Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CERTIFICACIO AMBIENTAL

No description
by

Jordi Tarros

on 1 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CERTIFICACIO AMBIENTAL

f) Documentació requerida
Sistemes d'avaluació EUROPEUS
Sistemes d'avaluació MUNDIALS
QUÈ avaluem?
COM ho hem fet ?
REALITZAR LA CERTIFICACIÓ
PROPOSTES DE MILLORA
CERTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE LA QUALITAT AMBIENTAL DE L' EDIFICI TRIPARK LAS ROZAS DE MADRID AMB LA METODOLOGIA VERDE DE
Context
Conclusions
LA NOSTRA TESINA
Què entenem per edificació sostenible?
Història de l'Edificació sostenible
Diferents maneres d'avaluar la sostenibilitat
Edifici d'0ficines al park empresarial de
Las Rozas de Madrid
33.000 m2 dedicats a lloguer d'oficines en tres blocs independents de 4 plantes
29000 m2 aparcaments soterrats (en dues plantes)
Sistema de climatització independent amb sistema de refrigerant variable (VRV) de tres tubs.
Plaques fotovoltàiques i pannells solars per a compliment mínim de CTE
Façanes ventilades amb grans finestrals amb control solar
Detectors llum natural en primeres linies de lluminàries
Contingut del treball
- Model econòmic insostenible
- La contaminació emesa pels edificis
- Edificació Sostenible
- Diferents maneres d'avaluar la Sostenibilitat
Capítol 1. Introducció a la Edificació Sostenible
Capítol 2. Avaluació de l'edifici Las Rozas Tripark amb la metodologia VERDE- GBCe
- Metodologia VERDE- GBCe
- Edifici Las Rozas Tripark
Avaluació Las Rozas Tripark amb VERDE- GBCe
- Anàlisi de la Qualificació obtinguda
- Propostes de millora
- Visió crítica de la metodologia VERDE
Capítol 3. Conclusions
VISIÓ CRÍTICA
el pes del impactes
ambientals
- Verde és una eina que quantifica de forma rigurosa els impactes ambientals generats per un edifici

- Et permet comparar amb edificis de pràctica habitual

- És coherent amb normatives estatals i de la UE

-Està adaptada a la realitat de l'Estat Espanyol

- Està basada en l'ACV d'un edifici en totes les seves fases

- Dóna la importància adequada als impactes dels materials de construcció
Milagros Hierro Manzanares
Jordi Tarròs Vidal
Raul Monleón Gorriz
Rafael Riera López

els impactes amb més pes
B01. Ús d’energia no renovable en els materials de construcció.
les prioritats
B04. Demanda d’energia elèctrica en fase d’ús.
Objectiu
Promoure i premiar la reducció del consum d’energia no renovable necessària per a la il•luminació i utilització d’electrodomèstics o aparells ofimàtics.
Premiar als equips eficients per a l’il•luminació, calefacció, refrigeració i ACS.

Valoració
L’objectiu de la mesura de l’eficiència dels sistemes és molt interessant, però el procediment d’avaluació no dóna resultats reals. El càlcul del consum elèctric es realitza mitjançant una estimació de la reducció del consum calculada a partir dels valors de referència, mai de la realitat de l’edifici, ja que abans d’entrar en funcionament l’edifici no es coneix. I a més, després d’entrar en funcionament l’edifici, els aparells es poden canviar al llarg de la vida i resultar un càlcul diferent del que s’havia calculat en un inici.

Es proposa premiar el criteri per la utilització d’aparells o equips eficients en lloc de tenir-hi que aplicar el càlcul de consum elèctric.

Per a premiar la reducció del consum d’energia en la fase d’ús, es proposa aplicar el criteri després d’un any de l’entrada en funcionament de l’edifici.

ANALITZAR ELS RESULTATS
per augmentar la qualificació
CANVI CLIMATIC ( CO2 equi. )
PERDÚA DE FERTILITAT
PRODUCCIÓ DE CANCER I ALTRES
Esgotament d' energia no renovable
Riscos financers
els criteris
els impactes
els criteris
els impactes
DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ amb "VERDE"
1. Funcionament de l'eina
B04. Demanda d’energia elèctrica en fase d’ús.
Pèrdua de la vida aquàtica
Esgotament d 'aigua potable
Salut i benestar dels usuaris
a) Objectius del criteri
b) Context
c) Normativa aplicable
d) Proediment d'avaluació
e) Benchmarking
f) Documentació requerida
f.1) Doc justificatius
f.2) Doc custodiats

g) Cas pràctic
VERDE on-line
Eines d'Avaluació
VERDE NE Residencial i Oficines
- Taules de dades antiuges, es treballa amb taules de 1995, Aemet 1971-2000

- Normatives estatals caducades

- Manca de Normatives autonòmiques

- Poques explicacions (D11)

- Falten referències ( E01-F04)

- Exemples amb errades (A23.2-A33-D13-D14)


