Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Introduksjon i coaching

Veiledning & Coaching, HIOA 14.10.15
by

Petra Røise

on 14 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Introduksjon i coaching

Kilder
Cox, E. and Jackson P. (2009). Developmental Coaching. I E. Cox, T. Bachkirova and D. Clutterbuck (Red.) The Complete Handbook og Coaching (s. 217-230). Los Angeles, Sage.
Gjerde, S. (2010). Coaching, hva - hvorfor – hvordan (2. utg). Bergen, Fagbokforlaget.
Grendstad, N. M. (1986). Å lære er å oppdage - prinsipper og praktiske arbeidsmåter i konfluent pedagogikk. Oslo, Didakta Norsk Forlag AS.
Røise, P. (2013). Profesjonell kompetanse i ungdomscoaching. Masteroppgave, Institutt for Yrkesfaglærerutdanning, HIOA.
Røise, P. (2011). Små steg, store forandringer - selvledelse for ungdom. Sylling, Choice & Change.
Skagen, K. (2004). I veiledningens landskap - innføring i veiledning og rådgiving. Kristiansand, Høyskoleforlaget.

INTRODUKSJON I COACHING
Menneskesyn i coaching
- Coachingideologi og anti-coachingideologi

- Samarbeidende, likeverdig relasjon mellom fokusperson og coachen

- Fokusperson har svaret!
Prosessorientert
Å lære er å oppdage
- konfluentpedagogikk (Grendstad)
Struktur i coaching
Systematisk og strukturert prosess.

Spørsmålene styres av et fokus på muligheter, læring, handling og mestring.Å jobbe målrettet
Spesifikk
Målbart
Ambisiøst
Realistisk
Tidsfestet
Hvordan oppsto coaching?
Idrettsmiljøet i USA (Gallway) på 1960- og 70-årene.
- beherske indre, psykologiske for å kunne yte optimalt
(Skagen 2004: 103-105).
- "The inner game og tennis (1974)"

Utviklet seg fra idrettskonteksten til andre kontekster som næringslivet, ledelse og livsveiledning.

Fokus på prestasjon, potensiale, læring og utvikling.
(Røise 2011)
"Menneskers følelser, lengsler, ønsker og håp ansees som like viktige for forståelsen av deres handlinger som ytre hendelser og sosiale og miljømessige forhold" (Gjerde 2010: 71)

"Menneske er ansvarlig ovenfor deg selv, andre og egne valg og at læring finner sted gjennom å håndtere sine egne problemer og løsninger." (Cox & Jackson 2009: 220)
Humanisme
Læringsbegrepet
Handlingsbegrepet
En definisjon
"Coaching er en kommunikasjonsform som fokuserer på læring og handling. Formålet er å legge til rette for personlig eller faglig utvikling. Hovedsaklig fokuseres det på nåtid og framtid i coaching. Sentrale virkemidler er åpne spørsmål, handlingsforpliktelse og målfokus." (Røise 2013: 30)
SMARTE mål
Refleksjon og handling går hånd i hånd
- Freires frigjøringspedagogikk
Styrke mestringsforventning
- Bandura's teori om 'self-efficacy'
Goal - Hva ønsker du å oppnå?
Reality - Hvordan er nåsituasjonen?
GROW-modellen
Først finne ønske/drømmer,
så konkretisere mål.
Veiledning & Coaching
HIOA, 14.10.15
Petra Røise

Prestasjonsmål
kontra læringsmål?
- Vi trenger både fokus på våre prestasjoner og vår læring for å oppleve suksess.
- Men ensidig fokus på prestasjon dyrker hjelpeløshet.
- Det trengs, i tillegg, et fokus på læringsmål og innsats for å styrke motstandsdyktighet.
(Dweck i Gjerde 2010: 57, 93-98, 174)
Options - Hvilke muligheter alternativer ser du?
Wrap up - Hva skal du gjøre?
Lytte og spørre: viktige ferdigheter!
Lyttenivåer:
1. indre dialog
2. fokusert lytting
3. aktiv / global lytting
Effektfulle spørsmål:
- Åpne: starter med hva, hvordan, hvem, hvilken, når.
- Enkle, korte
Etikk
Systematisk tekning omkring hva man bør og ikke bør gjøre i omgang med andre mennesker.

- møte fokuspersonen der den er.
- coachen er empatisk og respektfull.
- metode velges etter fokuspersonen ønsker og behov.
- taushetsplikt.
Lytteøvelse
Lag et eventyr ved hjelp av:
Eventyrsjangeren som ramme
Ett ord hver
Sammenhengende dramatisk historie

Start: det var en gang....
Slutt: snipp snapp snute...

Tid: ca. 3 minutter
Full transcript