Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gezondheid in het sociaal domein - 23 april 2015

concept-kerndoelen
by

on 20 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gezondheid in het sociaal domein - 23 april 2015

Iedereen
1. Beschrijving kerndoelen
Tijdspad:
Gezondheid
in sociaal domein
Gezondheid
in het sociaal domein

Onderweg naar gezonde kerndoelen in het sociaal domein (23-04-2015)
in gezonde kracht
Gezond & talentvol
opgroeien
Arbeid als medicijn
Gezond bezig
Samen in de wijk
Langer thuis
doet mee
De gezondheid in Zuidoost-Brabant nu en in de toekomst
Gezondheid:
is je aanpassen aan veranderende omgeving (veerkracht) en je eigen regie voeren.
van ziekte centraal -> gezondheid centraal
van lijden aan je ziekte -> leiden van je ziekte
van ziekte en zorg -> gedrag en gezondheid
Toekomstverkenning:Prognoses en
levensverwachting
Panelonderzoek:
beschrijving positieve gezondheid
vertaling naar aangrijpingspunten behoefte aan steun
2. Indicatoren: inhoudelijke weergave kerndoelen gemeente, subregio en/of regio
3. Goede voorbeelden: pareltjes!
* Gezondheidsprofiel *
cijfers:
per gemeente
subregio?
regio?
Voor de zomervakantie:
concept tekst af voor alle thema's
en het hoofdstuk gezondheid
gezondheidsprofielen gevuld voor gemeenten die dat wensen
Na de zomervakantie:
start maken van 21 gemeentelijke e-books
-> online publicaties & papieren publicatie
ik mag zijn
wie ik ben
onderwijs
past ons
allemaal
wij ontwik-
kelen onze
capaciteiten
we gaan
naar een
gezonde school
samen
werkt het
ouders
aan het roer
iedereen
een vak!
arbeid
werkt!
duurzame
inzetbaarheid
mensen zijn
in staat om
gezond te leven
ouders voeden
hun kinderen
gezondheidsbewust op
mensen zijn
maatschappelijk
actief naar
wens en vermogen
een gezonde
buurt voor
ons allemaal
een plek
voor iedereen
we zijn er
voor elkaar
burgers doen
het samen
touwtjes
in eigen
handen
een helpende
hand
zorg dichtbij
veilig in
eigen huis
overgenomen van Big Move: www.bigmove.nu
Focus op '
hoe kan ik bloeien
':
betrek meerdere partijen voor gezondheid
focus op mogelijkheden en veerkracht
optimale zorg combineert zorg en welzijnsaspecten

ook mensen met een chronische aandoening hebben vaak een goed ervaren gezondheid
prognose van enkele veel voorkomende chronische aandoeningen
toekomstverkenning: prognoses en levensverwachting
Panelonderzoek
Gezondheidsprofiel
Volksgezondheid Toekomst Verkenning Zuidoost Brabant
Doel:
belangrijke ontwikkelingen op het gebied van gezondheid in regio schetsen
doelgroep gemeenten,
maar ook organisaties en burgers
positieve gezondheid is uitgangspunt
& het sociale domein is het kader
Evaluatie vorige VTV:
gemeentelijke rapporten gewaardeerd met gemiddeld een 7,8 (7-9)
rapporten & traject heeft een impuls gegeven aan integraal werken in gemeenten
regionaal rapport minder gewaardeerd
toewerken naar beperkter aantal aanbevelingen
gebruik van meerdere bronnen dan alleen GGD monitors
Vormgeving:
21 e-books
printbaar
met achterliggende links en pdf's
Focusgroepen
interviews
levensverwachting bij geboorte
Doel=

Inzicht in gezondheidsbeleving van de inwoners
Aangrijpingspunten voor gemeenten om gezondheidsbeleving te verbeteren
Vragenlijst:
plek van gezondheid in leven
ervaren gezondheid, subjectief beleefde gezondheid, chronische ziekte, ..
aspecten / dimensies van gezondheid
verbeterwensen
eigen kracht daarin
wensen soort ondersteuning
Focusgroepen:
Verdieping m.b.t. behoeften, eigen kracht en ondersteuning
links naar:
waarstaatjegemeente.nl (KING)
landelijke VTV
kinderen in tel
maar ook aantal scholen met gezond vignet
Proces:
middels ambtenarenoverleg gelegenheid mee te denken gedurende hele proces
van iedere subregio een afgevaardigde bij bijeenkomsten met het projectteam
wat vindt u van deze opzet?
hoe wilt u betrokken blijven?
heeft u nog suggesties (inhoud, proces)?
Vragen:
Full transcript