Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Povezanost ovisnosti o Internetu i problema s alkoholom kod studenata

Poster za projekt na kolegiju Računalom povezana komunikacija, FOI
by

Kristina Ledinski

on 18 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Povezanost ovisnosti o Internetu i problema s alkoholom kod studenata

Povezanost između ovisnosti o Internetu i problema s alkoholom kod studenata
Ovo je istraživanje poduzeto s ciljem da utvrdi koeficijent korelacije između ovisnosti o Internetu i problema s alkoholom kod studenata Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu te da između ostaloga odredi koliko je studenata ovisno o Internetu. Uzorak je obuhvatio studente dobrovoljce s preddiplomskog i diplomskog studija na svim smjerovima. Podaci su prikupljeni kroz anketu sastavljenu od pitanja vezanih uz osobne karakteristike studenata i pitanja vezanih za karakteristike okoline u kojoj student boravi, testa o ovisnosti o Internetu i testa o problemu s alkoholom.
Rezultati su pokazali da je 74% studenata FOI-a ovisno o Internetu no treba imati na umu da su testovi ovisnosti o Internetu često preblagi za informatičare. Koeficijent korelacije između ovisnosti o Internetu i problema s alkoholom kod studenata FOI-a svih godina nije značajan, tj. ne postoji povezanost. Ukoliko se u obzir uzmu samo studenti preddiplomskog studija, koeficijent korelacije iznosi 0,34 i u tom je slučaju povezanost laka.
Cvrtila Mario, Ledinski Kristina, Turina Zvonimir
Fakultet organizacije i informatike
Zašto ovo istraživanje?
Neka istraživanja pokazuju da postoje zajedničke karakteristike i mehanizmi koji dovode do ovisnosti o Internetu kao i do problema s alkoholom.
Zanimalo nas je je li tako i na FOI-u.
Cilj istraživanja
Cilj istraživanja bio je ispitati koliko je studenata FOI-a ovisno o Internetu, koliko ih ima problem s alkoholom te postoji li ikakva povezanost između te dvije pojave.
Koliko je studenata ovisno o Internetu?
Koliko studenata ima problem s alkoholom?
Koje su karakteristike studenata koji su ovisni o Internetu?
Koje su karakteristike studenata koji imaju problem s alkoholom?
Koliko je studenata koji su ovisni o Internetu i imaju problem s alkoholom?
Kakva je korelacija i postoji li povezanost?
Istraživačka pitanja
Metode prikupljanja podataka
Uzorak
Podaci su prikupljeni kroz anketu sastavljenu od pitanja vezanih uz osobne karakteristike studenata i pitanja vezanih za karakteristike okoline u kojoj student boravi, testa o ovisnosti o Internetu i testa o problemu s alkoholom.
Uzorak se sastoji od 130 studenata dobrovoljaca sa svih godina preddiplomskog i diplomskog studija na svim smjerovima FOI-a koji su otvorili, ispunili i predali popunjenu anketu.
Rezultati istraživanja
Ovisnost o Internetu
Problem s alkoholom
Rezultati kviza vezanog uz ovisnost o Internetu:
1,54% ispodprosječan rezultat
23,85% prosječan rezultat
57,69% iznadprosječan rezultat
16,92% daleko iznadprosječan rezultat
Oba problema
Rezultati kviza vezanog uz problem s alkoholom:
82,31% nema problem s alkoholom
17,69% ima problem s alkoholom
15% studenata je ovisno o Internetu i istovremenu imaju problem s alkoholom.
Rezultati
Došli smo do nekoliko zaključaka vezanih uz karakteristike i osobine ispitanika:
Studenti koji su ovisni o Internetu više vole komunicirati preko računala nego licem u lice.
Studenti koji imaju problem s alkoholom ne smatraju se komunikativnima.
Zajedničkih karakteristika studenata s oba problema nema.
Problemi ne ovise o spolu, godini studija, stanju u obitelji (odnos s i među roditeljima), broju prijatelja, mišljenju o alkoholu, razini samopoštovanja i zadovoljstvu s životom.
Postoji li povezanost?
Povezanosti između ovisnosti o Internetu i problema s alkoholom kod studenata svih godina Fakulteta organizacije i informatike nema.
Koeficijent korelacije nije značajan (inače je koeficijent korelacije iznosio 0,15, ali nije signifikantan).
Ukoliko se u obzir uzmu samo studenti preddiplomskog studija, povezanost između ovisnosti o Internetu i problema s alkoholom postoji.
U tom je slučaju koeficijent korelacije značajan i iznosi 0,34, tj. povezanost je samo lagana.
Treba uzeti u obzir da se radi o studentima Fakulteta organizacije i informatike pa je kviz o ovisnosti o Internetu dr. Kimberly Young koji smo primijenili preblag u tom slučaju pa je ovisnost u stvarnosti niža
Chih-Hung, Ko, Ju-Yu, Yen, Cheng-Fang, Yen, Cheng-Sheng, Chen, Chih-CHi, Weng, and Cheng-Chung Chen. "The Association between Internet Addiction and Problematic Alcohol Use in Adolescents: The Problem Behavior Model." CyberPsychology & Behaviour 11.5 (2008) 571-76. EBSCOhost. Web. 5 Oct. 2012
Huang, Xiuqin, Zhang, Huimin, Li, Mengchen, Wang, Jinan, Zhang, Ying, and Tao, Ran. "Mental Health, Personality, and Parental Rearing Styles of Adolescents with Internet Addiction Disorder." CyberPsychology & Behaviour 13.4 (2010) 401-6. EBSCOhost. Web. 5 Oct. 2012
Wolfe, Wendy. "Online Drinking: An Exploratory Study of Alcohol Use and Intoxication during Internet Activity." North American Journal of Psychology 14.1 (2012) 61-76. EBSCOhost. Web. 5 Oct. 2012
Literatura
Full transcript