Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Özel Öğretim Yöntemleri (Grup Bomba)

No description
by

Ömer ertaş

on 21 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Özel Öğretim Yöntemleri (Grup Bomba)

YÖNTEM SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK İLKELER
Ulaşılacak hedefler:
Öğrencide geliştirilmek istenen nitelikler kullanılacak öğretim yöntemini etkiler.

Öğretmenin yöntem konusundaki becerisi:
Öğretmenler kişilik yapılarına göre bazı yöntemlere daha yatkındırlar. Öğretmen kendini geliştirerek konunun yapısına göre yöntem seçmelidir. Öğretmenin iletişim becerisi, değerleri yöntem konusundaki becerisini ortaya koyar.

İçeriğin yapısı:
Bazı konular bazı yöntemlerle işlenmeye daha uygun görünmektedir. Beden eğitimi dersi için gösteri, tarih dersi için ise anlatım yöntemi daha uygun görünmektedir.

Süre, maliyet:
Maliyet ve süre yöntem seçimini etkileyebilir. Anlatım ve soru cevap için ek bir maliyete gerek yokken gezi gözlem türü bir yöntem için para gerekebilir. Bazı yöntemler daha fazla süre ister.
Örneğin; grup tartışması yaparken programda verilen süre göz önüne alınmalıdır.

YÖNTEM SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK İLKELER
Kullanım kolaylığı:
Öğretim yöntemlerinden bazıları ekstra çalışma gerektirir. Bu durum ise öğretmenin zorlanmasına neden olur. Öğretmenler kolay yöntemleri kullanma eğilimindedirler.

Öğrenci sayısı, derslik ve büyüklüğü:
Modern öğretim yöntemlerinin uygulanması için sınıflarda öğrenci mevcudunun düşük olması gerekir. 10-15 kişiden oluşan sınıflarda rol oynama, örnek olay incelemesi gibi yöntemler uygulanabilir.

Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyi:
Öğrencinin konu hakkındaki bilgi seviyesi seçilecek öğretim yöntemini etkiler. Konu hakkında hiç bilgi sahibi olmayan grupta tartışma yöntemi amacına tam ulaşamaz.
ANLATIM YÖNTEMİ
Anlatım yöntemi,
işlenmekte olan konuların bir sıra ve düzene göre konuşma yoluyla açıklamasına ve öğretilmesine denir.

Öğretmenlerin en çok kullandıkları bir yöntem olan anlatma yöntemi öğretmen merkezlidir ve öğretmenin konuyu öğrencilere aktarması esasına dayanır. Bu yönteme, teorik olarak işlenebilen derslerde önemli oranda yer verilebilir.

Gerekli olduğu durumlar haricinde kullanmamakta yarar vardır.

TARTIŞMA YÖNTEMİ
Tartışma Yöntemi,
bilişsel öğrenme alanında bilgi düzeyinin üzerine öğrencileri çıkarıp, bilginin ikinci ve üçüncü basamağı olan kavrama ve uygulama düzeyinde bilgilerin aktarılmasını hedefler.
Öğrenciler bu yöntem ile farklı görüşler ileri sürerek konunun en doğru çözümünü bulmayı öğrenirler. Bu beceri hoşgörüye dayalı bir toplum için gerekli bir beceridir.

KÜÇÜK GRUP TARTIŞMASI
Tartışmalara öğrencilerin daha etkili katılabilmeleri için büyük grupların küçük gruplara bölünmesiyle yapılan tartışmalara denir.
Grup sayıları ve tartışma zamanları tartışılan konuya ve probleme göre değişir.


Öğrenciler üzerinde tartışacakları konunun bilgi düzeyindeki hedef davranışlarını kazanmış olmalıdırlar.
Yani tartışılacak konu kavrama düzeyinde ise, onun bilgisine,
yok eğer analiz düzeyinde ise, bilgi, kavrama, uygulama düzeyindeki önkoşul olan hedef davranışlara öğrenci sahip olmalıdır.

Ömer ERTAŞ
Yöntem seçiminde dikkat edilecek ilkeler
Öğretim Yöntemleri
Anlatım Yöntemi
Tartışma Yöntemi
-Büyük Grup Tartışması
-Küçük Grup Tartışması
ÖZEL ÖĞRETIM YONTEMLERI
BUZZ (FISILTI/VIZILTI) TEKNİĞİ
Bir konu üzerinde öğrencilere düşünmeye yöneltmek, iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir.

