Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tredje følgegruppemøde Fremskudt sagsbehandling

Projektpræsentation
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 12 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tredje følgegruppemøde Fremskudt sagsbehandling

Hvad får Kommunerne ud af deltage?
Spor 2: Status
Spor 3: Udvikling af metoder og modeller
Spor 4: Dokumentation
Spor 5:Afprøvning
Tidsplan
Hvorfor fremskudt sagsbehandling?
Hvad kommer der ud af det?
Overblik
Fokusområder
Fremskudt sagsbehandling
Tredje følgegruppemøde
Eksisterende udfordringer:
En gruppe med store psykiske og sociale problemer har vanskeligt ved kontakten til offentlige myndigheder
Hurtigere opsporing og indsats for at undgå, at udfordringerne bliver større
Manglende sagsbehandlerkontakt udfordrer
Helhedsorienteringen
Koordinering
og
Maglende kendskab til målgruppen blandt sagsbehandlere
Udfordrer borgerinddragelsen
Ressourcespild ved manglende fremmøde
Der skal udvikles
metoder og organisering
Metodernes virkning skal dokumenteres
Der skabes varige forbedringer i sagsbehandlingen for borgere, sagsbehandlere og samarbejdsparter
Spor 1: Projektorganisation (jan - april 2011)
Spor 2: Status i kommunerne (feb - juni 2011)
Spor 3: Udvikling af metoder og modeller (juni 2011 - maj 2012)
Spor 4: Dokumentationssystem (april - juli 2012)
Spor 5: Afprøvning (august 2012 - december 2013)
2011
2012
2013
Aftaler med fire kommuner
Projektorganisering i kommunerne
Etablering af forandringsteori
Hvad sker der i forvejen i den enkelte kommune?
Hvilke gode og mindre gode erfaringer kan der trækkes på?
Hvad er de store udfordringer for den enkelte kommune?
Hvilke målgrupper kan der fokuseres på?
Spor 1
Visioner for fremtiden
Opstilling af konkrete mål
Nye arbejdsgange
Nye redskaber
Udvikling af organisationen
Kompetenceudviklingsbehov
Lokale forandringsteorier
Projektorganisation
Udvælgelse af målepunkter
Måling af udgangspunktet
Særligt fokus på økonomi
Kick off
Løbende målinger
Implementeringsstøtte
Læring og justering
Koordinering
Kommunikation og relation til borgeren
Værdier i arbejdet - recovery
IT-understøttelse (IT-rygsæk)
Emner
Proces
I kender udfordringerne
I kan finde løsningerne
VI sætter rammerne
VI kommer med inspiration
Hvad skal der komme ud af det, for at I synes, at det har været et godt projekt?
En værktøjskasse
Kompetenceudvikling
Bedre sagsbehandling for både borgere, sagsbehandlere og samarbejdsparter
Faglig udvikling hos den enkelte medarbejder
Påvirkning af national udvikling på området - forbilleder
At sikre en
tidlig indsats
for at modvirke en potentiel social deroute for borgeren med efterfølgende behov for mere massiv støtte. Det kan såvel handle om mindre indgri-bende indsatser så som råd og vejledning eller visiterede foranstaltninger, som bostøtte, revalidering eller lignende.

At styrke den
helhedsorienterede sagsbehandling
, blandt andet gennem en helheds-orienteret behovsvurdering.

At give borgeren en
let adgang
til det kommunale system.

At støtte borgerens
kontakt med civilsamfundet
.

At
koordinere
og støtte borgerens kontakt med relevante samarbejdsparter.

At sikre borgers
inddragelse i egen sag
.

At støtte borgeren i at opnå
større trivsel
i hverdagen.

At støtte borgeren i at opnå handlemuligheder i eget liv, baseret på
borgers egne mål
.
Forståelsesramme
Mål for fremskudt sagsbehandling
2 dage + 1 dag + 1 opfølgningsdag
Kompendium
Evaluering
Rudersdal
Vejle
Fordeling på køn
Aarhus
Gladsaxe
Rudersdal
Vejle
Gladsaxe
Aarhus
Aldersfordeling
Rudersdal
Vejle
Aarhus
Gladsaxe
Boligsituation
Rudersdal
Vejle
Tid fra kendskab og til kontakt
Aarhus
Gladsaxe
Aarhus
Vejle
Gladsaxe
Forsørgelsesgrundlag
Rudersdal
Vejle
Støtte til at klare sig i eget hjem?
Aarhus
Gladsaxe
Rudersdal
Vejle
Aarhus
Vurdering: Borgeren tager ansvar for eget liv
Rudersdal
Vejle
I behandlingsforløb
Aarhus
Gladsaxe
Rudersdal
Fase 1:

10
Fase 2:

6
Fase 3:

2
Aarhus
Fase 1:
46
Fase 2:
11
Fase 3:
0
Vejle
Fase 1:


44
Fase 2:

16
Fase 3:

3
Gladsaxe
Fase 1:

17
Fase 2:

2
Gladsaxe
Fase 3:

0
Fremskudt sagsbehandling
Foreløbige erfaringer
Hvad fortæller registreringssystemet?
Hvad var overraskende?Hvad var positivt?Hvad var skuffende?Hvilke yderligere spørgsmål, ville vi gerne have svar på?Hvordan vil vi gerne have at det ser ud næste gang? Vælg
to konkrete forbedringsmålHvad
skal vi gøre for at opnå dette?
Spørgsmål til gruppearbejde
"Når du er deprimeret har du altså mistet din hukommelse, du har nedsat stressniveau, du har svært ved formuleringer – og så forventer man altså at man skal kunne navigere i alt det her. Hele sygdommen går jo ud på, at det der kræves det kan jeg altså ikke!"
Det virker!
Hvorfor skal borgerne have FS?
Hvad gør I?
Hvad gør I ikke?
Hvad får borgerne ud af det?
De provokerende spørgsmål
O-rganisering
M-etoder
A-rbejdsgange
FS bruger altid OMA!
Ingen innovation uden...
Midtvejsjustering
Dagen i dag:
Gensyn med opgaven
Præsentation og drøftelse af resultaterne af afprøvningen
Præsentation og drøftelse af bud på samlet model
Fælles drøftelse af, hvad der skal til for at sprede fremskudt sagsbehandling til øvrige kommuner
"Det er nogle sager, som man aldrig ville have troet ville lykkes, men som er lykkedes med fremskudt sagsbehandling"
Full transcript