Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Social IT på det sociale område

Temadag i Vordingborg d. 7. januar 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Social IT på det sociale område

SOCIAL IT PÅ DET SOCIALE OMRÅDE

Goddag
DAGENS PROGRAM:

HVEM ER JEG
SOCIAL IT I SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS
EKSEMPLER PÅ SOCIAL IT
PAUSE
IMPLEMENTERING - DE VELKENDTE UDFORDRINGER
KOM GODT I GANG
AFRUNDING

Implementering - den egentlige udfordring
Velkendte udfordringer, når man skal implementere social IT


Tak for i dag!
Platangårdens Ungdomscenter, 7. januar 2015
3 kategorier
Struktur & kalender
Træning
Selv-diagnosticering & monitorering
To roller:
bruger
og
terapeut
Terapeut kan oprette og følge med i aktiviteter
Brugeren løser aktiviteterne i step med stigende eksponeringsgrad
Aktiviteter har opgaver for hvert step

Tilrettelæg forløb på
webtjenesten
Løbende instrukser
på smartphone under øvelserne

Kort og GPS-funktion
QR-scanner
Aktiviteter kan deles med andre
Indlejret spørgeskema

Mit Humør
Indtast
humør + søvn + gode og dårlige begivenheder
Se historik:
Overblik
over
udvikling i humør
Ændre de ting
, der gør én nedtrykt


Påmindelser
(udnytter kalendersystem)
Medicinalarm
(udnytter kalendersystem)

Mindfulness
– øvelser og vejledning (større overskud)
Monarca
Daglig
indtastning
af:
Antal timer sovet, alkoholindtagelse, spisevaner, humør, mm.

Automatisk
registrering af:
Anvendelsesmønster på smartphone (antal minutter talt, antal SMS’er, mm.)

I
fremtiden
:
Analyse af stemmeleje
Analyse af bevægelsesmønstre (GPS, skridttæller)

En digital logbog:
Informerer brugeren om udviklingen i deres bipolare lidelse
Forudsiger fremtidige udsving i den bipolare lidelse

DayBuilder
Registrer
: Søvn (tid, kvalitet, antal gange vågnet), lure, humør og dagbog -
tag kontrol

Visualiser
: Grafer over adfærdsmønstre (gode og dårlige, sammenhænge) -
overblik

Reager
: Kognitivt adfærdsterapiværktøj - støtte til at tage gode beslutninger i hverdagen (handling)

Brugere og behandlere har adgang til data - behandlere kan gribe ind i god tid
Dele data med andre (fx kliniker)
Dagbog (kan deles med kliniker)
Kliniker kan tilslutte spørgeskema

Eksponerings-øvelser til mennesker med angst
Web-app
ITU og Peking Universitet, Ergoterapeutuddannelsen
Professionshøjskolen Metropol, Psykoterapeutisk Center Stolpegård & Social Udviklingscenter SUS
Medicinalproducenten Eli Lilly i samarbejde med Depressionsforeningen og psykiater Bodil Andersen
Overblik over humørets sammenhæng med søvn og livsbegivenheder (depression)
EU-forskningsprojekt m. deltagelse fra bl.a. IT-Universitetet i København
Monitorering, behandling og forudsigelse af bipolare episoder
Web-app
Region Hovedstadens Psykiatri og Center for Sundhedsinnovation & iværksættere. Under udvikling.
Registrer, visualiser og reager: identificering af gode og dårlige adfærdsmønstre
Optimism
Monitorer, visualiser og arbejd proaktiv med de parametrer der udløser negative tanker
Indtast basis data som mængde af søvn, motion og medicin.
Skab din egen strategi for at få det bedre. Som fx. spis sunde måltider, få social støtte & ingen alkohol.
Indtast hvilke parametre der udløser de negative tanker. Som fx. mangel af søvn, for meget at lave, forandringer generelt.
Få det visualiseret i en graf eller en rapport
Social IT
?
Informationsteknologi med et socialt perspektiv

Teknologi der anvendes til kommunikation, sociale netværk, relationer og samvær, underholdning, leg, mestring og læring.

Computerprogrammer, hjemmesider,
apps
på smartphones, tablets og computere, betjeningsudstyr
SOCIAL IT - ER DET VELFÆRDSTEKNOLOGI?
Velfærdsteknologi
Social IT i SUS
Velfærdsteknologi...hvad er det?
Brugerrettede teknologier der forsyner eller assisterer brugeren med én eller flere velfærdsydelser. Velfærdsteknologi er teknologisk understøttelse og forstærkning af fx tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet i den daglige færden. Den er især rettet mod ældre mennesker, mennesker med kroniske sygdomme og mennesker med handicap i forskellige former og grader (IDA og KL 2008)
Man kan skelne mellem mindst 4 former for velfærdsteknologi:
Sundhedsteknologi
,
smart home-teknologi
,
plejeteknologi
og
social IT
Eksempler på social IT
Social IT:
Hverdagsstruktur
Interaktiv Bostedsguide (IBG)
Digital opslagstavle: overblik i hverdagen

