Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Israel-Palestina-konflikten

No description
by

Patrik Kaati

on 9 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Israel-Palestina-konflikten

Israel-Palestinakonflikten

Två folk, ett land

Tvistefrågor
USA
FN
Vad ska vi behandla?

Historisk tillbakablick

Vilka tvistefrågor är centrala i konflikten?

Vilka aktörer är centrala i konflikten?

Jerusalem

Bosättningarna

En anekdot som återspeglar dagens komplicerade situation av konflikten:
”En palestinier frågade Gud om han tror att det någonsin blir fred mellan Israel och palestinierna:”

En konflikt med många aktörer:
”Självklart svarade Gud, men inte under min livstid”
Hamas
Internationella aktörer
FN
USA
Egypten
Libanon
Syrien
Jordanien
Iran
Israel
Likud
Yisrael Beitenu
Yesh Atid
Arbetarpartiet
Arabiska valalliansen
Shas
Palestina
PLO & al-Fatah

Hamas

(Jihad)
De palestinska flyktingarna
En viktig allierad för Israel

De flesta av USA:s veton används för att stödja Israel mot FN:s resolutioner

Gränserna


Den israeliska premiärministern Benjamin Netanyahu vill inte stoppa bosättningspolitiken
Svd : 2017-02-08

En islamisk motståndsrörelse som grundades 1987

En politisk och militär organisation som är verksam på Gazaremsan
FN:s delningsplan 1947-48:

Palestina delades i en arabisk och en judisk del

Jerusalem blev en fristående internationell zon under FN:s kontroll

Övriga grannländers roll i konflikten

Libanon

Iran

Egypten

Syrien

Jordanien

Saudiarabien

Turkiet

PLO och Fatah
PLO är en paraplyorganisation för många palestinska organisationer med olika ideologiska inriktningar

Israel


Partiledare är Benjamin Netanyahu som även är premiärminister

Ett högerorienterat och nationalistisk parti

Driver på bosättningspolitiken på Västbanken

Netanyahu sa precis innan årets parlamentsval att han inte längre är för en palestinsk stat
Politiska partier i Israel
Likud
Yisrael Beitenu
Ledare för partiet och tidigare utrikesminister är Avigdor Lieberman
Yesh Atid
Shas
Partiledare är Aryeh Deri

Ett religiöst konservativt parti som har stöd inom de ultraortodoxa grupperna

Religiös judendom ska prägla den israeliska politiken

Övriga partier
Judisk hem
- är ett ultranationalistisk parti som motsätter sig en självständig palestinisk stat. Förespråkar att de israeliska bosättningarna ska utökas

Meretz
- ett vänsterparti med starka band till fredsrörelsen Fred NU


Kulanu
- är ett center-högerparti som främst fokuserar på ekonomiska frågor
Statsskick: republik, enhetsstat

Antal invånare: ca 8 miljoner

Folkgrupper: judar 76 %, araber och övriga 24 % (2008)

Näringsliv: en allsidig och modern industri- och tjänstesektor

HDI: 0,888

Ekologisk fotavtryck: 2,7 jordklot

Har under lång tid dominerats av partierna Likud och Arbetarpartiet

Det politiska landskapet är splittrat och föränderligt


Den politiska situationen i Israel
Palestina
Bild: DN
Befolkning: 3,8 miljoner araber på Västbanken och i Gaza, varav 1,3 miljoner i Gaza.


Näringsliv: Palestinsk politik och ekonomi har sedan Yassir Arafats tid präglats av svårartad korruption. Israeliska fysiska avspärrningar och byråkratiska hinder har särskilt sedan början av 2000-talet allvarligt hämmat den palestinska ekonomin (Landguiden)

HDI: 0,686

Ekologisk fotavtryck: 0,4 jordklot
När staten Israel utropas 1948 tvingades cirka 700 000 palestinier på flykt


Idag värderas de palestinska flyktingarna och deras ättlingar till över fyra miljoner hos FN:s flyktingorgan UNRWA
Övriga tvistefrågor
Vatten
En region som lider av vattenbrist

Viktiga vattenresurser är Jordanfloden och Golanhöjderna och grundvattentäkter på Västbanken
Fryst diplomati
De bilaterala kontakterna mellan israelernas och palestiniernas representanter är frysta
Splittring mellan Hamas & Fatah
Har sedan 2006 varit i konflikt med varandra


Ett nationalistisk, sekulärt högerparti

Starkt stöd hos judiska immigranter från forna Sovjetunionen

Bosättarvänligt

Avvisar alla tankar om en palestinisk stat


Arbetarpartiet
Tre olika vänsterpartier som sedermera slogs ihop till Arbetarpartiet dominerade israelisk politik mellan 1948-1970-talet

