Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Risico analyse

No description
by

lonneke vos

on 6 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Risico analyse

Risico analyse
Doel en begrippen
Doel:
Een risicoanalyse is een onderdeel van risico management, hierin worden risico’s/bedreigingen in kaart gebracht. Er wordt een inschatting gemaakt van de kans dat het risico zich voordoet en de impact van het risico als het zich zou voordoen.
Door de analyse kan bepaald worden op welke wijze de risico’s beheerst kunnen worden of teruggebracht naar een aanvaardbaar niveau.

Risico = Kans X Impact
bv, technisch,organisatorisch,politiek,maatschappelijke,
financieel &juridische en soms locatiegebonden risico's

Impact: de impact of grootte van een risico wordt niet uitgedrukt als de maximale schade die kan ontstaan – dat is blootstelling – maar de meest waarschijnlijke schade die ontstaat.

De 4 stappen
Het bestaat uit 4 stappen.
1
. het inventariseren
2
. inschatten en waarderen
3
. maatregelen beschrijven
4
. beheersen en evalueren

Je start vanaf het moment dat duidelijk is welk resultaat er met het project behaald moet worden. Maar ook tijdens het lopen van je project herhaal je deze analyse om de voortgang in kaart te brengen.

Stap 3 Maatregelen
Stap 4 Beheersen & evalueren
Zelf aan de slag
- Probeer zelf een aantal risico's te bedenken voor jou project
Denk hierbij aan:
* TOGIK methode
* Wat is de kans dat het risico zich voordoet? en wat is de Impact op jou project , waardeer in Hoog/Midden/Laag
* Maatregel: Voorkomen, Verkleinen,Verleggen of Accepteren.

- 10 min
- Evalueren
Stap 2 Inschatten en waarderen
- TOGIK+
- Kwantitatief: Cijfermatig, bepalen van de haalbaarheid, altijd Tijd en Geld.

- Kwalitatief: Overzicht verschillende risico's, gaat om Kwaliteit, Informatie en Organisatie, geen exacte cijfers.

- Formuleren risico: Concreet, meer dan 1 woord, oorzaak en gevolg.
Stap 1, Inventariseren

- In de risicoanalyse worden de oorzaak en het gevolg vastgelegd en op waarde geschat met een schaalverdeling.

- Lastig inschatten in de beginfase, goed om algemeen bewustzijn te creeeren.

Er zijn verschillende methodes:
- puntenverdelingen
- kansklassen toebedelen
- Fault Tree Analysis, de foutenboom
- Visgraatmethode

Maar het boek benoemd de risico en aandachtspuntenlog, blz 81
Hoog, midden, laag
Voorkomen,Verkleinen, Verleggen, Accepteren

- per maatregel moet een een eigenaar worden toebedeeld.
- Om de maatregel, voor toepassen in de praktijk, te evalueren. kun je gebruik maken van een checklist:
* Zijn er voldoende middelen/geld om de maatregel uit te voeren?
* Is er voldoende mankracht om de maatregel uit te voeren?
* Is er een verantwoordelijk persoon voor de beheersmaatregel aangewezen?
* Als een risico wordt overgedragen, is dat ook echt zinvol? Kan de partij in kwestie het risico ook daadwerkelijk dragen?
* Brengt de maatregel niet weer nieuwe risico’s met zich mee

Conclusie:
-Het moet gaan leven en voldoende draagvlak zijn om deze nieuwe checklist te kunnen dragen.

-Er zal gekeken worden of de checklist naar ons eigen tabblad kan worden verhuist om het zo makkelijker vindbaar te maken.

- Er zal gekeken worden naar de invloed van de arts en zijn/haar beoordeling van de checklist op het proces. stagneert het als dit niet wordt goedgekeurd? gaat het de verpleegkundige alsnog veel tijd kosten omdat deze moet wachten op de arts.

-Er zullen afspraken worden gemaakt met het meditatieteam, zodat de juiste verpakkingen van de patiënt meegaan naar het ziekenhuis om identificatie van het middel makkelijker te maken.
Full transcript