Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TRAKYA BÖLGESİ GELENEKSEL KONUT MİMARİSİ

No description
by

selim çelik

on 15 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TRAKYA BÖLGESİ GELENEKSEL KONUT MİMARİSİ

TRAKYA BÖLGESİ
GELENEKSEL KONUT MİMARİSİ Bina Bilgisi-I-
Trakya Bölgesi Geleneksel Konut Mimarisi Bina Bilgisi-I-
Trakya Bölgesi Geleneksel Konut Mimarisi Geleneksel Türk konut mimarisini meydana getiren parçalardan biri olan Trakya mimarisi kendine özgü bir yapıya sahiptir.
Trakya mimarisi incelendiğinde, konut mimarisinin
oluşumunu etkileyen çeşitli faktörler göze çarpmaktadır. Bina Bilgisi-I-
Trakya Bölgesi Geleneksel Konut Mimarisi Tarihi Faktörler
Sosyal Faktörler
Ekonomik Faktörler
Kültürel Faktörler TRAKYA KONUT MİMARİSİNİ
ETKİLEYEN FAKTÖRLER Bina Bilgisi-I-
Trakya Bölgesi Geleneksel Konut Mimarisi Trakya bölgesi tarihi boyunca
bir çok saldırı, işgal, yangın, deprem
ve su baskını gibi doğal afetlerle
yıkıma uğramış; bu afetler sırasında
çeşitli etnik toplulukların egemenliğinde kalmıştır.
Bu topluluklar kendi geleneklerini, kültürlerini ve dini değerlerini Trakya’ya taşımışlardır. Bunun sonucu olarak, Trakya’da pek çok sayıda farklı yapılar ortaya çıkmıştır.
Sivil mimari açısından zengin örnekler barındıran Trakya’da, Rum ve Ermeni evlerinin yanı sıra, Osmanlı döneminden kalma Türk konakları da halen varlıklarını sürdürmektedir. TARİHİ FAKTÖRLER Bina Bilgisi-I-
Trakya Bölgesi Geleneksel Konut Mimarisi Varlıklı kimseler evin iç ve dış yüzüne yağlı boya ile boyatmışlardır.
Evlerin dış cephelerindeki süslemelerde ailenin ekonomik düzeyini göstermektedir Evlerin büyüklüğü ve tezyinatı ailenin ekonomik
gücüne göre düzenlenmiştir. EKONOMİK FAKTÖRLER Kagir Yapı Kerpiç Yapı Ahşap Yapı Bina Bilgisi-I-
Trakya Bölgesi Geleneksel Konut Mimarisi Konutların yapımında Trakya’daki ormanların bolluğundan da yararlanarak ahşaba ağırlık verilmiştir. Bu evlerde ahşabın yanı sıra saz ve saman da kullanılmış, balçıktan da faydalanılmıştır.
Kerpiç ev üslubu Trakya’nın belirli bir yapılanmasıdır.
Bunların yanı sıra kâgir evler de vardır. Bu tip evlerde taş yapı malzemesine de rastlanmaktadır. MALZEME FAKTÖRÜ Bina Bilgisi-I-
Trakya Bölgesi Geleneksel Konut Mimarisi Trakya konutlarının biçimlenişini gelenek-görenek, inanç ve davranışlar gibi kültürel faktörler de önemli ölçüde etkilemiştir. KÜLTÜREL FAKTÖRLER selamlık girişi Haremlik girişi selamlık Bina Bilgisi-I-
Trakya Bölgesi Geleneksel Konut Mimarisi Bölgede islam inancına uygun olarak yaşayan ailelerin evlerinde mahremiyeti sağlamak için haremlik-selamlık bölümleri vardı. Ayrıca ibadet etmek için ayrı bir oda bulunurdu. giriş Bina Bilgisi-I-
Trakya Bölgesi Geleneksel Konut Mimarisi
Gayri-Müslim olan ailelerin evlerinde böyle bir ayrım bulunmuyordu. Trakya halkı zevk sahibidirler.
Halkın bu özelliğini evlerin cephesindeki ahşap süsler yansıtmaktadır. Bina Bilgisi-I-