Leds av Isaac Herzog

År 1993 undertecknades
Osloavtalet
i Washington av Israels premiärminister Yitzhak Rabin och Yasir Arafat som ordförande för PLO


"Ockupationsmakten får inte deportera eller överflytta delar av sin egen civilbefolkning till det territorium som den ockuperar"
Fjärde Genévekonventionens artikel 49 paragraf 6
Israel ockuperar palestinsk mark på Västbanken


Israeliska bosättningar har intensifierats sedan år 1967


Israel bryter mot internationell rätt
Bildades i början av 2012 av TV-profilen Yair Lapid

Ett sekulärt mittenparti

Sionismen - handlar om strävan att upprätta en judisk stat i det bibliska Palestina "det heliga landet" (judisk nationalism)

Sionismen
Resolution 242


antogs efter sex dagarskriget 1967

FN uppmanade att Israel ska dra sig tillbaka från de landområden som erövrades 1967

har varit ett underlag för flera fredsförhandlingar
Statsbildning

Vilka kriterier behöver en stat uppfylla innan den erkänns av andra länder?
Utifrån folkrätten bör följande kriterier uppnås
I USA sympatiserar amerikaner i allmänhet med Israel

USA:s presidenter har förbundit sig att slå vakt om Israels existens

Bush-administrationen lanserade
Färdplanen för fred
som är en plan för hur konflikten ska lösas


FN, EU och länder som Sverige vill främja fredsprocesser som leder till en tvåstatsbildning med utgångspunkt i 1967 års gränser
Israel erkände PLO som det palestinska folkets representant
Osloavtalet ökade hoppet för en tvåstatslösning

men fredsöverenskommelsen misslyckades

Palestinska bombattentat i Israel

År 1995 mördades Israels premiärminister Rabin av en judisk högerextremist
Gränserna
Jerusalem
Bosättningarna
De palestiniska flyktningarna
Övriga

Vatten
Fryst diplomati
Splittring mellan Hamas och Fatah
Föreläsningen har i huvudsak konstruerats utifrån följande källor:
NE

Säkerhetspolitik.se

Landguiden


Globalis

Världspolitikens dagsfrågor nr 3/2013, Utrikespolitiska institutet
BBC

DN

SVDÖstra Jerusalem, där tempelberget ligger, har alltid varit en källa till spänning

Israel annekterade stadens västra del 1949 och tog under sexdagarskriget 1967 kontroll över östra Jerusalem
Tempelberget är en helig plats för både judar och muslimer

Klagomuren
Klippmoskén
al-Aqsa-moskén.

De största flyktinggrupperna finns i Jordanien och Libanon


För de palestiniska ledarna är rätten till en återflyttning en mycket viktig fråga

Israel har i praktiken fullständig kontroll över vattenkällorna på Västbanken
Det finns ett avtal mellan israelerna och palestinierna för samordning av vattenresurserna - Joint Water Committee
Eftersom Hamas klassiciferas som en terroristorganisation av bl.a. Israel, USA, FN och EU så hämmas fredsprocessen
År 2014 undertecknade Fatah och Hamas en överenskommelse om en palestinsk samlingsregering. Dock är samarbetet fortfarande haltande.


Palestina är numera observatörsstat i FN

Det finns inte någon internationellt erkänd israelisk statsgräns
Klassificeras som en terroristorganisation av bl.a. USA, Israel och EU

Splittring mellan Hamas och Fatah sedan 2006

Men sedan år 2014 har dessa två grupperingar slutit en enhetspakt med målet att bilda en gemensam regering


Vägrar erkänna Israels existens

Mål: En muslimsk stat inom nuvarande Israels gränser (enstatslösning)Gruppuppgift: Ta reda på vilken roll respektive land har i konflikten utifrån ett historisk och samtida perspektiv

Det finns 120 platser i Israels parlament,
knesset

Ett parti måste få minst 3,25 procent av det totala antalet röster för att komma in i knesset

Den politiska debatten har under lång tid präglats av säkerhetspolitiska frågor

Religiös judendom har blivit ett allt mer centralt inslag i israelisk politik

Den israeliska politken kan sägas vara präglat av fyra stora intresseblock
Militären


år 2012 gick drygt 15 % av statsbudgeten till försvaret

40 procent av landets industriproduktion är från förvarssektorn

treårig obligatorisk värnplikt


De ultraortodoxa (haredim)

med hänsyn till deras bibeltolkning är gruppen motståndare till staten Israel- innan Messias återkomst