Beboere og personale kan dele information
Beboere kan interagere med opslagstavlen:
- Se vagtplan, madplan, kalender og aktiviteter
- Tilmelde aktviteter, måltider og vasketider
Personale kan trække data fra tavlen: fx ved fakturering af måltider
ScanHow
Målrettet mennesker med autisme eller andre kognitive vanskeligheder

Øget selvstændighed i hverdagen

Vise arbejdsgange og/eller sociale historier

QR: Knytter kontekst til arbejdsgang/social historie
Scan en kode med tablet eller smartphone

Farver, tekst, billeder, video og lyd


Sociale træning med QR-koder
1.
2.
3.
4.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
07:00 Morgenrutinen
Aktivitetskalender
Trin for trin -beskrivelser af aktiviteter med Billeder og tekst
Rating af dagen (noter + 10-skala karakter)
Del "resultater" med kontaktpersoner
Gratis - Brug evt. kun dele af app'en
SUPER SIMPELT INTERFACE
Struktur
Gratis, IOS
IOS, 13 kr pr. mdr. for Cloud-plads
Gratis, IOS
IOS, gratis
Android, gratis
PAUSE
Borgerens forudsætninger
syn
kognition - navigering
sundhedstilstand - hospitalsindlæggelser
Økonomi

Borgerens motivation
Generel motivation over for nye ting
Forståelse af hvad teknologien skal anvendes til
Borgerens oplevede værdi og tryghed ved eksisterende systemer

Borgerens indlæringsstrategi
Hvordan skal borgeren præsenteres for social IT?
Kan alle introducere borgeren for teknologien?
Kan forskellige borgere præsenteres for teknologi på samme måde?
Konstant repetition - kontinuitet i brugen af IT


Personalets forudsætninger

Generelle IT-kompetencer
Projektlederkompetencer
Viden om hvad der findes og muligheder
Prioritering af tid
Forståelse for andres prioritering af tid
Faglig selvforståelse
kultur
Organisatoriske udfordringer

Personaleudskiftning
Skiftende vagter - dag/aften
Konkurrerende projekter
Samarbejde på tværs af forvaltninger (IT)
Økonomi - hvem skal betale for hvad
Mangelnde videndeling
Manglende støtte fra forvaltningen
Bevillingsprocedurer og ventetid på fx betjeningsudstyr
Kom godt i gang

Step 1: Kortlægning

Hvad er formålet med at anvende social IT?

Hvilken teknologi har vi?
Hvad findes der af teknologi i huset, som vi kan anvende?
Har vi behov for internet? Rækker vores internetforbindelse?
Har borgerne teknologi, vi kan bruge?

Hvad er vores økonomiske rammer for projektet?
Hvad koster vores projekt?
Hvem skal finansiere teknologien (borgere, tilbud)? Hvad koster projektet i personaleressourcer?

Hvad findes af kompetencer, forudsætninger og behov?
Hvilke kompetencer, forudsætninger og behov har borgerne for at anvende social IT?
Hvilke kompetencer, forudsætninger og behov har personalet?
Hvor indgribende bliver teknologien ift. eksisterende praksis?

Hvad findes der af teknologi?
Step 2: Projektorganisering

Hvem skal være med? Og hvor mange?
er der tilstrækkelige ledelsesopbakning
skal der udpeges tovholdere?
skal de pårørende involveres?

Hvordan struktureres arbejdet?
Lav handleplaner! Hvad er jeres mål? hvordan kommer i derhen? Hvornår? Hvem skal løse hvilke opgaver?

Hvor ofte skal der arbejdes med projektet?
Der skal afsættes tid til arbejdet?
Er projektet på dagsordenen mindre end én gang om ugen - glem det!
Lav formaliserede projektmøder

Hvordan sikres at alle har den nødvendige viden?
Skal alle have den samme viden?
Skal alle overhovedet have viden?
Hvordan gennemføres undervisningen helt konkret?


Step 3: Kast Jer ud i det!

Held og lykke
og tak for i dag....
Diskutér
På hvilken måde kunne strukturteknologi være relevant for Jeres borgere?

Hvilken form for strukturteknologi, ville det være relevant at arbejde med?

Diskutér
Kunne træningsteknologier være relevant for Jeres borgere?

På hvilken måde?
Diskutér
Er digital selvmonitorering relevant for Jeres borgere?


Hvordan?
Diskutér
Hvilke udfordringer forventer I/eller genkender ift. Jeres arbejdsplads?

Hvor tror I de største udfordringer findes (borger, personale, organisation)?
Full transcript