Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Genç Bir Sağlık Yöneticisi Gözüyle Tıpta Uzmanlık

Genç Hekimler Platformu Toplantısı (15.11.2014)
by

Birol Tibet

on 14 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Genç Bir Sağlık Yöneticisi Gözüyle Tıpta Uzmanlık

Genç doktor telefonun sesiyle irkilerek uyandı. “Geç kaldım, uyuya kalmışım” diyerek telaşla saatine baktı, 04.30’u gösteriyordu. “40 dakika uyumuşum” diye düşündü.

Telefondaki ses, acile yeni gelen bir yaralıyı haber veriyordu. Dün sabah 8’de başlayan mesaisi bittikten sonra saat 17’de nöbete başlamış, o zamandan beri aralıksız hastadan hastaya koşturmuştu. Acilde ve serviste yatan hastalarla ilgili sorunlar gündüz ekibi gelene kadar nefes aldırmamıştı.

Sabah 8’de simit ve çaydan sonra yeniden mesaiye başlamak üzere polikliniğin yolunu tuttu. Yorgunluğuna rağmen 15 dakikada bir gelen her yeni hastanın derdini anlayıp, gereğini yapmaya çalışıyordu. Ne var ki, kafasının daha yavaş çalıştığını, dikkatini uzun süre toplayamadığının farkındaydı.

Genç doktor, tıp fakültesinden 1.5 yıl önce mezun olmuş, ‘TUS’ sınavında başarı göstermiş, bir üniversite hastanesinde ihtisasa başlamıştı. Önceleri gün aşırı, son aylarda üç günde bir nöbet tutuyordu. Asistan sayısı az olduğu için nöbetlerden sonra dinlenmek yerine çalışmaya devam etmek zorundaydı. Eve gidince ancak yatıp uyuyacak gücü kalıyor, başka hiçbir şeye zaman ayıramıyordu.
Bir doktorun uzmanlaşma sürecindeki bu anlayış;
19. yüzyıl Avrupası'ndan ABD'ye...
Her şeyden fedakarlık ederek, gecesini gündüzüne katıp çalışmak
En köklü temsilcisi:
Uykusuzluk Hata Yaptırıyor!
1984 Mart Ayı
New York Hastanesi Acil Servisi
EĞİTİM
HİZMET
TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ
Libby Zion:
18 yaşındaydı.
Yüksek ateş ve soğuk algınlığı şikayetiyle başvurdu.
Başvuruyu takiben kontrolsüz titremeye başladı.

Asistan:
24 saattir aralıksız çalışmaktaydı.
Hastanın almakta olduğu
antidepresan ilaçla kontrendike
sakinleştirici bir ilaç verdi.
Titremeler şiddetlendi.
Ateş daha da yükseldi.
O gece ex oldu.

Hukuk mücadelesi sonrası kurulan komisyon ve asistan doktorlarla ilgili kararları:
Bir haftada
80 saatten fazla çalışmamaları
Nöbet tuttuklarında
çalışma sürelerinin 24 saati geçmemesi
Haftada
en az bir tam gün tatil yapmaları
Çalışma saatlerinin kısaltılması
işe yarıyor mu?
Uykusuzluk ve yorgunluk;
Hafızayı, muhakeme kabiliyetini ve konsantrasyon yeteneğini köreltir.
Reaksiyon süresini uzatır.
Dikkati azaltır.

Boston'daki bir hastanede yapılan asistan doktor çalışması:
30 saati aşan mesai:
16 saatle sınırlandırılan mesai:
%30'u daha az hata yaptı.