Trakya Bölgesi Geleneksel Konut Mimarisi Toplumdaki geniş aile olgusu, içinde yaşanılan evin ortak bir değeri olmuştur. SOSYAL FAKTÖRLER Bina Bilgisi-I-
Trakya Bölgesi Geleneksel Konut Mimarisi Geleneksel Türk evlerinde olduğu gibi Trakya evlerinde de iki-üç nesil bir arada yaşardı.
Buna bağlı olarak, evler aile nüfusunun ihtiyaçları doğrultusunda ve rahatça yaşayabilecekleri şekilde yapılırdı. Kırklareli Edirne Tekirdağ Bina Bilgisi-I-
Trakya Bölgesi Geleneksel Konut Mimarisi Trakya Bölgesi; Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli şehirlerini kapsamaktadır.
Genel olarak konut mimarisi şehirlere göre farklılık göstermez.
  TRAKYA EVLERİNİN MİMARİ ÖZELLİKLERİ Trakya evleri, yükseklikleri, mimari özellikleriyle uyumlu,
çevreye ve birbirine saygılı, yanyana sıralanarak bir bütünlük oluşturmaktadır.
Evlerin yola, güneşe ve güzel manzaraya doğru açık cephesi bulunur.
Trakya evleri, sokak üzerinde veya bahçe içerisinde olanlar diye iki ayrı grupta incelenebilir. Bina Bilgisi-I-
Trakya Bölgesi Geleneksel Konut Mimarisi TRAKYA EVLERİNİN MİMARİ ÖZELLİKLERİ Evler, genellikle iki veya üç katlı olup dış cephe yatay olarak ahşap malzeme ile kaplanmıştır.
Temeller ve zemin kat taştan, üst katlar ahşaptan yapılmıştır.
Giriş kapıları çift kanatlı, oyma, kapı kollu veya tokmaklıdır.Kapılar çoğunlukla giriş nişi ile içeri çekilmiştir.
Merdiven ön cephede olup genellikle 7-8 basamaklıdır. Bina Bilgisi-I-
Trakya Bölgesi Geleneksel Konut Mimarisi Evlerin hemen hepsi şahnisli, yani ileriye çıkmalı, cumbalıdır. Cumbaların altında cumba destekleri vardır. Ahşap direklerin destek olarak kullanılması da çok yaygındır.
Evlerin ön cephelerine tezyinat yapılmıştır. Balkon, cumba veya saçaklar tahta süslerle süslenmiştir. Bu süsler tezyinatın en önemli unsurlarıdır. Bina Bilgisi-I-
Trakya Bölgesi Geleneksel Konut Mimarisi Evlerde haremlik ve selamlık bölümleri bulunurdu.
Selamlık yola daha yakın, Harem ise dışarıdan görünmeyecek konumda arka bahçede yer almıştır.
Buradaki odaların kapıları açıldığında karşılaşılan uzunca sofalarda aile bireyleri topluca zaman geçirdikleri gibi aynı yeri geçit olarak da kullanmışlardır.
Bu evlerde üzeri örtülü hayat denilen sofaların yanları açıktır, böylece önlerindeki bahçeyle yakınlaşmışlardır.
Oturma odaları aile fertlerinin bir arada oturdukları odalardır. Harem ve Selamlık bölümleri olan evlerde oturma odası yalnız Harem bölümünde bulunurdu. Bina Bilgisi-I-
Trakya Bölgesi Geleneksel Konut Mimarisi Bina Bilgisi-I-
Trakya Bölgesi Geleneksel Konut Mimarisi Odalarda pencere altlarında sedir vardır.
Tavanlarda süslemelere yer verilmiştir. Bina Bilgisi-I-
Trakya Bölgesi Geleneksel Konut Mimarisi Trakya halkının sosyo-kültürel yaşam tarzı, halkın ekonomik durumu ve bölgenin tarihi dokusu Trakya bölgesindeki konut mimarisine yön vermiştir. Bina Bilgisi-I-
Trakya Bölgesi Geleneksel Konut Mimarisi Bina Bilgisi-I-
Trakya Bölgesi Geleneksel Konut Mimarisi . HAZIRLAYANLAR:
Selim ÇELiK
Kemal BAYDERE
İsmail Hakkı GEMiCi
Yasin ÖZ TESEKKÜRLER…
Full transcript