Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hvordan opstod kristendommen?

No description
by

Trine Koefoed

on 30 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hvordan opstod kristendommen?

Jesus af Nazaret
Vil vi forstå Jesus og kristendommen
- så må vi først forstå jødedommen!
Palæstina på Jesu tid
Splittelsen 1054
Efter korsfæstelsen
Romerriget ca. 117 e.Kr.
Vest: Den katolske kirke
Katolsk = "almindelig"
Den største kristne kirke
Paulus -
"the Godfather!"
- Vejen fra lille sekt til statsreligion
Hvem står bag kristendommen?
Hvordan opstod kristendommen?
Makkeropgave
Læs tekststykkerne
Placer teksten på de 8 kategorier
Læg modellen på bordet foran jer
Hvad skal vi lære noget om i dag?
Jesus Kristus
7-4 f.v.t. - ca. 30 e.v.t.
Jesus startede IKKE en ny religion!
Født som jøde!
Død som jøde!
Jødedommen opstår ca. 1800 år f.v.t.
Myten fra det Gamle Testamente
Gud udvælger Abraham
Abraham bliver stamfader til "Guds udvalgte folk" - jøderne
Indgår pagt med Gud (omskæring af drenge)
Hvem var de første jøder ?
"Kernen" i jødedom
Nomader i Mellemøsten
Jøderne er Guds udvalgte folk
Ca. år 1200 f.v.t. gav Gud Moses de 5 Mosebøger (Gamle testamente)


613 love, der skal overholdes for at leve et godt liv!
Jødedom = lovreligion
Der er kun én Gud
Flere guder
Jøderne i Palæstina/Israel
Bygger templet i Jerusalem
Angribes MANGE gange!
722 f.v.t. angriber assyrerne (jøderne bliver slaver)
546 f.v.t. angriber babylonerne - templet smadres og folket tages til fange i babylon frem til 539 f.v.t.


Bygger templet op igen
Hvad venter jøderne på?
MESSIAS
I GT taler profeterne om befrieren - ham, der skal frelse det jødiske folk og blive en ny kong David!
Hvad bygger kristendommen på?
Hvem var Jesus af Nazaret?
Hvordan blev Jesus til Kristus?
Paulus og kristendommens begyndelse
Fra lille sekt til statsreligion
Den store splittelse i 1054
Luther og reformationen

Kristendommen opstod i et bestemt område i en bestemt, historisk kontekst.

63 f.v.t. erobrer romerne Israel (statholder: Herodes)
Religionsblanding (synkretisme)
Jøderne længes efter befrielse
Jøderne holder fast i deres egen tro
En historisk rejse fra
ca. år 0-1536 !

Krisen omkring år 0-70 e.v.t.
Har selvstyre - men er afhængige af romerne
Hvad skal vi tænke og mene om den romerske besættelse?
4 grupper
Saddukæerne: Lad os samarbejde med romerne!
Farisæerne: Besættelsen er Guds straf!
Zeloterne: Gør modstand!
Essæerne: Afvent verdens undergang!
- Hvad ved vi om ham?
Aktive periode: 1-3 år!
Ingen direkte kilder
Fætter Johannes (Døberen) - essæer
Medlem af fætterens flok
Johannes dræbes...
Bliver lærer/rabbiner med egen sekt (også kvinder!)
Ifølge NT:
Bryder spise- og sabbat reglerne
Omgås skatteopkrævere og prostituerede
"Guds rige er nær!"
"Love gør dig ikke til et godt menneske!"
"Guds nåde og kærlighed er for alle!"
"Jødernes konge"
Korsfæstet af romerne
- må have været MEGET farlig!
KATASTROFE !!!
Se selv! Han var ikke Messias, for intet er forandret!
Hvad gør en klog?...
Korsfæstelsen må have været Guds plan fra starten!
Han var den Messias Gud ønskede - ikke den, vi forventede
GT: "GUDS LIDENDE TJENER"
Jesus = 100% menneske + 100% Gud (to-naturlæren)
Gud blev menneske i Jesus fordi:
Mennesket skal se Guds sande natur
Gud ønsker at forstå sine skabninger - derfor leve som- og med dem.
Jesus genforener mennesket med Gud (Paradisets have)
Jesus soner alle menneskers skyld med sin død
Alt i alt:
Forholdet mellem menneske og Gud heles (ødelagt af Adam og Eva)
Hvad var nyt ved kristendommen?
Jesus er Messias/Kristus
Treenigheden
Med Jesus blev alle løfter fra GT opfyldt! (gamle pagter er ligegyldige)
Tro på Jesus = Evigt liv!
Hvad sagde hun lige hende der?
"Uglen & ræven"
Makkeropgave
Lav modellen med kristendommen!
Hvert gruppemedlem tager et foto af hjulet.
Hvordan spredte den sig?
Hvordan blev den statsreligion?
Jøden Saulus (10-60 e.Kr.)
Vigtigt:
Troen på Jesus frelser også ikke-jøder!
Forfulgte kristne - blev selv kristen
Kejser Konstantin den store blev kristen i år 312
Paulus opretter menigheder
Kristne forfølges i Romerriget
Statsreligion 394
Romerriget 395 - Rom og Konstantinopel
Vest: Pave
Øst: Patriark
1054: Patriarken
skal være lige med
paven!
Resultat: Kristendommen deles i to!
Ledes af paven i Rom - Guds repræsentant på jorden
Tro og handlinger hænger sammen
Mennesket er syndigt - kan kun frelses gennem kirken
Mennesket brændes i skærsilden efter døden - kan dog købe afladsbreve
Øst: Den ortodokse kirke
Ortodoks = "rette lære"
Ledes af 9 patriarker - kirkeretningernes overhoveder
Russisk-, græsk- og armensk
Mener selv, at de viderefører den "ægte kristendom" direkte fra apostlene
Beder gennem ikoner
Reformationen 1536: Den protestantiske kirke
Protestant = "en, der gør oprør"
Munken Martin Luther skaber protestantismen
Danmark -
Den evangelisk-lutherske folkekirke
Biblen bestemmer - ikke kirken
Du bliver frelst ved at tro - ikke ved at gøre gode gerninger!
Fokus: Det personlige forhold til Gud
Historisk viden -
Jøderne
TROENS TRÆ
Full transcript