Daha geniş kapsamlı araştırmalar:
Saat kısıtlaması tıbbi hataların önlenmesi için
tek başına yeterli değil.
Eskiden;
Hastaya uzun süre bakıp izleme

Hastayı yakından tanıma

Gelişmelerden anında haberdar olma
SONUÇ
(BA, MA, MD)
Sağlık Bakanlığı
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Başhekim Yardımcısı
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Doktora Öğrencisi
Dr. Birol Tibet
http://www.milliyet.com.tr/asistan-doktorlar-uykusuz-ve-yorgun/gundem/gundemyazardetay/26.11.2012/1632851/default.htm
Tıptan Başka Şeye Zaman Yok
http://www.milliyet.com.tr/asistan-doktorlar-uykusuz-ve-yorgun/gundem/gundemyazardetay/26.11.2012/1632851/default.htm
İlk dahili bilimler şefi:
Dr. William Osler
Genç doktorlar çok hasta görmeden mükemmel hekim olamazlar.
Asistanlarım tıp için her şeyi feda etmeliler.
Aynı yıllardaki cerrahi bilimler şefi:
Dr. Halstead
Asistanlar hastanede yaşamalı ve gece gündüz görev başında olmalılar.
(Gece hastanenin kapılarını kilitleterek, genç doktorların dışarı çıkmasını yasakladığı anlatılır.)
İkinci Dünya Savaşı'na kadar
yalnız bekar erkeklerin ihtisasa kabul edilmesi:
Genç hekimlerin dikkatlerini ve enerjilerini hasta dışında hiçbir şeyle paylaşmamaları için.
Çalışma sürelerine sınırlamalar getirildi.

2004 yılında
ACGME (Tıpta Mezuniyet Sonrası Eğitim Akreditasyon Konseyi)
:
Johns Hopkins Hastanesi'nin asistan
çalışma süreleri
yle ilgili kurallara uymadığını saptadı.
Uzmanlık eğitim programını
kapatmakla tehdit etti
.
Hastane yetkilileri
gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra
uyarı geri çekildi.

ABD’de 2003 yılında yürürlüğe giren çalışma saatleri yönetmeliği,
2011'de daha da sıkılaştırıldı
.
Çok sık nöbete dur
denildi.
Asistanlığın ilk yılında olan hekimlerin
16 saatten fazla dinlenmeden çalışması
bile yasaklandı.
New York'ta yaşanan trajedi
Asistan doktorların çalışma sürelerine sınırlama getirilmesi süreci
?
Tek oturumda ve sadece 200 soru üzerinden yapıldığı için
ayırt ediciliği –nispeten- düşük

Bazı soruları
yeterince özenle hazırlanmayan

Soru dağılımları
tıp fakültesi müfredatına uygun yapılmayan

Sorularının
hazırlandığı kaynaklar bilinmeyen

Soruları bazen
tek bir kaynaktan hazırlanan
ve o branşın çok temel kabul edilen 3000 sayfalık diğer bir kaynağında dahi cevabı bulunamayan

Bazı soruları bir
pratisyen hekim tarafından bilinmesi mümkün olmayan
ve bilinmesi
anlamsız olan uç bilgileri sorgulayan

Branşlar arasında ihtilaf konusu olan
çelişkili bilgileri -son derece hatalı şekilde- soran

İtirazlara karşı yeterince
açık ve şeffaf davranılmayan
ve hiçbir
açıklama yapılmayan
İyi Bir Uzman Hekim
Yeterli tıbbi bilgi birikimi olmalı

Profesyonel olmalı

Hasta ile iyi bir iletişim sağlayabilmeli

Teorik bilgiyi pratiğe yansıtabilmeli

İyi bir idareci olmalı
Aldığı eğitimin ne kadarını kullanabiliyor?

Öğrendiklerinin hangisi daha çok işine yarıyor?
Tıpta Uzmanlık Eğitiminin
Temel Özellikleri
Erişkin eğitimi

Eğitim öğrenci merkezli olmalı

Doğru bilgiye hızlı erişimin becerilerinin edindirilmesi önemli

Kanıta dayalı tıp kavramının (dolayısıyla çok iyi biyoistatistik bilgisinin) öğretilmesi gerekli

Hastanın hakları ve biyoetik kavramlarının benimsenmesi önemli

Sağlık politikalarının uzmanlık eğitiminin içinde bulunması gerekli

Bilimsel araştırmalarda yer almak; bilimsel bir mantık edinmek ve bilimsel metodolojiyi öğrenmek açısından çok yararlı

