Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Esmaul Husna

No description
by

Seda Keles

on 24 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Esmaul Husna

Muid Esmaül Hüsna Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden. Rahman Melik Mütekkebir Cebbar Ğafur Ismi Azam Allah’ın en büyük, yüce ismidir Ismi Azam Allah`in en güzel isimleri 99 Rahim Mümin Müheymin Aziz Halik Bari Musavvir Gaffar Kahhar Vehhab Rezzak Fettah Alim Kabid Basit Hafid Rafi Muiz Müzil Semi Basir Hakem Adl Habir Halim Azim Kebir Hafiz Mukit Hasib Celil Kerim Rakib Mucib Hakim Vedud Mecid Bais Şehid Kavi Veli Hamid Muhsi Mübdi Muhyi Mümit Hay Kayyum Vacid Rauf Muaahhir Allah’ın ism-i a’zamı ile dua ettin. Böyle dua edilince, Allahü teâlâ kabul eder. [Tirmizi] Kuddus Latif Şekur Aliyy Hakk Vekil Metin Macid Vasi Vahid Samed Kadir Muktedir Muqaddim Evvel Ahir Zahir Batin Vali Müteali Berr Tevvab Müntekim Malik' ul-Mulk Zul-Celal-i ve'l ikram Muksit Cami Ganiyy Mugni Mani Darr Nafi Nur Hadi Bedi Baki Varis Resid Sabur Afuvv Allah Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı. Ahirette, müminlere acıyan. Herşeyin hakimi Noksanlıktan uzak Emin kılıcı Her şeyi görüp gözeten Mutlak galip, karşı gelinemeyen Dilediğini yapan ve yaptıran Büyüklükte eşi olmayan Yaratan, yoktan var eden Herşeyi kusursuz yaratan Varlıklara suret veren, onları birbirinden ayıran özellikte yaratan Günahları mağfiret eden Kahredici Bahşedici Her varlığın rızkını veren Kapıları açan Gizli açık, geçmiş, gelecek, herşeyi
çok iyi bilen Rızıkları daraltan, ruhları alan Rızıkları genişleten, ruhları veren Kâfir ve facirleri alçaltan Mutlak hakim, hakkı bâtıldan ayıran Şeref verip yükselten Dilediğini aziz eden Dilediğini zillete düşüren Herşeyi işiten Herşeyi gören Mutlak adil Lütfedici Her şeyden haberdar Yumuşaklık gösterici Büyüklükte benzeri yok Affı, mağfireti bol Az amele, çok sevap veren Yüceler yücesi Büyüklükte benzersiz Koruyucu Her çeşit rızkı yaratan Hesap görücü Celal ve azamet sahibi olan Keremi bol, karılıksız veren Her varlığı her an gözeten Duâları kabul eden Sınırsız Hikmet sahibi İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan Zatı şerefli, nimeti, ihsanı sonsuz Peygamber gönderen, mahşerde,
ölüleri dirilten Her zaman her yerde her an hazır ve nazır olan Hak üzere kaim Herşeye kefil Kuvvetli Kuvvet ve kudret menbaı Mü'minlere dost ve yardımcı Hamd edilen Varlıkların sayısını bilen Misalsiz yaratan Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan Hayat verici Her canlıya ölümü tattıran Ezelî ve ebedi bir hayat ile diri Herşey onunla kaim Zengin ve ihtiyarçsız Keremi, ihsanı bol olan Bir ve eşsiz olan Muhtaç olunan, ihtiyarçsız Kudret sahibi, dilediğini yapan Dilediğini yapabilen Şerefte birini öne alan Dilediklerini tehir eden Evvveli olmayan, Sonrası olmayan Görünen Gizli olan Kainatın tek yöneticisi Son derece yüce İyilik kaynağı Tevbeleri kabul eden Suçluları cezalandırıcı Affı çok, günahları yok eden Rahmet gösteren Bütün mülklerin sahibi Şeref ve ikram sahibi Adalet gösterici Toplayan, bir araya getiren En zengin İhtiyaç gören, fazlıyla doyuran Dilediğini engelleyen Elem ve zarar verenleri yaratan Menfaat veren şeyleri yaratan Alemleri aydınlatan Doğru yola ileten Misalsiz, örneksiz yaratan Varlığı ebedi olan Her şeyin asıl sahibi olan Kullarını irşad eden Sabır gösteren "En güzel isimler O'nundur (Allah'ındır)"
Haşr Suresi: 24 "Allah'ın 99 ismi vardır.Bu isimleri inanarak ve manalarını anlayarak sayıp ezberleyen cennete gider. Şüphesiz Allah tektir tekş sever." (Müslim) Hazırlayan:

Grup Productive Muslim
Üretken Müslümanlar Selam Her türlü tehlikeden kullarını selamette kılan
Full transcript