia dalam melaksanakan tuntutan syariah
1. Satu tuntutan dalam Islam yang perkembangannya
dicetuskan oleh tuntutan syariat terhadap kemodenan
dan kemajuan manusia yang turut menumpukan ke arah
perkembangan mental, psikologi dan rohani.

2. Pembukaan kawasan-kawasan baru sewaktu
perkembangan awal sejarah dan tamadun Islam amat
menitik beratkan pembinaan masjid, bilik mandi, pasar dan
sebagainya.

3. Pembinaan tempat ini memerlukan kepada kepakaran
dalam bidang teknologi

4. Segala teknologi yang digunakan serta kajian yang
dijalankan akan menjadi ibadah jika diredhai Allah.
> Berfungsi untuk memenuhi keperluan
jasad dan hawa nafsu manusia

> Manusia memerlukan teknologi yang
mesra alam, selamat dan mendamaikan
dari aspek keindahan dan ketinggian
mutu teknologi dan industrinya dan juga
mampu membawa rahmat dan kasih
sayang kepada manusia

Untuk menjaga keseimbangan dan kerohanian alam
> Alam ini merupakan suatu amanah
dari Allah kepada manusia.

> Kita sebagai khalifah di muka bumi ini
hendaklah membuat kebaikan kepada
makhluk lain dan tidak sewajarnya
mengekspolitasi sumber alam mengikut
kepentingan dan kemampuan diri sendiri.
Untuk memelihara dan menyambung warisan silam sains dan teknologi
Sains dan teknologi berperanan memelihara dan menyambung hasil tamadun terdahulu. Jadi, kita hendaklah membuat penambahbaikkan keatasnya dan bukan memusnahkannya.

Sebagai contoh, Pusat Perubatan Parsi dan India yang telah digabungkan antara penemuan mereka dan penemuan dalam perubatan Islam oleh pakar perubatan Islam di Jundisabur pada zaman kerajaan Abbasiyah dan ia telah diakui oleh W.Campbell.

Kemajuan Islam dalam bidang sains dan teknologi ini melangkaui mana-mana bangsa didunia.

Agak menyedihkan kebanyakkan sumber rujukan meletakkan orang barat sebagai perintis dan mengenepikan saintis Islam yang terawal.

Contohnya, penemuan hukum gerakan telah diterajui oleh saintis Islam Al Haitham, Ibnu Sina, Ibnu Malka, Al-Khazini yang kini dikenali sebagai hukum Newton
Kesan Pengabaian Sains dan Teknologi Kepada Umat Islam
Politik
> Sistem pemerintahan lebih menjurus kepada Barat

> Penjajahan Barat ke atas umat Islam selepas kejatuhan
Islam melalui peperangan dan kekerasan

> Konsep penjajahan Barat berbeza dengan konsep
penjajahan Islam
Islam= meluaskan agama Islam
Barat= meluaskan kuasa
pemerintahan ,kuasa tadbir
untuk mengaut keuntungan

> Lebih menjadi pengikut dan takut kepada pemerintahan
barat

> Tidak mampu mempertahankan diri dari serangan Barat
serta mengharapkan bantuan Barat
Keagamaan
1. Memisahkan antara pelbagai disiplin ilmu dengan agama

1. Mereka yang cetek agama menganggap agama menyusahkan
penciptaan dan perlaksanaan sains dan teknologi tanpa merujuk
kepada al-Quran dan hadis sebab tegahan agama Islam

3. Tidak mengiktiraf mereka yang berpengetahuan agama
berbanding pengiktirafan sesuatu ciptaan yang nampak

4. Islam dianggap agama yang lemah kerana laranganNya

5. Tidak memahami kehendak syarak sekaligus mengambil mudah
Sosial
Maruah umat Islam jatuh kerana menjadi pengguna kepada ciptaan bukan Islam.

Terlalu bergantung kepada ciptaan bukan Islam kesannya berlaku kemunduran taraf hidup dan ketinggalan idea atau peralatan yang sebenarnya memudahkan kehidupan umat Islam.

Umat Islam yang lemah akidah berasa malu beragama Islam kerana merasakan agama lain lebih hebat.

Terpengaruh dengan ciptaan barat dimana melalaikan dan merosakkan akidah.
Ekonomi
Mengamalkan sistem ekonomi yang mengutamakan keuntungan pihak yang mempunyai kuasa.

Bergantung kepada kepakaran, sumber, bekalan, peralatan dan pengurusan barat kerana lebih menonjol dan menguasai ekonomi dunia.

Umat Islam akan sentiasa mundur dan tertindas selagi menggunakan kaedah seperti insurans, interest untuk mendapatkan sumber asas kehidupan
Pendidikan
Proses pendidikan yang mengasingkan ilmu intelektual dan ilmu wahyu.

Menjadi lebih pengikut dari menjadi peneraju kerana rujukan yang dirujuk dihasilkan oleh orang bukan Islam.

Belajar untuk kepentingan diri dan keuntungan semata-mata bukan untuk mendekatkan diri dengan Yang Maha Esa.

Tidak tahu tujuan untuk belajar
Teknologi
Berasa tidak mampu dan tidak perlu untuk mencipta teknologi baru kerana merasakan teknologi sedia ada mencukupi.

Terikat dengan negara asing yang mengeluarkan teknologi.

Menyebabkan umat Islam malas di mana mereka malas untuk berfikir dan malas memahami al Quran.
>

Islam adalah agama yang lengkap dan menyeluruh
termasuk dalam aspek pendidikan sama ada bersifat
keagamaan mahupun ilmu-ilmu sains.

> Islam tidak menghalang umatnya daripada mempelajari ilmu
sains selagi tidak membawa kepada kemudaratan atau
bercanggah dengan akidah dan syariat Islam.

> Umat Islam juga perlu kembali berjuang dalam
menyemarakkan budaya ilmu dalam umat Islam pada hari
ini.

KESIMPULAN
Hampir 600 tahun umat Islam menguasai gelanggang ilmu pengetahuan dan membina peradaban kemanusiaan di pelusuk dunia.

Ahli sains Islam dianggap sebagai manusia yang kamil di mana di saat itu mereka mampu menguasai ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah.

Sains yang berkembang dalam dunia Islam menjawab semua persoalan manusia mengenai ketuhanan dan alam semesta.

Namun begitu,sains dan teknologi tidak lagi dimajukan di negara umat Islam dan hambar serta menemui kegagalan.
sekian, terima kasih

dari kami,
Full transcript