Genellikle ilköğretimde ve okul öncesinde kullanılır. Önemli olan husus yaratıcı düşünce ve soruna değişik çözümler getirmedir ve öğrencinin belirli bir süre bir konu üzerinde tartışması ve sonunda varılan kararların açıklanmasıdır.
AKVARYUM (İÇ ÇEMBER/OTURUŞ FORMATI)

Akvaryum tekniği,
öğrencilerin ilgi duyduğu ya da üzerinde anlaşmaya varamadığı konuların öğretiminde çok etkili bir tartışma tekniğidir. Öğrencilerin tartışma ve grupla çalışma becerilerinin geliştirilmesi için kullanılır.

Nasıl uygulanır?
ÇEMBER TEKNİĞİ
Bu tekniğin uygulanabilmesi için kazandırılacak davranışların en az kavrama düzeyinde ve öğrencilerin tartışacakları konunun  bilgi ve becerilerine sahip olması gereklidir.


Nasıl uygulanır?
RULMAN TEKNİĞİ (TOP TAŞIMA)
Öğrencilerin iç içe çember oluşturdukları,iç ve dış çemberdekilerin yüz yüze gelecek ve ikişerli eşleşecek biçimde ayakta durdukları ya da oturdukları ve bu şekilde problem,soru ya da konu hakkında görüş alışverişinde bulundukları bir öğretim tekniğidir.
KONUŞMA HALKASI
Konuşma halkası,
öğrencilerin görüş farklılıklarını görmeye ve farklı görüşlere saygı gösterme davranışını geliştirmeye yarayan bir yöntemdir. Bu yöntemin bir amacı da sınıf içinde güven ve saygı atmosferi oluşturmak, öğrenciler arasında ilişkileri ve iletişimi geliştirmektir.


Nasıl uygulanır?

Leyla ÇAĞLAR
Buzz (Fısıltı/Vızıltı) Tekniği
Akvaryum (İç Çember/Oturuş) Tekniği
Çember Tekniği
Top Taşıma (Rulman) Tekniği
Konuşma Halkası
Görüş Geliştirme
Grup BOMBA :)
MÜNAZARA
Birbirine zıt görüşler içeren bir konuda iki farklı grup oluşturulur. Her grup kendi görüşünü belli zaman birimleri içerisinde tarafsız bir dinleyici grubuna anlatılır.

Amaç;kendi tarafının görüşlerini doğru ,diğer tarafı yanlış gösterir.Karşı tarafın görüşlerini çürüterek veriler sunar.Toplantıyı izleyen bir dinleyici grup vardır.
PANEL
Belirli bir konuda 3-5 kişilik grup tarafından dinleyicilerin önünde (aralarında) tartışmanın yapılmasına dayalı bir tekniktir.

Panelin amacı gerçeği bulmaktan çok, bir konunun çeşitli yönlerini aydınlatmak ya da konuyla ilgili çeşitli eğilim ve görüşleri ortaya koymaktadır.
FORUM
Forumda konuşmacılar arasında bir tartışma yapılmaz ve konuşmacılar birbirine soru sormazlar. Panel tekniğine benzemekle birlikte, ayrıldığı temel nokta, başlangıçtan itibaren konuşmacıların izleyicilerin sorularına cevap vermek, görüşlerini savundukları bir tekniktir.
AÇIK OTURUM
3-5 kişilik grubun belirli konularla ilgili fikir ve görüşlerini sırayla dinleyecilere aktardığı bir tekniktir. Panelden farklı üyeler başkandan söz alarak konuşurlar ve aralarında tartışmazlar. Sadece bir konu ile ilgili görüş ve düşüncelerini açıklarlar. Başkan üyelere söz vererek oturumu yönetir. Sonunda tüm sınıf tartışmaya katılabilir.
SEMPOZYUM
Bilimsel, sanatsal, düşünsel ağırlıklı konuların çeşitli yönleriyle bir grup tarafından sunumudur. Grup üyeleri uzmanlardan oluşur ve konuşmalarına "tebliğ" ya da "bildiri" denir. Her üye belirli bir konuda konuşma yapar. Sempozyumun sonucunda soru-cevap yapılır ve eleştiri kullanılır.
M.Asım GÜL
Münazara
Panel
Forum
Açık Oturum
Sempozyum (Bilgi Şöleni)
Seminer
KOLLEGYUM
Panele oldukça benzeyen ancak paneldekinin aksine 2 farklı panel grubunun yer aldığı tekniktir. Birinci grup kaynak grubu(uzman) ikinci grup ise öğrencilerden oluşur. Öğrenci grubu konuyu sunar ve uzman gruba sorularını yöneltir.
ZIT PANEL
Bu tekniğin uygulanması için tartışma konusu hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmaları gerekir .Bunun için bu teknik genellikle daha önce öğrenilmiş konuları tekrar etme veya gözden geçirme amacıyla uygulanır.Kısmen tartışılmış fakat pek açıklığa kavuşturulamamış konular tartışılırken bu teknik kullanılmalıdır.

