Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Så styrs Sverige, genomgång 1. Grundlagarna

No description
by

Danira Curovac

on 10 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Så styrs Sverige, genomgång 1. Grundlagarna

Så styrs Sverige, 1.
Grundlag 1. Regeringsformen
Regeringsformen från år 1974 är den viktigaste grundlagen och innehåller bestämmelser över hur Sverige ska styras.
Innehåller fem grundläggande principer för hur Sverige styrs
1.
Demokrati
2.
Det reprsentativa statsskicket
, alltså att folket är med och bestämmer.
3.
Paralamentarism
, alltså folket överlåter makten till folkvald regering
4.
Den kommunala självstyrelsen
, alltså att kommunerna har rätt att sköta vissa frågor utan statens inblandning
5.
Lagbunden maktutövning
, alltså att Sverige har domstolar och myndigheter som bestämmer enligt bestämda lagar.
Grundlag 2. Successionsordningen
Grundlagar 3 och 4.
Tryckfrihetsförordningen och
Yttrandefrihetsgrundlagen
Kan man ändra grundlagarna?
Grundlagarna
Tillbaka till grundlag 1, Regeringsformen
De som stiftar lagar i Sverige har anser att det är viktigt att regeringsformen innehåller de grundläggande rättigheterna. Detta för att riksdagen inte ska kunna förhindra folkets frihet.
Författningen
(konstitutionen) bestämmer hur ett land ska styras och vilka som får bestämma i olika beslut. I Sverige består författningen av
fyra grundlagar.
Denna lag bestämmer vilka personer som har rätt att ta beslut i olika frågor.

Lagen säger bland annat att:
"All makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt."
Denna lag, från år 1810, bestämmer hur tronen ska föras vidare i Sverige.
Dessa lagar är till för att garantera att vi får säga och tycka vad vi vill.
Tryckfriheten gäller tidningar, böcker och andra skrifter. Yttrandefriheten gäller radio och tv.
Ja, men det är inte så enkelt.
För att kunna ändra en grundlag måste riksdagen vid
två tillfällen rösta för ändringen.


Mellan dessa två tillfällen måste ett riksdagsval ske. Det räcker med
enkel majoritet
, alltså att minst hälften av riksdagsledamötena ska rösta ja.
Det finns därför två sorters fri- och rättigheter:
Orubbliga rättigheter
:
Rättigheter som inte får påverkas om grundlagen skulle ändras. T.ex. religionsfrihet och skydd mot tortyr.
Övriga fri- och rättigheter:
Dessa rättigheter kan komma att påverkas om grundlagen ändras. T.ex. yttrandefrihet och demonstrationsfrihet.
MEN:
Sådana ändringar får
"endast göras om ändamålet är acceptabelt i ett demokratiskt samhälle".
Full transcript