Eğitim Kurumlarının
Toplumsal Sorumluluğu
Toplumun öncelikli sağlık sorunlarını çözmeye yönelik:
Eğitim
Araştırma
Sağlık hizmetleri sunumu
Sağlık sisteminin niteliğine katkı
Toplumun öncelikli sağlık sorunlarıyla ilişki
Yüksek kalite
Etkin maliyet
Herkes için erişilebilirlik
Sağlık sisteminin ilgili taraflarıyla işbirliği


Süreçler
Lisans:
Devletin hekime tıp pratiği yapma izni vermesi
(Uzmanlık Belgesi)

Sertifikasyon:
Hekimin özel bir uzmanlık dalı için belirlenmiş gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının belirlenmesi
(Yeterlilik Belgesi)

Akreditasyon:
Eğitim programının belirlenmiş eğitim standartlarına tam olarak uyup uymadığının belirlenmesi
UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARININ
DENETLENMESİ
AKREDİTASYON
STANDARDİZASYON
EĞİTİM KALİTESİNİN ARTMASI
HİZMET KALİTESİNİN ARTMASI
SAĞLIKLI TOPLUM
Eğitim Planı
ve
Uygulanması
Eğitim
Ortamı
Eğiticiler
EĞİTİLENLER
Eğitim Ortamı ile ilgili Sorunlar
Uzmanlık eğitiminin
bilgi, beceri ve tutum hedefleri
ne ulaşılmasını sağlayacak özelliklere sahip olmalı

Yeterli yer ve çeşitli
laboratuarlar ve iletişim olanakları
,
araç-gerece
sahip olmalı

İlgili tanı ve tedavi amaçlı tetkiklerin ve müdahalelerin yapılabilmesi için
uygun donanım
bulunmalı

Yeterli ölçüde ulusal ve uluslararası mesleki yazılı ve elektronik
kaynaklara erişim olanağı
bulunmalı

Yeterli altyapı ve öğretim üyesi / eğitim görevlisi olmayan eğitim kurumları tıpta uzmanlık eğitimi verememeli
Uzmanlık eğitimi görenlerin ekip yaklaşımıyla hasta bakımını gerçekleştirme konusunda
ustalığını geliştirme olanağı
sağlamalı

Yetkinliklerin kazanılabilmesi ve yeterli deneyimin elde edilebilmesi için
ayaktan ve yatarak yeterli sayıda, çeşitlilikte, her cinsiyet ve yaşta hastanın izlenme olanağı
bulunmalı

Klinik yönetiminin etkinliği için
yeter sayıda sekreter, memur ve teknoloji
bulunmalı

İç denetim ve kalite güvence sistemi
bulunmalı, eğitimin niteliğinin artırılması için yapılandırılmış
tıbbi değerlendirme toplantıları
(mortalite/morbidite toplantıları, enfeksiyon kontrolu ve ilaç tedavi komiteleri, kalite güvenirlik sistemi toplantıları vb) yapılmalı

Uzmanlık öğrencilerinin
dinlenebilmeleri için yeterli olanaklar
bulunmalı

Nöbetçi uzmanlık öğrencileri için
özel bir oda
(tercihen banyo ve tuvaleti olan) sağlanmalı

Eğitim planlaması, uygulaması ve değerlendirmesi sırasında
yetkin bir uzmana ulaşma olanağı
bulunmalı

En az 15 yataklı bir servis
bulunmalı

Eğitim Ortamı ile ilgili Sorunlar
Eğitim Planı
Çekirdek Müfredat
Teorik Bilgiler (ders konuları, süreler)

Pratik bilgiler ve uygulamalar

Araştırma ve bilimsel faaliyetler (seminer, makale saati)

Mortalite-morbidite toplantıları

Klinikler arası toplantılar
Kaynaklar
Kitaplar

Ders notları

Kütüphane, internet imkanı

Mesleki kurs eğitimlerine katılım
Kayıtlar
Karne uygulaması

Sicil Değerlendirmesi
Sınav Uygulamaları
Eğitim Planı ve Uygulanması ile ilgili Sorunlar
Müfredatın uygulanamayacak şekilde
ayrıntı içermesi

Teorik ders
sayısında
standart
bir yapılanma olmaması

Uygulamada
eğitici sayısı
nda ve hizmet yükü nedeni ile
zaman
konusunda sıkıntı yaşanması