Bunda amaç;yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamak yoluyla konuya ilgi uyandırmak,işlenen bölümleri tekrar etme fırsatı vermek,konuyu yeniden gözden geçirmek,yanlış anlamaları düzeltmektir
WORKSHOP(ÇALIŞTAY) TEKNİĞİ
Grup tekniğidir. Bireylerin ortak bir konu üzerinde çalışmalarını, düşünmelerini ve öğrenmelerini sağlar ve bireyleri belli bir yerde, kısa bir zaman süresinde ortak eğitim sorunlarını, ilgi veya iş problemlerini bir araya getiren ve öğreten bir tekniktir.

Bu teknikle bilgi ve beceriler bir arada kullanılır ve bu beceriler çok çabuk unutulmaz. Böylece bu teknikle öğrenme hızla artırılır.

SOKRAT SEMİNERİ
Öğrencilere ağır bir metnin inceletilmesi esasına dayanır. Daha sonra öğrencilere düşünme biçimlerini geliştirici sorular sorulur.

İçeriği öğretmek, eleştirel düşünme
ve tartışma becerileri kazandırmak
esastır.


SOKRATİK TARTIŞMA
Sokrat tekniğinde amaç, insanların bildiklerinden hareketle önceden hazırlanmış sorular yardımıyla yeni bilgileri öğretmektir. Sokrates’in felsefi tartışmalarda uyguladığı yöntemin öğretime uyarlanmış şeklidir.

Sokrat tartışması ile soru-cevap tekniği aynı değildir.

Sokrates’e göre insanda tüm bilgiler vardır; ancak uyur, üstü kapalıdır. Bunu uyanık hale getirmek eğitimin görevidir. Öğretme ise sadece soru sorarak yapılır.
İbrahim ŞEKER
Kollegyum
Zıt Panel
Workshop(Çalıştay/Atölye Çalışması)
Sokrat Semineri
Sokratik Tartışma (Buldurma/Doğurtmaca)
Beyin Fırtınası (Buluş Fırtınası)
BÜYÜK GRUP TARTIŞMASI
Büyük grup tartışması
nda
,
öğretmen konuyu tüm sınıfın katıldığı bir tartışma ortamında işler. Tartışmanın yürütücüsü yine öğretmendir. Sorular sorar, öğrencilerin görüşlerini açık hale getirir ve konuyu daha iyi anlamaları için sık sık özetler.
GÖRÜŞ GELİŞTİRME TEKNİĞİ
Eğitim ortamında bir konuda yapılan düşünce alışverişinde, tartışmasında kişinin kendi görüşünü diğer görüşlerden de yararlanarak geliştirmesini ve savunmasını ya da değiştirmesini, karşı çıktığı görüşü benimsemesini sağlayan bir öğretme - öğrenme tekniğidir.

Bu yöntemin kullanılması için konuların belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konuların öğretiliyor olması gerekir. Görüş geliştirme, bütün sınıfın katılımı ile gerçekleştirilir.
SEMİNER
Uzmanlık ve bilgi gerektiren konuda uzman bir kişinin sunu yapmasıdır. Öğretmenlerin sınıfta verdiği ders bir seminerdir.
BEYİN FIRTINASI
Bireylerin eleştirilme endişesi olmadan fikirlerini rahatlıkla ifade ettikleri grup tartışma tekniğidir.

Beyin fırtınası, değişik fikirlerin ortaya konulmasını destekler, böylece kısa sürede çok sayıda farklı fikirler üretilir. Bu tekniğin uygulanmasında fikirlerin niteliğinden çok, sayıca çokluğu önemlidir.

GRUP BOMBA

Leyla
ÇAĞLAR

Ömer
ERTAŞ

İbrahim
ŞEKER

Dilber
TÜRK

M.Asım
GÜL

SON :)
Full transcript