är den snabbaste växande befolkningsgruppen i Israel

föder i snitt 6,5 barn per kvinna (2,4 är snittet för judiska familjer)
lever isolerat i förhållande till andra israeler

slipper den obligatoriska värnplikt (dock en politisk stridsfråga idag)
driver egna religiösa skolor
beroende av offentliga subventioner eftersom 70 procent av männen saknar arbete för att istället studera Bibeln på heltid
kvinnosynen är ytterst konservativ
utgör 30 procent av de ca 400 000 bosättare på Västbanken

Judiska immigranter från Ryssland

utgör drygt 15 procent av landets befolkning

till övervägande sekulära sionister


Bosättarrörelsen

har genom åren utvecklat en nationell organisationsstruktur med många kanaler och maktmedel
En central fråga för partiet är att minska de privilegier som de ultraortoxa förfogar över

År 2014 antogs en ny lag som gjorde det möjligt att inkalla ultraortoxa för samhällstjänst eller värnplikt

Ett sekulärt och sionistisk parti som stödjer Färdplanen för Fred, dvs att en självständig palestinisk stat ska bildas vid sidan om Israel

Domineras av europeiska judar

Palestina har sökt medlemskap i den internationella brottsmålsdomstolen (ICC) i Haag
Länder som har erkänt staten Palestina har väckt protester i Israel
Relationen mellan Israel och USA försämrades under Obama-adminstrationen. Trots allt förväntas relationen mellan länderna återigen stärkas under Trump-administrationen
USA har förespråkat en tvåstatslösning utifrån 1967 års gränser
Den mest betydelsefulla gruppen inom PLO är Fatah
Fatah bildades i början av 1960-talet av bl.a. Yasir Arafat och har sin bas på VästbankenHar ansökt om att ansluta sig till Internationella brottsmålsdomstolen


Fatah har under en längre tid varit i konflikt med HamasIsraels nuvarande bosättningspolitik är ett av det största hindren för att palestinier och israeler ska sätta sig vid förhandlingsbordet

Dock har Trump-administrationen släppt kravet på en tvåstatslösning
syftet är att främja bosättarintressen genom departement, statliga verk och andra institutioner
http://edition.cnn.com/2015/03/14/world/israel-knesset-explainer/index.html
http://edition.cnn.com/2015/03/18/middleeast/israel-election/index.html

Driver främst ekonomiska frågor som billigare bostäder och stöd till småföretaget
Arabiska valalliansen
Består av partierna
Dash, Balad, Islamisk rörelse
och
Arabiska rörelsen
för förändring

Ledare för alliansen är Ayman Odeh
http://www.svt.se/nyhetsklipp/nyheter/article2755066.svt
Partierna förenades då den israeliska regeringen höjde spärren till knesset, från 2 procent till 3,25 procent

Stora ideologiska skillnader mellan partierna
har en dominerande ställning i israelisk politik

höga politiska ledare är ofta tidigare höga officerare
En helig stad för både palestinier och israeler

Båda parter ger anspråk på Jerusalem som sin egen huvudstad
Förespråkar en tvåstatslösning utifrån 1967 års gränser
Ingen formell ledare, men högste politisk ledare är Khaled Mashal
PLO erkände Israels rätt att existera
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=416&artikel=6011133

Dock tenderar Israel att dominera och diktera villkoren för samarbetet, vilket sedermera påverkar vattenfördelningen och därmed palestiniernas möjlighet att utveckla sin vattensektor
Tror du att Israel-Palestinakonflikten någonsin kommer att få en lösning?
Israel vägrar erkänna deras rätt att återvända

Israel kritiserar arabländerna för att avsiktligt hindra de palestinska flyktningarna att integreras. Enbart Jordanien som erbjudit de palestinska flyktingarna medborgarskap.
Ett eget territorium
En befolkning
En regering som utövar kontroll över befolkningen
Det israeliska lobbyingorganisationen,
Aipac
, strävar efter politisk inflytande över amerikansk politik

Israel får vapen och ekonomisk stöd av USA

Dagens ledare för Fatah och även president för den Palestinska myndigheten är Mahmoud Abbas
Koalitionsregeringar (samlingsregeringar) är nödvändiga för att kunna styra landet
starka anhängare till israeliska bosättningsprojekt på Västbanken

målet är att judar ska befolka hela landet Israel
Målet är en självständig palestinsk stat sida vid sida med Israel
Tre viktiga överenskommelser i avtalet:
Arafat uppmanade palestinierna på Västbanken och i Gazaremsan att förkasta våld och terrorism
Karta: https://www.artwithimpact.org/israelpalestine-in-a-nutshell/
Full transcript