Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Хэлбэлзэл

No description
by

pagmaa demuul

on 28 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Хэлбэлзэл

Механик хэлбэлзэл
Тэнцвэрийн байрлалын орчимд явагдах давтагдах хөдөлгөөнийг хэлбэлзэл гэнэ.
Хэлбэлзэл гэж юу вэ?
Механик хэлбэлзэл
Хэлбэлзлийн хэмжигдэхүүн

Дүгнэлт

Онол

Туршилт

Гармоник

Цахилгаан соронзон

Механик хэлбэлзэл

Хэлбэлзэл

Үелэн өөрчлөгдөх гадны хүчний үйлчлэлээр явагдах хэлбэлзэл

Хугацаа өнгөрөх тусам далайц нь багасасаар тодорхой хугацааны дараа зогсох хэлбэлзэл

Зөвхөн анх олж авсан энергийн нөөцөөр явагдах хэлбэлзэл

Албадмал хэлбэлзэл

Унтрах хэлбэлзэл

Чөлөөт хэлбэлзэл

Далайц :
Тэнцвэрийн байрнаасаа хамгийн хол хазайх зайг далайц гэнэ.
Давтамж :

Нэгж хугацаанд хэлбэлзэх хэлбэлзлийн тоог хэлнэ.
Үе: T – [ Сек ]
Нэг бүтэн хэлбэлзэх хугацааг үе гэнэ.Механик хэлбэлзлийг математик дүүжин ба пүршин дүүжин дээр судалдаг. Үйлчилж буй хүчнүүдийн нөлөөгөр үл хөдлөх цэгийн орчим эсвэл тэнхлэгийг тойрон хэлбэлзэл хийж буй хатуу биеийг дүүжин гэнэ.

Дүүжин
Пүршин дүүжин
Математик дүүжин
Пүршин дүүжингийн системд буцаах хүч нь пүршний уян харимхайн хүч байна. Иймээс ачаа зөвхөн уян харимхайн хүчний үйлчлэлээр хөдлөнө.

Пүршин дүүжин

Т- Пүршин дүүжингийн үе
m- Пүршин дүүжингийн урт
K- пүршин дүүжингийн коэффицент

Пүршин дүүжин давтамжийн томьёо

Пүршин дүүжин үеийн томьёо

Үл сунах жингүй утсанд дүүжлээтэй материал цэгийн загварыг математик дүүжин гэнэ.

Математик дүүжин

Т- Математик дүүжингийн үе
L- Математик дүүжингийн урт

Математик дүүжингийн давтамжийн томьёо

Математик дүүжингийн үеийн томьёо

Хэлбэлзлийг тодорхойлогч физик хэмжигдэхүүн нь хугацаанаас хамаарч sin ба cos-ын хуулиар өөрчлөгдөж байвал гармоник хэлбэлзэл гэнэ.

Гармоник хэлбэлзэл

X- хэлбэлзэгч биеийн координат
X0- хэлбэлзэх хөдөлгөөний далайц буюу бие тэнцвэрийн байрлалаас хазайх хамгийн их шилжилтийн модуль
ω- өнцөг дөвтамж
φ0-анхны фаз

Гармоник хэлбэлзлийн үндсэн тэгшитгэл

X=X0cos(ω0t+φ0)

Гармоник хэлбэлзлийн зураг

Bye, see you later
Full transcript