Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

kitekintés a képzésre

No description
by

Zoltán Parti

on 11 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of kitekintés a képzésre

adat- és tudásbázis
sportági szervezeti és működési rendszer
FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ és SZAKMAI PORTFÓLIÓ
erőforrások elérése, megteremtése
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK RENDSZERE
PÁLYÁZATI FORRÁSOK ELÉRÉSE
SZAKMAI MŰKÖDÉS
FEJLKESZTÉSI KONCEPCIÓ
tervezési folyamat
fejlesztési folyamat
cél-rendszer
STRATÉGIAI
TERV
SZAKMAI PROGRAM
KONCEPCIÓ-
ALKOTÁS és
TERVEZÉSI
FOLYAMAT
TEMATIKUS PROGRAMOK
és SPORTÁGI TUDÁS-
VAGYON
FEJLESZTÉSEK,
PRODUKTUMOK
a kajak-kenu
sport
szakmai
koncepciója
sportág
terhelés-élettani modelljének
azonosítása, dokumentálása
standard és egyedi képesség-fejlesztési tematikák és azok rendszere
szakmai módszertani tematikák szerkesztése az oktatási folyamat szintjeihez
HUMÁN
ERŐFORRÁSOK
a kajak-kenu sport
kutatás-fejlesztési folyamata
(mérési protokoll, tematikus modellek megalkotása)
a kajak-kenu
sport
pedagógiai
programja
a kajak-kenu
sport szövetségi stratégiájának végrehajtása
(működési struktúra)
szakmai módszertani versenyrendszer létrehozása és működtetése
műveletek
(a működés biztosítása,
kutatás-fejlesztés, gazdálkodás, programok, projektcsomagok, egyedi projektek, tevékenységek, feladatok)
komplex adatbázis létrehozása, elemző szoftverek fejlesztése és alkalmazása, a produktumok támogatása
szövetségi
hálózatok felépítése és működtetése (tartalmak meghatározása, a működési szintjei, kritérium alapú egyesületi modellek, kooperáció
standard edzési tematika (korcoport, évfolyam, szakág, versenytáv, hajóegység, edzői gyűrűs gyűjtőkönyv rendszer, sportági képességfejlesztő eszközök)
külső és belső képzési és továbbképzési programok (képzők képzése, szakmai konferenciák)
rendszerezett tudásvagyon
(adatbázis, almanach, kézikönyvek,
módszertani
füzetek, edzői segédanyagok)
mérési és oktatási eszközök fejlesztése és alkalmazása
fejlesztési források elosztása, a működés monitorozása
produktumok előállítása és szétterítése az összes folyamatban
KUTATÁS
ALKAL-
MAZÁSOK