Uygulama sayıları
nın birçok kurumda ulaşılamaz olması

Kayıtlar
ın eksik veya fazla bilgi içerme ihtimali

Orijinal tez
oluşturulması ile ilgili sorunlar (etik kurul, maddi destek gibi)

Ara sınav sistemi olmadığı için
objektif değerlendirme
yapılamaması
Eğitim Planı ve Uygulanması ile ilgili Sorunlar
Araştırma
için temel bilgiler verilmeli

Proje ve araştırma
hazırlama ve planlanmasına aktif katılım sağlanmalı

En az üç makale
de görev alma temin edilmeli

Kurs ve toplantılar
a katılım temin edilmeli

Eğitim süresince
en az üç ulusal, bir uluslararası kongre
ye katılım şart tutulmalı

Eğitimi değerlendirme
oturumları yapılmalı

En geç 6 aylık aralar ile verilen
eğitim değerlendirilmeli
Her bir
birim
içinde
Hastane
çapında değerlendirilmeli
Bakanlık
düzeyinde
Türkiye
çapında
Eğitilenler ile ilgili Sorunlar
Uzmanlık öğrencilerinin kapasite, beceri ve yetenekleri

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)

Mecburi Hizmet

İstifalar
Eğitilenler ile ilgili Sorunlar
Eğitime ayrılan sürenin kısalığı

Rutin yüklerin fazlalığı

Çalışma sürelerinin uzunluğu

Esas olan rutin işlerin yürütülmesidir rutin işler yapılırken asistan da işin içinde yetişir anlayışı

İzinsiz nöbet sistemi
Eğiticiler ile ilgili Sorunlar
En az
3 eğitici
(en az biri profesör veya doçent) olmalı

En az
5 yıldır aktif
olarak çalışıyor,
eğitim
le yakından ilgileniyor ve
uzmanlığı her yönüyle
yapıyor olmalı

Tam gün
çalışmalı

Yeterlik belgesi
ne sahip olmalı

En az bir
yabancı dil
bilmeli

Eğitici gelişimi, ölçme-değerlendirme, araştırma yöntemleri ve yönetim becerileri
kurslarına katılmış olmalı

Bilimsel aktivite
de bulunuyor olması (dış-iç yayın, ulusal ve uluslar arası kongrelerde bildiri sunumu vb.)

Mesleki etik
davranış standartlarına uygun olması
Eğiticiler ile ilgili Sorunlar
(Eğiticilerin Vasıfları)
Kişisel Özellikler
İnanç
Azim
Misyon
Donanım
Motive edici
Yapıcı
Eğitim Becerileri

Bilimsellik

Profesyonellik

Etik Davranış
Eğiticiler ile ilgili Sorunlar
(Eğiticilerin Eğitimi)
İletişim
Sunum Teknikleri
Türkçe'yi İyi Kullanma
Sınav Hazırlama ve Değerlendirme
Ölçme ve Değerlendirme
Sertifikalı Formasyon Eğitimi
Eğiticiler ile ilgili Sorunlar
Profesör veya Doçent ünvanı taşımak eğitimi iyi bilmek midir?

İyi hekim, iyi hoca mıdır?

Öğretim üyesi ve eğitim görevlilerinin yüzde kaçı formasyon eğitimi almıştır?
Eğiticiler ile ilgili Sorunlar
Öğrenci eğitimi

Uzman eğitimi

Araştırma

İdari işler

Hasta bakımı
Yatan hasta
Ayaktan hasta
Çeşitli müdahaleler, ameliyatlar

Klinik düzeni
Personelin branşa özel yetiştirilmesi
Klinik işlerinin takip ve düzeni
Nöbetlerin düzenlenmesi
Klinik ve poliklinik ihtiyaçlarının ve sarf malzemelerinin alınma hazırlıkları

Nöbet veya İcapçı nöbet

Diğer kliniklerle yapılacak toplantıların düzenlenmesi, uygulanması
(Konseyler, mortalite toplantıları gibi)

Eğer yürüdüğünüz yolda
güçlük ve engel yoksa,
bilin ki o yol sizi bir yere ulaştırmaz.
B. Shaw
Full transcript