PER QUÈ?
Procediment de resolució de les pràctiques
- Per a realitzar les Pràctiques per a ser Evaluador Acreditado VERDE
- Per esbrinar si VERDE:

- És una bona eina de quantificació dels impactes evitats en un edifici
b) Context
- Serveix per augmentar la consciència medi ambiental en la societat
c) Normativa aplicable
e) Benchmarking
Adequació del procés d ’avaluació dels criteris verde

o Verde recull plantejaments de normatives espanyoles i europees en sostenibilitat en la construcció.

o Avalua a partir de mesures reductores d’impacte

o Assignació de pesos basat en dades de l’OSE i comitès tècnics internacionals ISO – CEN – AENOR.

o Resultats obtinguts no es veuen directament
Anàlisis per a cada criteri
Objectiu
Definició

Valoració
El procediment d'avaluació exposat és la manera més idònia per aconseguir l'objectiu?
NOTA: Benchmarking del criteri B06
QUAN?
5
Mesos
Entendre i assumir el projecte
Realització de pràctiques per l'avaluació
Anàlisi i valoracions finals
Evitar els impactes de Canvi climàtic i Esgotament d 'energia no renovable
803 MJ/m2
809 MJ/m2
Objectiu
Reduir el consum d’energia no renovable dels impactes dels materials.
Materials baix consum.
Premiar l’ús de materials reutilitzats i reciclats.

Valoració
El procediment d’avaluació i valoració és millorable.
Dintre de la complexitat d’un sistema constructiu, són pocs els materials que s’analitzen.
NO es tenen en compte les estructures auxiliars.
El càlcul s’hauria d’acomodar en relació als tipus dels materials i dels impactes generats.

Fase 1:
Fase 2:

Fase 3:

d) Procediment d'avaluació
- Tenir present la millora continua en el procediment d’avaluació.

- Validar en fase d'ús les estratègies avaluades en projecte.

- Fer un seguiment del funcionament de l’edifici per pogué comparar dades.

- Que es realitzi un protocol d'avaluació en fase d'obra.

- Una realització de guies a cadascun dels diferents agents intervinents.

- Ampliació d'avaluació de criteris. Principalment Situació i entorn social.

- Certificacions renovables per mantenir els valors declarats en el projecte.

- Que es dongui a conèixer i es divulgui més en el nostre sector, imprescindible pel desenvolupament de l’edificació del futur en el nostre pais.


Setembre '13
Personalment ens ha servit per...
- Adquirir coneixements en profunditat de diferents impactes ambientals tractats en el Màster
- Treballar amb una metodologia de certificació específica
- Ser Avaluadors Acreditats VERDE per GBCe
És una bona eina?
- És un procés complex que comporta unes despeses i unes gestions poc habituals, si no està previst en la planificació

- La metodologia no és aplicable fora de l’Estat Espanyol actualment

- Té dificultat per comparar edificis amb d'altres fora de l'Estat

- Ofereix dificultat de càlcul d’impactes de materials per falta de dades ambientals

- Hauria d'evitar la puntuació de 0 Fulles per prestigi i imatge social. Hauria d'implantar pre-requisits

- És una eina molt jove i poc aplicada
Consciencia al sector?
Només per existir ja ajuda a educar al sector
a) Objectius del criteri
Tot i que creiem que...
- Aporta poques indicacions de com dissenyar, dimensionar, etc.

- No ofereix indicacions/ procediments per a tots els agents implicats en la procés de construcció

- No està prou instaurada en el món acadèmic

- Manca de publicitat i màrketing

- Li falta més suport de les Administracions
Funcionament pràctic de la Guia
Objectiu
Promoure i premiar la reducció del consum d’energia no renovable
Premiar als equips eficients per a l’il•luminació, calefacció, refrigeració i ACS.

Valoració
Procediment d’avaluació no dóna resultats reals, és millorable.
Càlcul del consum elèctric amb estimació dels valors de referència.

Es proposa premiar el criteri per la utilització d’aparells o equips eficients en lloc de tenir-hi que aplicar el càlcul de consum elèctric desconegut.

Per a premiar la reducció del consum d’energia en la fase d’ús, es proposa aplicar el criteri després d’un any de l’entrada en funcionament de l’edifici.
Exemples:
De cara al futur proposem...
Moltes gràcies per la vostra atenció
Evitar els impactes de Pèrdua de vida aquàtica i esgotament d'aigua potable
I0- Vida útil de l'estructura
A33- Contaminació lumínica
B01- Ús d'energia no renovable en materials (façana)
C20- Impacte dels materials de construcció (CO2)
B03- Consum d'energia no renovable durant l'ús de l'edifici
B06- Producció d'energia renovale en la parcela
C01- Consum d'aigua potable
Evitar l'impacte de Pèrdua de salut, confort i qualitat dels usuaris
D03- Realització del procés de purga
D07- Concentració de CO2 en l'aire interior
F02- Accés universal
Qualificació inicial
Qualificació millorada
Valoració global de les millores proposades
2-Avaluació dels criteris
Full transcript