KÉPZÉS,
TOVÁBB-KÉPZÉS

1. PRIORITÁSI TENGELY
2. PRIORITÁSI TENGELY
3. PRIORITÁSI TENGELY
4. PRIORITÁSI TENGELY
KÖLTSÉG-
VETÉS

EDZŐI LICENC RENDSZER
KRITÉRIUM ALAPÚ EGYESÜLETI MODELLEK és HÁLÓZATUK
együttműködési rendszer és a hivatali szervezeti egységek
KÖZGYŰLÉS
FŐTITKÁR
SZAKMAI IGAZGATÓ
vezető-
edzők,
koordi-
nátorok
ELNÖK
ELNÖKSÉG
BIZOTTSÁGOK
CSATOLT
MŰKÖDÉSI
EGYSÉGEK
IGAZGATÓI
TÁMOGATOTT EDZŐK LAZA SZAKMAI SZERVEZETE
PROGRAM
és PROJEKT-VEZETŐK
TF új szakstruktúra és KKK (képzési és kimenti követelmények)
edző alapképzési szak (BSc)
sport és rekreációszervezés alapképzés
ELESA szakirányú továbbképzés / EU-14
szakedző mesterképzési szak (MSc)
rekreáció
humánkinezológia
sportmenedzser
MSc
BSc
tanárképzés
rekreáció
humán-
kinesztezi-
ológia
MSc
sport és rekreáció-szervező
BSc
sport-
menedzser
MSc
A Pedagógia és Sporttudomány képzési rendszere
szakedző
BSc
edző
levelező
információk a TF kajak-kenu levelező képzésről
ELESA rendszere / BMo
tartalmak elhelyezése a közoktatási folyamatban
oktatás-képzés fejlesztések
MEGVALÓSÍTÁSI FOLYAMAT
MEGVALÓSÍTÁSI FOLYAMAT
MŰKÖDÉSI - MEGVALÓSÍTÁSI FOLYAMATOK, TARTALMAK és PRODUKTUMOK a PRIOROTÁSI TENGELYEK SZERINTI RENDSZERBEN
BSc önálló edzői szak, sportágak (be: érettségi)
jelentkezési határidő: 2017.02.15.
120 fő, kajak-kenu: minimum 4-9 fő
6 szemeszter / 180 kredit
gyakorlatorientált (szakmai gyakorlat: 240 óra)
specializációk 3 szemeszter
vezető
UP
funkcionális
szakképzettség előírás: UP, felnőtt válogatott szakági edzők
felvételi kérdések: elmélet 10, gyakorlat 3 feladat (elkészült)
pontszámítás
elmélet: 40 pont
gyakorlat: 30 pont
diploma érvényesítése: 20 pont
eredményességi bónusz: 10 pont
levelező képzés: 4x3 nap/félév (hétfő-szerda)
tudományterületek
sporttudományok 50-80 kredit
egészségtudományok 20-40 kredit
neveléstudomány, pszichológia 20-40 kredit
társadalomtudományok 15-30 kredit
szervezés, vezetés 15-30 kredit
középfokú B2 nyelvvizsga, sportvilág nyelve
célkövetelmények
korosztályos vagy a felnőtt válogatottak magas szintű sportági szakmai felkészítése és versenyeztetése
utánpótlás és felnőtt sportolók edzésfolyamatának tervezése és végrehajtása
a sportolók kiválasztása, személyiségük fejlesztése és teljesítményük fokozása
sportszervezetek sportszakmai munkájának irányítása, szervezése, ellenőrzése
MSc önálló edzői szak, sportágak
(be: edző, testnevelés-edző, főiskolai szakedző, sportszervező, rekreáció és egészségfejlesztő, testnevelő tanár, 50 megadott területről legalább 3x10 kredit)
30 fő
4 szemeszter / 120 kredit
gyakorlatorientált (szakmai gyakorlat: 100 óra)

tudományterületek
sporttudományok 40-60 kredit
egészségtudományok 15-30 kredit
neveléstudomány, pszichológia 15-30 kredit
társadalomtudományok 10-20 kredit
szervezés, vezetés 10-20 kredit
sportszakmaival bővített nyelvvizsga
célkövetelmények
edzői tudás: nem lineáris ok-okozat láncok, a tudás nem additív - új sémák, amire az edzőt tanítják, azt nem tanítja, az által lát
módszerek, tárgyak: peer-to-peer, szakértői hálózatok, szakmai gyakorlat, sportanalitika, coaching, kommunikációs képességfejlesztés, sportágspecifikus edzéselmélet, etika-fair play
tudomány/művészet: komplexitás, kapcsolatok és megértés, hosszútávon, változások menedzselése + leadership (vízió)
hatékony edző: professzionális edzői tudás, interperszonális képességek, ön-tudatosság, competence/confidence/connection/character
nemzetközi kutatások: nemzetközi tapasztalatok, javuló életszínvonal és státusz, nemzeti szintű koordinált kvalifikáció, továbbképzéssel támogatott értékőrző oktatás, ösztöndíjrendszer, intézmények bevonása, kollaboráció a sikeres edzőkkel, korreláció kutatása az eredményesség és az edzői színvonal között
edzői életpálya: tervezhetőség, méltányosság, ösztönzés
további javaslatok: nemzetközi tendenciák, "performance direktor, új módszerek a kiválasztásban és az ösztönzésben, az "egyetemi képzés nem tanfolyam"
Full transcript